Chodovská tvrz – Umění je abstrakce aneb abstrakce JE umění (a ne, malé)

21.06.2022 17:01

 

 

 

Umění je abstrakce

15. 6. - 24. 7. 2022

Chodovská tvrz

 

 

Abstraktní obrazy, kresby, grafiky, sochy a třináct jmen:

Vladimír Boudník, Václav Boštík, Hugo Demartini, Jan Koblasa, Jan Kotík, Jan Kubíček, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Adriena Šimotová, Miloš Urbásek, Karel Trinkewitz, Jiří Vaněk, Jaroslav Vožniak

 

 

Třináct jmen, třináct osobností, třináct výtvarníků, třináct tvůrčích legend, o nichž lze s jistou prohlásit, že jsou v povědomí asi každého, koho výtvarné umění alespoň průměrně oslovuje.     Seřazena dle abecedy, protože těžko by kdokoli z odborníků dokázal určit, které z těchto třinácti jmen by mělo být na místě prvém a které, na tom třináctém. Jsou si rovni. Dvanáct z nich, už – žel – pouze před Bohem, jak se říká, ale za to zase nesmrtelných, Svými díly rozhodně. Výstava, či spíše přehlídka na kurátorské téma, dokazující, že „Umění je abstrakce“, k němuž si dovolujeme dodat, že i abstrakce je uměním, tvoří-li ji právě oněch výše uvedených třináct jmen…

 

 

Malá glosa na téma kolektivních výstav

 

Na www.www-kulturaok-eu.cz nejsme právě příznivci kolektivních výstav. Kolektivní výstava je vlastně další umělecký počin toho, kdo byl kurátorem takové výstavy. Setkáváme se s kolektivními výstavami, zejména mladých alternativních umělců, které působí dojmem „co dům dal“. Jako kdyby noc před výstavou přinesli práce, které jim leží v ateliéru, aby zaplnili nějaký ten – taktéž - alternativní prostor. Jenže, každý přinese to, co má, a tzv. kolektivní výstava je pak opravdu jen výstavou kolektivu, aniž by nabízela jakékoli společné - kolektivní, poslání či myšlenkový směr. Kurátor jako kdyby nekurátoroval, galerista jako kdyby byl rád, že výstavní plochu vůbec nějak zaplnil, a divák, si může – když se dopátrá autorských jmen kdesi na popiscích, leda tak trochu udělat představu o tom kterém, v tomto kolektivu, vystavujícím autorovi. Celek se rozpadne v kolek-ci autorských mikrovýstav. A odcházející divák si říká, více čí méně diplomaticky, k čemu mi tahle výstava vlastně byla.

 

 

Naštěstí má ale každý rub i svůj líc. Kolektivní výstavy nemusí být pouhou sbírkou jen proto

aby byly, ale jsou i takové, které svou koncepcí podávají nějaké sdělení, divákovi nabízejí určité poučení a jsou jakousi encyklopedií sdělované a pro vystavující autory společné ideje, kterou nám tímto kolektivně sdělují. Takovéto výstavy jsou už jako celek uměleckým dílem, a jsou i dokladem o fundovanosti kurátora takové výstavy, o jeho mravenčí a dlouhodobé práci při sestavování tohoto kolektivu, o hluboké znalosti tvůrčích cest oněch jím vybraných a kolektivně vystavujících autorů. Divák z takových výstav odchází poučen, obeznámen, potěšen objevem čehosi co cítil, ale neuvědomoval si, a nelituje, že výstavu zhlédl.

A takovouto výstavou je bezesporu nejnovější kolektivní výstava konající se v prostorách Chodovské tvrze pod názvem Umění je abstrakce, dokazující, že abstrakce je především o nápadech a odvaze autorů experimentovat a hloubce myšlenky skryté za zdánlivě hravým, či šokujícím, nebo i třeba nesmyslným artefaktem.

Takové kolektivní výstavy mají smysl. A má tedy smysl i návštěva této výstavy. Což si dovolujeme beze studu, obav a váhání, doporučit všem návštěvníkům tohoto webu.

 

                         

Co o „své“ výstavě říká paní kurátorka?

 

„Abstraktní umění je styl moderního výtvarného umění postrádající konkrétní figury, objekty a detaily.

V galerii Chodovská tvrz se představuje výčet těch nejznámějších autorů, kteří ve své tvorbě dospěli k abstrakci.

Byl to jejich celoživotní proces.

Ve svých počátcích většinou prošli realistickým obdobím.

Definovat abstraktní umění není snadné, jde o individuální a různorodý směr.

Abstrakci můžeme rozdělit na dva hlavní proudy.

V prvním případě díla vychází z linky, jako to vidíme u Zdeňka Sýkory,

nebo ve druhém, jde o vyabstrahovanou realitu, například pozdější dílo Josefa Šímy…“

Kurátorka Velké galerie, Mgr. Pavla Vaňková

 

 

Galerie Chodovská tvrz, byla na počátku opravdu tvrzí válečnou  

 

Uvážíme-li, že Chodovská tvrz má svůj vznik datován do druhé poloviny 13. století, oslaví brzo tři čtvrtě tisíciletí. Stavba si zachovává v základech dosud svůj původní kruhový půdorys s 32 metrovým průměrem. I vodní příkop zůstal, byť už bez vody. Jen padací most už dávno nahradil most pevný.  Ve 14. století sloužila Tvrz plně svému militantnímu a obrannému poslání, což plnil i zde sídlící křížovnický řád Strážců Božího hrobu (jeruzalémští rytíři).

Až v 17. století, tvrz opustila díky benediktinům od sv. Mikuláše u Staroměstského náměstí svůj ryze vojenský účel a také padací most, nahrazený průchodem na současné nádvoří, a stal se z ní barokní zámeček. V 19. století zanikly i zbývající válečné atributy této stavby jako obranná věž a tvrz či přesněji zámeček, se dočkala klasicistní přestavby. Z tvrze, pozdějšího zámečku se tedy stal dvůr, spojený s hospodářským posláním celého panství. A u toho setrval až do století 20.

V letech 1984 – 1988 došlo k jeho dalšímu převtělení stavby, a to na - kulturní stánek.

A ve dvacátém prvním století je z někdejší válečné stavby, tvrze, významné kulturní centrum, přesahující hranice městské části Prahy 11 a často i celé Prahy. A že to ona pradávná Tvrz jhe dnes dokladem, že mlčí-li v ní zbraně, hovoří z ní Múzy, dokazují i významné kulturní počiny jako Dušičkový průvod, Čarodějnice, Den dětí, Tóny Chodovské tvrze, Dny Prahy 11 a další. Stejně jako obřady, společenské události a … ano … a Velká galerie. Kdyby se takto všude a vše změnilo z poslání válečného k poslání humánnímu a uměleckému, tak zejména současná světová situace by si moc a moc zasloužila.    

 

 

Dárek paní Vaňkové

 

Mgr. Pavla Vaňková, patří k Velké galerii Chodovské tvrze, stejně jako umělecká úroveň galerie patří k Mgr. Pavle Vaňkové.  Vybraný vkus, vysoká úroveň a kvalitní dramaturgie. Není divu, že sklidila při zahájení zatím nejnovější výstavy „Umění je abstrakce“ ocenění výstava a ovace paní galeristka. Dala nám divákům totiž krásný dárek, a protože – jak se proslechlo (tady se nic neutají) – paní Mgr. Pavla Vaňková slaví své narozeniny, dala si – jak se zdá -  vzácný dárek i sama sobě. Potlesk přítomných potvrdil, že si to nemyslíme sami. Ano, Umění je abstrakce a připravit skvělou výstavu a vést výbornou galerii je také umění.     

A jaké..

No, v úterý 28. 6. od 18 do 19,30 se lze setkat s Mgr. Palvou Vaňkovou při kurátorské prohlídce „její“ výstavy o tom, že Umění je abstrakce. 

 

Text: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.

Foto: Marie Kubíčková, DiS.

 

 

Umění je abstrakce

15. 6. - 24. 7. 2022

Chodovská tvrz

Velká galerie Chodovské tvrze

Ledvinova 9, Praha 4, 149 00  

https://www.chodovskatvrz.cz

 

 

Více k vystavujícím autorům:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/vladimir-boudnik-svet-emoci-aneb-kdyz-sve-grafiky-neprodavam/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/vaclav-bostik-vznikani-aneb-kdyz-hledame-a-vytvarime-novy-ci-ztraceny-prostor/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/hugo-demartini-a-mel-rad-zeny-and-he-liked-women-/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/retrospektiva-jana-koblasy-aneb-besi-v-nas/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jan-kotik-tvary-se-stavaji-figurami-aneb-neuplny-kompas/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jan-kubicek%3a-%c2%b4retrospektiva%c2%b4-aneb-%e2%80%9eneni-to-geometrie%21%21%21%e2%80%9c%2c-rekl-jan-kubicek/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/karel-malich-nove-objeveny-rediscovered-aneb-jak-lze-do-prostoru-take-vstoupit/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/zdenek-sykora-sest-tisic-elementu-aneb-obklad-vetracich-kominu-prazskeho-letenskeho-tunelu/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/adriena-simotova-aneb-hledani-zacina-tam-kde-by-hledani-melo-zdanlive-koncit/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/krasa-hmoty-aneb-ve-skole-jsme-se-geometrie-bali-a-hle-ona-geometrie-muze-byt-i-krasna/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/karel-trinkewitz-1931-2014-aneb-kdyz-zijeme-zivot-komponovany-jako-umelecke-dilo/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/etcetera-2-1-2-aneb-kdy-ma-mena-barvu/