Znejistění paměti aneb když ty nejslibnější situace často bývají falešné…

19.04.2018 09:23

Galerie NTK - Praha

6.  4.  - 18. 5. 2018

 

 

 

Na vernisáži výstavy Znejistění paměti, prací studentů z Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě, která se konala ve stále neokoukatelné budově Národně technické knihovny v Praze, jsme v obou podlažích galerie NTK, ve velmi příjemné atmosféře, zhlédli mimo jiné velmi emotivní, mohli bychom říci, že skoro hyperrealistické,  velkoformátové fotografie i videoprojekce. Expozice zahrnuje díla 25 autorů, jež jsou doplněna zajímavými poznámkami svých tvůrců.

 

Vystavující autoři a jejich projekty

Peter Drežík a Viktória Kollerová, Mapa vzpomínek
Jan Dytrych, Chybí
Ivetta Gintowt Paprocka, Lolo
Jana Gombiková, Seraching for the Light
Lenka Grabicová, Sokolníci


Marlena Jablonska, The External World

Definice Vnějšího světa hovoří o objektech a událostech,

které zažíváme každý den a které dobře známe stejně tak jako obrazy,

jejichž existence je vnímána lidskou myslí, ale které v ní nezávisle existují.

Vhodná struktura a uspořádání snímků,

které vyobrazují události světa,

vytváří místa, která nejsou zcela čistá a nutí nás pochybovat o reálnosti daných situací.

A velmi dobře, protože ty nejslibnější situace jsou často falešné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miluše Jančová, A nebo?
Marcin Jedrysiak, Universe is out of Balance
Karel Kita, Hidden Freq of the Soul
Svatopluk Klesnil, Veveří – Eichhorn
Jiří Kocián, Bleší trhy
Dávid Koronczi, 50 na 50
Mároš Krivý – Tomáš Werner, Distant Encounters
Rafał Milach, The Winners
Anna Orlowska, Pieta
Lenka Sedláčková, Hunted
Patrik Sláma, Doutnající šance
Jiří Straka, Scenes
Jana Šturdíková, Sunset
Tomasz Tyndyk, Before After
Karolina Wojtas, Jasnota
Aneta Wójcik, Ad maiorem Dei gloriam
WeronikaWozniak, Roztrhnutí
Agnieszka Wrześniak, XY. Mužská sexualita


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Zumr, Udělátka

Pocta Josefu Sudkovi

….plechovky od Coca-Coly jako stojánky na tužky,

sešroubované půlky rozřízlého kokosu jako popelník,

sklenice od okurek jako váza či úschova bylinek,

přehlídka čajového servisu plná knoflíků, koleček od hodinek a drobných,

šlohlá pivní třetinka, třebas na poznámky

a stará CDéčka na zahradě, dobře plašící ptáky stejně

jako větrník z rozřezaných PET lahví.

Udělátka

je šikovný nápad a s ohledem na kraj a sociální prostředí široký pojem –

malebná lidová recyklace nejen průmyslově vyráběných věcí denní potřeby.

Udělátka

je lidový mainstream a nepozorovaný sociální mechanismus.

Za nejvýznamnější osobnosti, nepřímo upozorňující na tento fenomén,

může být považován

Josef Sudek,

který již na počátku 50. let umisťuje růže do nádoby, primárně určené k míchání laboratorních fotochemií.

Vznikají tak  jeho jedny z nejslavnějších fotografií, propojujících zátiší s  oknem jeho ateliéru.

Josef Sudek nejen vizuálně odděluje svůj duchovní svět do vnějšího za okny jeho ateliéru,

ale záměnu funkčnosti laboratorního skla za vázu můžeme vnímat jako formu ironie,

 černého humoru, nadsázky,

ale také i sociálního statusu, profesního zařazení, záliby,

či třeba naopak jako vazbu na někoho v rodině apod.

Podobné vylepšováky

- udělátka

máme každý ve svém okolí nespočet, a říkají o nás mnohem víc, než si sami uvědomujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátoři výstavy: Ondřej Durczak, Tomáš Pospěch, Štěpánka Stein

Praha 6

Technická 2710/6

Máme otevřeno: úterý - neděle: 10.00 - 18.00 hodin

Vstup: volný

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková