Karel Malich: Nově objevený /Rediscovered aneb jak lze do prostoru také vstoupit?!

10.02.2016 10:16

Museum Kampa – Praha

 8. 2. -  31. 5. 2016

 

Na tiskové konferenci nám byl představen Malichův  reliéf, který Karel Malich v letech 1978 – 1980  v rámci veřejné zakázky vytvořil pro jídelnu vysokoškolských kolejí Bolevecká 34 v Plzni-Lochotíně a který byl  až do loňského jara ukrytý v prostorách plzeňských vysokoškolských kolejí. Jako kurátor výstavy nám byl představen Karel Srp (na foto).

 

Karel Malich = nově objevený a nově narozený = klíč k výstavě

Reliéf byl vytvořen v době normalizace, a přesto plně odpovídá stylu Karla Malicha  a dílo má všechny Malichovy kvality. Karel Malich podvědomě na toto dílo navázal a vytvářel tak podobné další práce. Karel Malich se 10 let věnoval pastelům a kresbám, poté  se vyvíjela nová etapa jeho práce. Vznikaly plastiky, z nichž jsme v Museu Kampa nyní vystavili jen ty, které vznikaly v posledních 5 letech (2010 až 2015). Vystavené plastiky Jsou nádherné, plné emocí, i když zdánlivě velmi jednoduché... no, posuďme sami...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem rád, že se nám se zástupci západočeské univerzity podařilo dohodnout zápůjčku tohoto ztraceného a znovuobjeveného díla Karla Malicha. Podle expertů se jedná o největší reliéf, který Karel Malich v 70. letech vytvořil…. Celá výstava se odvíjí právě od tohoto reliéfu. Autoři expozice ukazují, jak toto dílo zapadá do celého kontextu tvorby Karla Malicha,“  řekl  Jiří Pospíšil.

 

Rozměrný reliéf, pocházející z rozhodujícího období autorovy tvorby v 2. pol. 70. let 20. století, znázorňuje prostřednictvím drátěných křivek vztah lidské postavy a vzdušných vírů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Po svém osazení upadl během let v zapomnění
  • Nikdo z měnících se správců budovy si neuvědomoval jeho uměleckou a kulturní hodnotu
  • Byl objeven až díky usilovné a soustavné snaze plzeňského spolku Křížky a vetřelci (Aleš Hejna, Pavel Cvrček a Daniel Jahn), zabývajícího se mapováním objektů z doby normalizace v Plzeňském kraji
  • Daniel Jahn jej po důkladném pátrání našel v dubnu 2015 zakrytý skříněmi na jeho původním místě. I když byl mírně poškozený, podržel si svůj osobitý náboj, jímž dokáže od prvého okamžiku spatření strhnout divákovu pozornost, spočívající ve vztahu odstupňovaného obrysu autorovy hlavy, vyjádřeného bílou, šedou a černou linií, a modrého pozadí, zaplněného barevnými drátěnými křivkami, vyjadřujícími tok nejrůznějších energií.
  • Karel Malich symetricky pojatý reliéf, v jehož středu je obrys autorovy hlavy, označovaný jako jeho ´já´, vytvořil v období, kdy realizoval své nejvýznamnější drátěné plastiky Pozoruji oblohu, Vnitřní světlo I a II či Spatřil jsem trhlinu v prostoru.
  • Reliéf je na výstavě představen v souvislosti se soudobou prací Karla Malicha, jejíž podobu bezděčně předznamenal a se starší Černobílou plastikou (1964–1965), která reprezentovala Karla Malicha na důležité výstavě Sochaři dvaceti národů, jež se konala v roce 1967 v Guggenheimově muzeu.
  • Vztah černé a bílé na jedné straně a barvy na druhé jsou spojnicí plzeňského reliéfu a soudobých prací pocházejících z let 2010–2015. Nepředpokládalo se, že se Malich vrátí po více než 10 letech, kdy se věnoval pouze kresbám, k trojrozměrným plastickým realizacím, jichž do dnešních dnů provedl téměř 80.
  • Nástěnné a závěsné plastiky z ocelového drátu a překližky ukazují, že vstup do prostoru pro Malicha zůstává stále otevřenou výzvou, uskutečňovanou jednoduchým geometrickým tvaroslovím nesoucím v sobě hluboké významy, které odkazují do autorovy osobní minulosti i k odvěkým kulturním symbolům.
  • (Zdroj:  Karel Srp)
  •  

Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových

118 00 Praha 1

U Sovových mlýnů 2

 

Máme otevřeno denně:  10.00 -  18.00  hodin

www.museumkampa.cz

 

 

Generální partner Musea Kampa: Vítkovice – Machinery Group

Hlavní partner Musea Kampa: Renomia, UnicreditBank

Partneři Musea Kampa:  Hlavní město Praha, Městská část Praha 1

Mediální partneři Musea Kampa: BigBoard, Impuls Radio

 

Hodnocení: 100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/malich/