Josef Sudek: Topografie sutin/Topography of ruins, Prague 1945 aneb když Sudka zaujala skrytá poetika ruin či světlo v ruinách …

30.05.2018 12:35

GHMP/Dům fotografie /House of Photography - Praha

22. 5. - 19. 8. 2018

 

U příležitosti zahájení nové fotografické výstavy Josefa Sudka, výstavy Topografie sutin, kde vystavený soubor fotografií reflektuje dvě události roku 1945: následky zmýleného náletu spojeneckých vojsk původně mířících 14. 2. 1945 na Drážďany, který zasáhl především pražské Nové Město a Pražské povstání na začátku května téhož roku, při němž byla v bojích v historickém centru Prahy poškozena řada budov, jsme zhlédli málo známý a dosud nevystavovaný soubor snímků Josefa Sudka.

 

Výstava představuje téměř neznámý a dosud nevystavený soubor fotografií Josefa Sudka (1896 - 1976), zobrazující Prahu poničenou v roce 1945 událostmi 2. sv. války. Zmýlený nálet spojeneckých vojsk ze 14. února 1945 zasáhl především pražské Nové Město, kde byl nejvíce poškozenou památkou Emauzský klášter.

 

Série fotografií z jeho sutin tvoří největší část Sudkova souboru zachycujícího poválečnou Prahu. Počátkem května 1945 pak proběhlo Pražské povstání, které zanechalo nenapravitelné škody v historickém centru města, například na Staroměstské radnici, jejíž část musela být důsledkem válečného řádění později stržena.

 

Vystavený soubor je v kontextu Sudkova díla výjimečný.

Představuje fotografický vhled do nitra města

a jeho památek v prvních dnech míru,

kdy autor snímáním obyvatelů Prahy,

kteří přihlížejí ruinám historického centra,

se zcela ojediněle přiblížil reportážní fotografii.

Mezi důležité kapitoly souboru patří až surrealistické zobrazení situace,

v níž se ocitla okupovaná země, a to prostřednictvím pohledů

do protektorátního skladiště plného  zabavených kovových soch z pomníků

(často národních osobností), jež čekaly na roztavení

pro válečné účely v areálu u holešovického přístavu na Maninách.

 

Sudkův soubor, čítající v dochovaných negativech cca 400 snímků, vznikl nejspíše na zakázku pro nakladatele Václava Poláčka, u kterého posléze vyšel pouze v nekvalitním tiskovém provedení Pražského kalendáře 1946 s podtitulem Kulturní ztráty Prahy 1939 -1945.

 

Výstava představuje i tento kalendář, zahrnující 53 Sudkových fotografií, některé písemné dokumenty týkající se zakázky, jakož i početné dosud nepublikované snímky. Mnohé z nich vznikly nejspíše pouze ze Sudkova osobního zaujetí námětem. Vystavené fotografie zahrnuly jak autorské pozitivy, nově objevené v některých sbírkách, především v Archivu hlavního města Prahy a v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, tak nové printy z originálních negativů, uložených v Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., jež zhotovil fotograf Vlado Bohdan. Vedle prací Josefa Sudka je představen soubor 40 fotografií stejného námětu od jiných fotografů i autorsky neoznačené snímky z archivů několika paměťových institucí.

 

Jedním z témat, na které výstava kriticky poukazuje, je fotografie jako médium zprostředkování zásadních historických událostí. Sudkův příklad nabízí překonání zažitého pohledu na fotografii jako průhled do minulé události a zdůrazňuje obrazovou kvalitu těchto záznamů, jež bývá často opomíjena. Pohled na archivní kopie, jaké se dochovávají převážně v malých formátech, navíc nejednou nalepené na popsaných kartotéčních listech či v tematických albech, nás od podobného čtení často odvádí.

 

I Sudkovy pozitivy,

pokud se dochovaly,

existují až na výjimky pouze v nevýstavních,

malých a často i nefinálních kopiích.

 

Zarámováním těchto fotografií a jejich pověšením na zeď galerie tak výstava nabídla možnost jejich nového nahlížení v jiném, uměleckém či galerijním kontextu, bez doprovodu historického vysvětlení. Z tohoto důvodu jsou texty i popisky k vystaveným fotografiím k dispozici pouze v doprovodné brožurce a nevstupují do samotného prohlížení.

Můžeme tak vidět samotný fotografický obraz a nemusíme se tak soustředit na historickou událost, již nám snímek zprostředkovává.  A generační odstup (již 3/4 století) od zobrazené události, kdy mezi diváky už nepřevažují pamětníci, kteří by tyto obrazy četli především prizmatem prožité bolestné zkušenosti, již vůbec není na škodu estetickému prožitku.

 

 

Výstava je finálním výstupem 5-letého grantového projektu, který byl iniciován teoretikem a historikem umění Prof. Vojtěchem Lahodou z Ústavu dějin umění AV ČR (ÚDU AV ČR spravuje kolem 13 000 negativů a 6 000 pozitivů ze Sudkovy pozůstalosti).

 

V expozici tudíž můžeme spatřit 242 exponátů od 15 institucí a soukromých zapůjčitelů. Vedle originálních autorských bromostříbrných fotografií jsou vystaveny i nové zvětšeniny z původních negativů, které zhotovil fotograf Vlado Bohdan. Důvodem pro jejich vytvoření byl buď zásadní význam snímku, či omezená zápůjční lhůta u mnoha originálů, které v průběhu výstavy budou nahrazovány novými printy.

 

 

Josef Sudek (1896 -1976) = světoznámý český fotograf

 • většinu života prožil v Praze a velmi rád ji i fotografoval
 • 1928 -1976 měl profesionální fotografický ateliér na Újezdě pod Petřínem
 • svůj čas dělil mezi zakázkovou práci a volnou tvorbu
 • kvalita jeho práce je však ve všech polohách výjimečná jak umělecky, tak technicky
 • při zpracování zakázek se věnoval hlavně reprodukování uměleckých děl, reklamní fotografii či fotografování památek
 • snímky pořizoval zejména pro publikace
 • vydal několik knih o Praze (např. Pražský hrad - výtvarné dílo staletí, 1945; Praha, 1948; Praha panoramatická, 1959; Karlův most ve fotografii, 1961)
 • období Protektorátu se pro Sudka stalo zlomovým – ve své volné tvorbě se ponořil do intimnějších a osobnějších námětů, vznikala zejména zátiší (např. cyklus Okno mého ateliéru)

 

 

Kurátoři výstavy: Mariana Kubištová, Vojtěch Lahoda, Katarína Mašterová

Architektonické řešení: Barbara Zedková, Lenka Mrzílková – Studio Miaow

Grafické řešení: Martin Groch, Tim+Tim

 

Výstava má také stejnojmennou putovní verzi, která probíhá ve spolupráci Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. s Českými centry a od počátku roku 2018 je postupně představována v několika evropských městech (v Düsseldorfu, v Miláně, Římě, Paříži a Varšavě…).

 

Doprovodný program/Workshopy/Komentované prohlídky/Tematické procházky

 • so 2. 6. 2018/16.00 hodin/komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Marianou Kubištovou a fotografem Vlado Bohdanem, autorem nových printů z originálních Sudkových negativů, jež jsou součástí výstavy
 • ne 22. 7. 2018/ 15 hodin/kolektiv autorů představí svůj projekt mapy Prahy z roku 1945, který zahrnuje místa, jež v daném roce fotografoval Josef Sudek.Následuje krátká prohlídka výstavy v Domě fotografie, po níž se uskuteční procházka po Sudkových lokacích v okolí Staroměstského náměstí
 • st  8. 8. 2018/18.00 hodin/komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Katarínou Mašterovou a historikem Adamem Havlíkem

 

Negativ - pozitiv - newprint!

V pozůstalostech fotografů, uložených v archivech a v muzejních sbírkách, se kromě originálních pozitivů často nachází i velké množství negativů. Jak vystavovat či publikovat fotografické obrazy, které se dochovaly jen na negativech? Jak postupovat při zhotovování tzv. newprintů, novodobých tisků z originálních negativů? Workshop se zaměří na různé aspekty této aktuální problematiky, a to jak v praktické rovině (ukázka výroby newprintů ve fotokomoře), tak v rovině teoretické (moderovaná diskuze).

 

 • út 12. 6. 2018/10.00 hodin a 14.00 hodin/workshop ve fotokomoře s Vlado Bohdanem

Ukázka výroby nových pozitivů, tzv. newprintů, z originálních negativů Josefa Sudka ve fotokomoře na Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.

(akce je rozdělena do dvou skupin, nutná je předchozí registrace na: pr@ghmp.cz )

 • út 12. 6. 2018/ 18.00 hodin/moderovaná diskuze historiček umění Kataríny Mašterové a Hany Buddeuss a fotografy Vlado Bohdanem, Janem Doušou a Jaromírem Benešem a s kurátorem Jiřím Pátkem

 

Sobotní výtvarné workshopy

 • so 21. 7. 2018/13.00 – 18.00 hodin/Skrytá krása v sutinách, Dům fotografie
 • so 18. 8. 2018/13.00 – 18.00 hodin/ Stopy zmizelých míst, Dům fotografie

 

Během interaktivních prohlídek a výtvarných workshopů

se budeme inspirovat dosud nepříliš známým souborem fotografií autora,

zobrazujícím Prahu poničenou bombardováním v roce 1945 a Pražským povstáním,

spolu s válečnými opatřeními na památkách Prahy v období protektorátu.

Formou kombinované techniky (kresbou pastelem a koláží z fotografií pražských soch a budov)

budeme vytvářet obrazy pražských zákoutí působících až surrealistickým dojmem.

Dále uplatníme i komparaci historické fotografie se současnou fotodokumentací

zobrazených míst.

Pomocí pigmentů v různých odstínech šedi, evokujících částice prachu,

budeme prsty vytvářet kresby zmizelých míst.

Sobotní workshopy jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům

všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných.

Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

pá 8. 6. 2018/15.00 - 18.00 hodin/ Fotografická dokumentace I, Dům fotografie

ne 10. 6. 2018/15.00 - 18.00 hodin/Fotografická dokumentace II, Dům fotografie

 

pá 15. 6. 2018/ 15.00 – 18.00 hodin/Camera obscura,

 Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

V interaktivních workshopech budeme reagovat na tvůrčí práci Josefa Sudka a na jeho vystavený soubor fotografií. První cyklus dílen uvedeme v expozici Domu fotografie a pokračujeme procházkou v exteriéru města Prahy.

Zaměříme se na pražskou architekturu a její rozmanitost,

na příběhy kolem nás nebo na krajinné prvky.

Ke zvoleným objektům a situacím budeme přistupovat jak z pohledu estetiky, tak po stránce fotografické dokumentace.

Zaměříme se i na důležitou roli subjektivity a na různé úhly pohledu.

Závěrečná dílna se bude zabývat předchůdcem fotoaparátu („camera obscura“),

zkoumáním zákonu zobrazování i experimentální tvorbou přenosného přístroje,

kdy si každý účastník vyrobí jednoduché optické zařízení.

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy školí

další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby.

Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům

každé školy.

Rezervace nutná.

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč

Kontakt: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418

Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity,

jež jsou zaměřeny na ostatní cílové skupiny,

jako jsou například znevýhodnění návštěvníci

nebo rodiče na rodičovské dovolené a jejich děti.
 


110 00 Praha 1

Revoluční 5

Máme otevřeno:

út – ne: 10.00 - 18.00 hodin

čt:  10.00 – 20.00 hodin

Vstupné: 120 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)

 


Hodnocení: 89 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 


www.ghmp.cz
<https://www.facebook.com/GHMP.cz/>
<https://www.youtube.com/channel/UCFZa7CbuuLIM3bfW1xtKFBg>
<https://www.instagram.com/ghmp.cz/>
<https://goog_1379618170/>
<https://goog_1379618170/>
<https://www.ghmp.cz/vystavy/josef-sudek-topografie-sutin/>

www.sudekproject.cz