Václav Kopecký, Josef Sudek: Osnova, pohyb paže a pocit ve zlomu času aneb inspirace Sudkem

16.08.2022 15:49

 

 

 

Václav Kopecký, Josef Sudek

Osnova, pohyb paže a pocit ve zlomu času

29. 6. 2022 — 16. 9. 2022

Sudkův Ateliér na Újezdě

 

 

Jsou v Praze místa, kde, ať chcete nebo ne, dýchne na vás minulost. A nejen ta dějepisná, historická, ale pocitová, duševní, ne-li duchovní. Přichází to na člověka už se vstupem do atmosféry, která tam, vzdor změnám v prostoru a čase, nevysvětlitelně, ale nezlikvidovatelně přetrvává. Tady se totiž děly dějiny. Ty lidské, ne světoborné, a ten kdo je jen trochu senzibilní, onu ozvěnu dávna vnímá. A nemusí ani vědět, čím to je, kdo tu byl, co se tu stalo, čím, je to místo prodchnuté. Přesto cítí, že je tu něco jinak. Takovým místem je i Sudkův Ateliér na Újezdě.

 

 

Ve svém Ateliéru na pražském Újezdě Sudek tvořil. Vznikly zde jeho proslulé cykly Okno mého ateliéru (1940 - 1954), Procházka po mé zahrádce (1944 - 1953), Zahrádka mého ateliéru (1950 - 1970) či Zátiší na okně mého ateliéru (1950 - 1958).

Práce, které z něj udělaly legendu a z jeho fotek, učebnicový základ moderní fotografie pro celý svět.

Je dobře, že Sudkův Ateliér na Újezdě žije, otevřen lidem a je dobře, že ho lidé navštěvují. A nemusí vůbec rozumět fotografiím, umění, nemusí ani nic vědět o Sudkovi. Tady budou zasaženi – Sudkem – a tady ho, třeba, pro sebe i objeví.

Ale rozhodně ho neminou nepovšimnutě, jako jeho bustu na fasádě domu.

 

 

Sudkův Ateliér na Újezdě

 

Sudkův Ateliér na Újezdě je fakticky „jen“ nevelký přízemní pavilonek (61 m²) nacházející se ve vnitrobloku domu na Újezdě č. p. 432.

Od roku 1990 je evidován coby kulturní památka. Je posledním připomenutím zahradního fotografického ateliéru z konce 19. st., jenž sem byl přemístěn z Vinohrad, v roce 1901, takže je především unikátní technickou památkou ČR.

Podobné ateliérové domky pro fotografy přinesl rozvoj fotografie a potřeba fotografů, kteří fotili profesionálně, na zakázku. Ne každý z komerčních fotografů, ale dosáhl významu a umu Josefa Sudka.

A právě Sudek, a právě v tomto místě - tvořil. Jeho působení zde, v tomto prostoru, se datuje od roku 1927. Ale Sudek zde nejen tvořil, dokonce tu i bydlel se svou sestrou přes tři bouřlivá desetiletí, až do roku 1959. Tehdy se Sudek sice přestěhoval jinam, ale v domku dál přebývala jeho sestra a on tu měl až do svého skonu v roce 1976, fotolaboratoř. Fotografický ateliér byl pro Sudka tedy nejen bydlištěm, pracovištěm, ale – jak naznačují jeho světově proslulé cykly – především inspiračním zdrojem.

Mistrně zobrazoval domek, detaily, zahradu, vše, co jej obklopovalo, znovu a znovu, s ohledem na světlo, atmosféru, čas, kalendářní údobí. A tato jeho – v tom nejlepším slova smyslu – posedlost a námětová umanutost ho povýšila na fotografického mága celosvětového významu. Není divu, že charizmatická osobnost, jakou Sudek byl, v čase nekonečného budování a vnuceného socialistického realizmu, stvořila z nepříliš pro režim vyčnívajícího domku, také místo, kam se uchylovala intelektuální menšina, která tam - alespoň v čase návštěvy a setkávání, ulétla do jiného – pro ně stravitelného – světa.

 

 

Cesta k výstavní síni

 

Po odchodu Sudka i jeho sestry, upadl ateliér v zapomenutí a chátral.

V roce 1985 dokonce vyhořel, a to tak, že ho už nešlo obnovit. Nezanikl ale naštěstí - pro nás jsoucí - navždy, ale na jeho místě vznikla přesná replika.

Zasloužila se o to – v roli osvíceného investora – především známá a silná investiční skupina PPF, v roce 2000.  

Dnes je zde galerie, jejíž dramaturgie je systematicky zaměřena na „fotografii a její roli v kontextu současného umění. Převážná část výstavního programu se zabývá fotografickou tvorbou českých autorů mladší a střední generace, kteří s médiem fotografie pracují v rámci post-konceptuálních tendencí současného umění.“

Opomíjen, ale není ani odkaz tvorby Josefa Sudka.

Děje se tak především každoročně v létě, kdy je zde uspořádána specifická výstava fotografií, nacházející souvztažnost tvorby Josefa Sudka a jeho vrstevníků či žáků. O reprezentativní úroveň výstav, vyhledávaných nejen běžnými návštěvníky od nás i ze zahraničí, ale také osobnostmi ze světa, které navštíví Prahu a návštěvu v ateliéru Josefa Sudka, považují za zlatý hřeb svého programu, dbá svědomitě kurátorka Ateliéru, Lucie Mlynářová.

Tak jako při naší letošní návštěvě Ateliéru Josefa Sudka, kde právě probíhala výstava s názvem Václav Kopecký, Josef Sudek -  Osnova, pohyb paže a pocit ve zlomu času.

 

 

Osnova, pohyb paže a pocit ve zlomu času

 

Výstava, kterou nám při zahájení přiblížil v emotivním projevu kurátor této výstavy Jiří Ptáček, nazvaná Osnova, pohyb paže a pocit ve zlomu času byla druhou částí pravidelné letní „sudkovské“  výstavy. Na její první části „Osnova, pohyb paže“ se podílel malíř David Hanvald, druhá, Pocit ve zlomu času, patří tvorbě fotografa Václava Kopeckého.

Minimalisstická výstava je – jak nám ozřejmil Jiří Ptáček - niterným zamyšlením Václava Kopeckého nad tvorbou Josefa Sudka. Ale ne ani tak nad tvorbou obecně, ale konkrétně, v detailu, nad vznikem slavných fotografií, nad náročným tvůrčím procesem vzniku každé z nich. Tedy, výstava o tom, co nelze zachytit, co se odehrává při procesu tvorby klasickou technologií. Zamyšlení nad duchovní stránkou vznikající fotky.

Václav Kopecký využil jednu ze sudkových  fotografií, z cyklu Okno mého ateliéru, a nad tou se zamýšlel. Výstavu dokreslují modely samotného Sudkova Ateliéru a dvě nahrávky vytvořené v časovém odstupu.

Filozofující výstava Václava Kopeckého není divácky snadná, je třeba nahlédnout do katalogu, ale ten, kdo má zájem, vstoupit do duchovní dimenze sudkovy tvorby, má skvělou příležitost, podpořenou geniem loci místa a Ateliéru samotného.

 

 

Václav Kopecký (*1983, Praha)

 

·         2013 – 2019 UMPRUM, Praha, doktorský program, (téma: Znaky součinnosti: vnitřní kontext fotografie) Ph.D.

·         2013 - doposud UMPRUM, doktorand

·         2011- AVU, Intermedia III -  Tomáš Vaněk, studijní stáž

·         2010 – 2012 UMPRUM, Praha, atelier Aleksandry Vajd a Hynka Alta (MgA.)

·         2009 University of Derby, Faculty of Arts, Design and Technology, Derby, GB, studijní stáž

·         2006 -  2010 UJEP v Ústí nad Labem, FUD, Atelier fotografie - Pavel Baňka

 

Samostatné výstavy (výběr)

·         2022 Always Now, Berlínskej Model, Praha

·         2019Four Balls, Lucie Drdova Gallery, Praha; Untitled: Sky, Galerie 207, Praha

·          2017 Zkamenělina (IV), OFF/Format, Brno

·         2016 Zkamenělina (III), Ateliér Josefa Sudka, Praha

·         2015 Zkamenělina, Drdova Gallery, Praha;

·         2014Zkamenělina, Dům umění České Budějovice;

·         2013 Hotel Zenit- Zpětná vlna, Galerie Kabinet, Brno;

·         2012 Hotel Zenit, Galerie 35m², Praha;

·         2011Untitled, Fotograf Gallery, Praha

 

 

Josef Sudek (* 17. 3.1896, Kolín - 15. 9. 1976, Praha, 80 let)

 

·         Syn malíře pokojů

·         Vyučil se knihařem

·          Studoval též na Státní grafické škole v Praze.

·         Členem Klubu fotografů – amatérů na Žižkově a člen Spolku výtvarných umělců Mánes.

·         Narukoval do první světové války a z italské fronty se vrátil bez pravé ruky.

·         1922 – 1927, žil v karlínské Invalidovně.  (Cyklus „Z Invalidovny“)

·         Jeho dílo naplňuje od začátku 20. století všechny vývojové stupně, jimiž prošla moderní fotografie.

·         20. léta - inspirace Prahou (cykly „Podzim ve Stromovce“, „Vltavská nábřeží“ a „Interiéry“, pořízené před dostavbou chrámu sv. Víta).

·         Inspirace přírodou (cykly „Slovenská krajina“, „Krajina u Žebráku“, „Krajiny jižních Čech“, „Polabské krajiny“ aj.)

·         Do 2. sv. války - reklamní, reprodukční a portrétní fotografii.

·         1940 si vytváří neopakovatelný styl kontaktních fotografií pro jeho osobní témata (cykly „Skleněné labyrinty“, „Labyrinty“ „Vzpomínky“)

·         J. S. vydal několik fotografických publikací o Praze a Pražském hradu.

·         1956 první monografie.

·         Po roce 1976 vychází u nás i ve světě řada knih o jeho životě a díle.

 

Text: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.

Foto: Marie Kubíčková, DiS. (10 x) a Atelirér Josefa Sudka (1 x)

 

 

 

Václav Kopecký, Josef Sudek

Osnova, pohyb paže a pocit ve zlomu času

29. 6. 2022 — 16. 9. 2022

kurátor výstavy: Jiří Ptáček

kurátorka Ateliéru: Lucie Mlynářová

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod.

Vstupné 10 Kč, studenti výtvarných škol – zdarma

www.atelierjosefasudka.cz

 

 

Více k Václavu Kopeckému:

 https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/neighbourhood-boogie-woogie-aneb-jak-na-zizkove-leto-zacina/

 

Více k Ateliéru Josefa Sudka:

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/bara-mrazkova-yellow-box-aneb-uvazujeme-li-o-zitrku-predstavime-si-jej-zkratka-jako-dalsi-vcerejsek/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jolana-havelkova-citliva-data-aneb-kdyz-zakomponujeme-do-vertikalnich-pasu-stovky-drobnych-snimku-ve-velikosti-kinofilmu/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/david-m-c-miller-labyrint-veci-aneb-fotogram-jako-snadny-prevod-reality-do-abstrakce/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/ferdinand-bucina-vzpominka-na-javornik-aneb-fotografie-s-estetikou-40-let/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/lucia-papcova-tereza-stetinova-wind-in-the-organ-aneb-kdyz-cistota-jejich-umeleckeho-gesta-konvenuje-sudkovu-odkazu/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/lotar-neumann-fotografie-photographs-aneb-dosud-malo-znamy-fotograf-zijici-v-exilu-/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/patrik-borecky-tomas-brabec-buzkashi-aneb-se-hraci-se-svymi-konmi-sehrat-museji/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/ruce-basniku-hands-of-poets-aneb-ruce-se-mohou-oproti-tvari-jen-malo-%c2%b4pretvarovat%c2%b4/    

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/pavel-banka-reflexe-aneb-akt-s-kovovym-obloukem/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/alberto-vojtech-fric-fotografie-aneb-jak-fric-poznaval-indiany/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kunstwerk%3a-heimlichuv-manevr-aneb-vime%2c-ze-chaty-vznikly-z-%c2%b4duseni-se%c2%b4%e2%80%a6-%21/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/peter-puklus-handbook-to-the-stars-prirucka-ke-hvezdam-aneb-kdyz-obdivujeme-nekonecnou-kapacitu-naseho-mozku/

 

Více k Josefu Sudkovi:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/peter-puklus-handbook-to-the-stars-prirucka-ke-hvezdam-aneb-kdyz-obdivujeme-nekonecnou-kapacitu-naseho-mozku/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/znejisteni-pameti-aneb-kdyz-ty-nejslibnejsi-situace-casto-byvaji-falesne/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/gisele-freund-a-timm-rautert-havel-kundera-sudek-ocima-fotografu-v-roce-1967-aneb-senzacni-odhaleni-jejich-fotografii-po-50-letech/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/josef-sudek-topografie-sutin-topography-of-ruins-prague-1945-aneb-kdyz-sudka-zaujala-skryta-poetika-ruin-ci-svetlo-v-ruinach/