Bára Mrázková: Yellow Box aneb uvažujeme-li o zítřku, představíme si jej zkrátka jako další včerejšek…

25.06.2020 11:39

Ateliér Josefa Sudka

24. 6. - 23. 08. 2020

 

Zahájení výstavy Yellow Box proběhlo v krásný podvečer ve vnitrobloku, a to za osobní účasti Báry Mrázkové, autorky výstavy i Lucie Mlynářové, kurátorky galerie. Ta neopomněla zdůraznit, že Josef Sudek je gentleman, a tak můžeme vidět výstavu Báry Mrázkové.  A současně připomenula nedávno zahájenou výstavu Josefa Sudka v pražském Domě fotografie v Revoluční ulici, takže o Sudka samozřejmě tak nepřijdeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V expozici Ateliéru Josefa Sudka zhlédneme videa (z roku 2020),

jež autorka získává z vyhledávačů na internetu

a fotografie na plexiskle (lambda print).

 

Budoucnost, jež se ´podobá´ minulosti, si lze představit pouze tak, že ji vidíme jako její přímou projekci, a je tedy předvídatelná. Tak, jako přesně víte, kde jste se narodili, budete stejně přesně vědět, kde zemřete. Představit si budoucnost prosycenou nahodilostí, a nikoli jen jako deterministické prodloužení našeho vnímání minulosti je duševní operací, jíž nejsme schopni. Nahodilost je příliš mlhavá, než aby byla kategorií sama o sobě. Mezi minulostí a budoucností existuje asymetrie, která je příliš subtilní na to, abychom ji sami od sebe chápali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvním z následků této asymetrie je skutečnost, že se ve svém přemítání o minulosti a budoucnosti nepoučíme ze vztahu mezi minulostí a minulostí, která jí předcházela. Narážíme tu na jakousi slepou skvrnu: přemýšlíme-li o zítřku, nevycházíme z toho, co jsme si předevčírem mysleli o včerejšku. V důsledku tohoto introspektivního omylu se nedokážeme poučit o rozdílech v našich předchozích předpovědích a tím, co se poté opravdu dělo. Uvažujeme-li o zítřku, představíme si jej zkrátka jako další včerejšek.“

Lucie Mlynářová, kurátorka galerie

 

Bára Mrázková (* 1978 Praha)

  • 2003: studijní pobyt na Middlesex University, Fine Art Campus, Londýn
  • 2005: absolvovala studium na pražské FAMU (katedra fotografie), diplomovala v ateliéru Štěpána Grygara
  • v současnosti studuje v Ateliéru fotografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze doktorský program
  • předmětem jejího výzkumu je fotografie pořízená chytrými telefony
  • žije v Praze
  • vyučuje na NYU v Praze

 

 

Současná dramaturgie výstav

Galerie se zaměřuje na fotografii a její roli v kontextu současného umění.

Převážná část výstavního programu se zabývá

fotografickou tvorbou českých autorů mladší a střední generace,

kteří s médiem fotografie pracují

v rámci post-konceptuálních tendencí současného umění.

 

Ve výstavní dramaturgii se pravidelně objevuje

i

odkaz tvorby Josefa Sudka.

Pravidelně v letním období je do programu galerie

 zařazena alespoň jedna výstava fotografií,

která souvisí buď přímo s fotografickou tvorbou Josefa Sudka,

anebo s tvorbou jeho vrstevníků či žáků.

 

Galerie je výhradně zaměřena na výtvarnou fotografii.

 

118 00 Praha 1

Újezd 30

Máme otevřeno denně kromě pondělí: 12.00 - 18.00 hodin

Vstupné: 10 Kč

Zdarma: studenti výtvarných škol

 

Zřizovatel a provozovatel: PPF Art

 

Hodnocení: 79 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

www.atelierjosefasudka.cz