Lotar Neumann: Fotografie / Photographs aneb dosud málo známý fotograf, žijící v exilu

23.05.2013 09:43

Lotar Neumann: Fotografie / Photographs aneb dosud málo známý fotograf, žijící v exilu

 

23. května  - 8. září 2013

Galerie Josefa Sudka - Praha

(byt Josefa Sudka z let 1959 – 1976/Josef Sudek´s  flat)

 

Blízko rozkvetlých Petřínských sadů, na Úvoze 24 v Praze 1, připravila Galerie Josefa Sudka  unikátní výstavu vybraných 24 fotografií Lotara Neumanna  z daru manželky fotografa, paní Věry Neumannové.

 

Jak nám na vernisáži sdělil kurátor Jan Mlčoch,  je tato výstava  prvním, i když jen komorním připomenutím významného fotografa a našeho krajana Lotara Neumanna, a tomu odpovídá  i  komorní prostředí Galerie Josefa Sudka.  Výstavu fotografií , dosud nám neznámého Lotara Neumanna,  bychom nemohli uskutečnit, kdyby nebylo  velkorysého daru Věry Neumannové, která vedle rozsáhlého souboru kreseb Alfonse Muchy (Otčenáš) věnovala roku 2012 do sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze i kolekce manželových fotografií (400).

 

Po pádu komunismu

Po roce 1989 jsme mohli zhlédnout i  první rozsáhlou výstavu  fotografií  Josefa Koudelky v Uměleckoprůmyslovém muzeu Praze (1990), dále expozici Československá fotografie v exilu (1992) a Česká fotografie v exilu (1996). Na obou výstavách jsme si  připomenuli nejvýraznější osobnosti exilové fotografie, z nichž některé v té době již nalezly cestu do světových periodik a výstavních síní (Josef Koudelka, Jan Lukas, Antonín Kratochvíl, Jitka Hanzlová, Tom Drahoš a Helena van der Kraan).

Ale Lotara Neumanna, protagonistu současné výstavy, jsme stále  opomíjeli. Teprve ve Švýcarsku manželkou Lotara N. založená nadace Fondation Neumann  nám otevřela oči  a zpřístupnila  dosud nepříliš známé fotografické dílo Lotara Neumanna.

 

Fondation Neumann

Jak jsme již uvedli, po manželově skonu založila paní Věra nadaci Fondation Neumann, jež vedle vytvoření stálé expozice secesního skla pořádala v rekonstruované konírně zámku v Gingins výstavy evropského i českého umění. Roku 1999 tam byla ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze uvedena přehlídka rané tvorby fotografa Františka Drtikola (reprízovaná roku 2000 v Praze). Obě organizace společně později představily v Obecním domě unikátní soubor kreseb Alfonse Muchy k jeho bibliofilskému tisku Otčenáš. Roku 2012 Věra Neumannová tento soubor velkoryse darovala do České republiky. Paralelně byla do fotografické sbírky UPM předána kolekce fotografií Lotara Neumanna, o darech do dalších státních sbírek se jedná. Za svoje sociální a kulturní aktivity obdržela Věra Neumannová roku 2008 ve své staré vlasti cenu Gratias agit.

 

Ze života Lotara Neumanna a jeho rodiny

Lotar Neumann  se narodil 10. března 1918 v Chlumci nad Cidlinou. Pocházel z české židovské rodiny, jež se ve 30. letech přestěhovala do Prahy;  v Libni vlastnila firmu na barviva. Lotarovo vysokoškolské studium chemie přerušila válka. Za okupace se začal věnovat dalšímu koníčku – fotografii. Atmosféra protektorátu se však stávala neúnosnou. Přítel ze studií Ivan Rubeš dal Lotarovi svůj osobní průkaz, který nahlásil jako ztracený. Do určité doby tento doklad pomáhal Lotarovi přežít, ale nakonec ho jedné noci gestapo zatklo a odvezlo neznámo kam. Po válce se ukázalo, že to byli převlečení přátelé, kteří jej – v době hrozícího prozrazení – odvezli na bezpečnější místo na venkově. V koncentračních táborech mu zahynulo 38 příbuzných. Lotar s bratrem se po válce znovu vrátili k výrobě barev, ale jejich práci překazila v roce 1948 další diktatura, tentokrát komunistická.

 

Roku 1948 si Lotar vzal absolventku Baťovy školy práce Věru Tlapákovou, nedlouho poté rodina emigrovala do jihoamerické Venezuely. V roce 1962 nalezli nový domov znovu v Evropě ve švýcarském Gingins, kde si koupili zámeček s překrásným výhledem na jezero a hory. Lotar se s manželkou v následujících letech vedle vášně pro fotografii také intenzivně věnoval sběratelství uměleckých děl.

 

Smrt ho zastihla v Gingins 13. července 1992.

 

Z historie dochovaných fotografií

Nejstarší dochované fotografie Lotara Neumanna jsou asi z roku 1946. Jde o pražská zákoutí, stěny a ohrady s potrhanými volebními plakáty i o černobílé práce, které vznikly až v exilu,  ve Venezuele, pak na nejrůznějších místech světa: New Yorku, Londýně, Itálii, Španělsku a severní Africe. Od 40. do 60. let byl autorem řady dokumentaristických prací, které zachycují život světových metropolí, současně vytvářel i ryze experimentální díla. Pouliční ruch měst  střídal s detaily oprýskaných dveří a zdí, arabský svět  snímal se stejným citem jako záběry italských i amerických měst. Vrcholem Lotarovy tvorby je soubor barevných fotografií z roku 1967 ze slavné londýnské ulice Carnaby Street, kde se soustředily butiky generace hippies. Na přelomu 60. a 70. let autor odjel na dvouměsíční cestu po Indii, odkud si přivezl rozsáhlý soubor fotografií, zveřejněný později pod názvem Setkání (Begegnungen- je uchována ve vitríně Galerie Josefa Sudka).

(Zpracováno na základě textu autora výstavy Jana Mlčocha)

Ve výstavní síni jsme si mohli prohlédnout   ještě další knihu, a to  o sbírkách Lotara Neumanna:  L´Art  1900  - Georges de Bartha.

 

Závěrem nepříliš veselá zpráva

Potomci Lotara Neumanna - dvě dcery se v současné době rozhodly, že sbírku i zámeček  v Ginginsu rozprodají…

 

Galerie Josefa Sudka

Úvoz 24

110 00 Praha 1

www.upm.cz

 

Máme otevřeno::

duben–září :  středa až neděle 11.00 —19.00 hodin

říjen–březen:  středa až neděle 11.00—17.00 hodin

 

Vstupné: 20 Kč

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: UPM, Lotar Neumann - dědicové/Heirs