Václav Boštík: Vznikání aneb když hledáme a vytváříme nový či ztracený prostor

17.05.2015 18:10

Galerie Moderna – Praha

14. 5. – 14. 6. 2015

 

Na vernisáži nové prodejní komorní výstavy Václava Boštíka (1913 - 2005/ ´Vznikání´, jednoho z nejvýznamnějších českých autorů 20. století jsme představili Boštíkovy práce z let 1968 -1998. Hudební vložku zajistil Joe Karafiát. Poté se ujal slova jako vždy zcela zapálený do věci, Mgr. Martin Zeman.

 

 

 

Více jak 40 prací obrazů, kreseb a grafických listů svojí chromatickou vibrací jednoduchých barevných ploch, vzájemně se prostupujících, navozuje představu prostoru a pohybu, čistota barvy a tvarů, střídmé a racionální ztvárnění mají svůj protějšek v ´nejčistších´ dílech přírody.

 

 

 

"Pokusů o zmaterializování světla a čisté materie bylo na přelomu 50. a 60. let  20. stol. více. Rýhující se pole nebo vrásnění, jak Boštík nejčastěji horizontálně vedené, rozpité pravidelné čáry nazývá, působily, jako by v nich docházelo k nějaké pulzaci  nebo k změnám v hustotě a intenzitě v jejich uskupení. Některé dokonce vykazovaly mírné zakřivení a vytvářely tím, podle teorií o stále se rozpínajícím vesmíru, nový prostor."

 

Václav Boštík

 • narodil se 6. 11. 1913 v Horním Újezdu u Litomyšle v rodině zdejšího mlynáře příležitostného malíře Václav Boštíka
 •  

  1920 – 1925: obecná škola v Horním Újezdu
 • 1925 – 1933: reálné gymnázium v Litomyšli
 • 1933 – 1937: studium kreslení a deskriptivní geometrie na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství při ČVUT v Praze (Oldřich Blažíček, Cyril Bouda, Zdeněk Wirth, a současně studuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
 • 1934: pouť do Říma, Jugoslávie
 • 1937: seznámení se s Janem Křížkem a Jiřím Mrázkem, vystavuje poprvé v Neapoli
 • 1937 – 1939: studium na AVU (prof. Willi Nowak)
 • 1939-1956: žil v Praze – svatba s Marií Cédlovou - 5 dcer
 • konec II. sv. války – přijat do Umělecké besedy
 • po 1948: Boštíkovy abstrakce ve volné jeho tvorbě  nebyly uznávány
 • živí se jako ilustrátor, reklamní grafik
 • 1955 – 1959: zakázka na vytvoření  pražského památníku oběhem holocaustu - na zdi Pinkasovy synagogy napsal s Jiřím Johnem 77 298 jmen českých a slovenských Židů zavražděných nacisty
 • 1957 navštívil Paříž
 • dcery  odešly do světa, neměly z politických důvodů možnost studovat
 • 1957: má svou l. samostatnou výstavu, v Alšově síni Umělecké besedy  
 • 1960: spoluzakládá skupinu UB12
 • 1960 – 1972: proběhlo v Československu 54 výstav
 • 1971: zákaz činnosti výstavní – normalizace
 • jeho dílo v té době nabývá vyšší duchovní rozměr, v němž se abstrakce stala výtvarnou kvalitou, a rovněž v něm byly zahrnuty i celoživotní syntézy matematické,geometrické a teologické
 • živí se všelijak
 • 1974 – 1986: restauruje renesanční sgrafita na fasádě zámku v Litomyšli
 • 1989: 1. retrospektiva v GHMP
 • 1989: dožil se i výrazného komerčního zhodnocení svého díla
 • 7. 5. 2005 zemřel v Praze,pohřben v Černošicích u Prahy

 

110 00 Praha 1

Masarykovo nábřeží 24

 

web: www.galeriemoderna.cz

www.facebook.com/galeriemoderna

 

Máme otevřeno: denně 10.00  – 12.00  a 13.00  – 18.00  hodin

Vstupné: dobrovolné

 

Hodnocení: 70 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková