33. ročník Ceny Jindřicha Chalupeckého aneb Národní Galerie znovu otevřela náruč vrcholným představitelům českého současného umění!

15.01.2022 16:23

 

Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2022

NG P - Veletržní palác

12. 1. 2022

 

 

Cena Jindřicha Chalupeckého byla založena již v roce 1990, a to z iniciativy prezidenta Václava Havla a dvou mimořádných výtvarných umělců, Jiřího Koláře a Theodora Pištěka. Nazvána je podle předního českého kritika výtvarného umění a filozofa Jindřicha Chalupeckého. V zakládací listině je vyjádřeno poslání a účel této prestižní ceny těmito slovy:

„Povznesení úrovně současného českého výtvarného umění a uchování památky myšlenkového odkazu člověka, jemuž se boj o osud českého umění stal životním posláním.“

 

 

Cena Jindřicha Chalupeckého je spravována a organizována neziskovou organizací nazvanou Společnost Jindřicha Chalupeckého. Skupinu finalistů, umělců do 35 let, laureátky, či laureáty vybírá nezávislá mezinárodní porota. Všichni finalisté a finalistky jsou následně podporováni při vytvoření nového uměleckého díla, které je vždy prezentováno v některé z velkých českých galerijních institucích.

V případě cen udělených za rok 2022, to bude Národní galerie Praha, kde se v prostorách Veletržního paláce uskuteční od 23. 9. 2022 společná výstava prací všech pěti laureátů vyhlášených za rok 2022.

 

 

Spolupráce SJCH a NG P je opět obnovena

 

Oficiálnímu vyhlášení laureátů předcházel, v rámci tiskové konference, na níž jsme za www.www-kulturaok-eu.cz byli pozváni vedoucí oddělení PR a tiskovou mluvčí

Národní galerie Praha, Evou Sochorovou, malý, vysvětlující úvod, který za Společnost Jindřicha Chalupeckého, podala Veronika Čechová. Po té předala slovo ředitelce Národní galerie Praha. Alicia Knast především uvítala přítomné, poděkovala příchozím za zájem a doslova řekla: 

„Vyhlášení laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého, jsem měla možnost vidět v Moravské galerii v Brně, v roce 2021. Jsem velmi ráda, že nyní představujeme pražskou edici. Rok 2022 bude v Národní galerii hodně věnován současnému umění a bez laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého by výčet nebyl úplný. Věřím, že se zde společnost CJCH i ocenění laureáti za rok 2021 cítí jako doma.“

Na ředitelku NG P navázala ředitelka SJCH a kurátorka, Karina Kottová. I ona ocenila zájem NG P o překročení oněch - značně složitých - vztahů z minulosti a možnost návratu ke spolupráci. Připomněla, že pro tak významnou událost jakou je vyhlášení laureátek a laureátů, poskytnutí prostoru pro představením jejich prací, je kulturní instituce takto vrcholného významu, jakou je NG P, plně odpovídající.

Karina Kottová také stručně shrnula, že oproti ustanovujícím pravidlům, z roku 1990 se sice základ, výběr laureátek a laureátů i jejich počet nezměnil, ale vyvíjely se dílčí prostředky. Nejnovější posun pro aktuální ročník je, že nebyl z pětice vybrán finalista. Pětice tvůrců je tak laureátů vnímána jako pětice rovnocenných.

 

 

On-lin vsuvka zjednodušila průběh tiskové konference  

 

Návazně na slovní představení jednotlivých umělkyň a umělců, kteří byli na tikové konferenci osobně přítomni, nám byly promítnuty jakési online videovizitky všech pěti laureátů. Na velkoplošné obrazovce se však objevil také Jan Zálešák, kurátor a pedagog, náš český zástupce v mezinárodní nezávislé porotě, kterému povinnosti nedovolily dostavit se na tuto tiskovou konferenci osobně. 

Ve svém online vstupu zhodnotil vítězná díla obecně a zmínil se i o práci poroty.

Mezinárodní porota pracovala ve složení

Ivet Ćurlin (Kunsthalle Wien),

Anna Daučíková (umělkyně a pedagožka),

Charles Esche (Van Abbemuseum, Eindhoven),

João Laia (Muzeum současného umění Kiasma, Helsinky)

Jan Zálešák (kurátor a pedagog)

a vybírala z 80 portfolií zaslaných, dle požadovaných propozic, autorkami a autory do 35 let, prezentujícími svou tvorbu na české scéně současného výtvarného umění.

„Výsledný výběr nakonec zahrnuje širokou škálu médií i obsahových přístupů, ve kterých se objevují jak témata lidského působení na planetu, tak ale také lidské působení na sebe navzájem, ať už v rámci společenských struktur nebo rodinných. Díla ale také rezonují další otázky, jako nuance fyzických a virtuálních těl, gender a vztahy, do kterých se tyto objekty dostávají.“  

 

 

 A zpět do reálu, se zástupkyní SJCH

 

Barbora Ciprová, kurátorka a zástupkyně ředitelky společnosti SJCH, Kariny Kottové, přečetla závěry poroty pro jednotlivé laureátky a laureáty (v abecedním pořadí).

Zde však použijeme raději přesné znění z tiskové zprávy, vydané k letošnímu vyhlášení cen Jindřicha Chalupeckého.

 

 

 • „Mezinárodní porota se rozhodla do Ceny Jindřicha Chalupeckého 2022, 33. ročníku nejvýznamnějšího místního ocenění pro autorky a autory do 35 let, vybrat pět umělkyň a umělců. Jsou jimi Olga Krykun, David Přílučík, Vojtěch Rada, Martina Drozd Smutná a Ezra Šimek.
 • Současná umělecká tvorba tematizuje nové způsoby společného soužití ve fyzické i online realitě, ale také potřebu větší společenské a environmentální uvědomělosti.
 • Porota ve svém vyjádření shrnuje umělecké přístupy, se kterými se v přihláškách setkala a které ji oslovily, následovně:
 • ´Mezi přihláškami jsme se setkali s novou generací umělkyň a umělců vstupujících na uměleckou scénu, která sdílí specifický jazyk informovaný digitální estetikou, online platformami a sociálními médii, jež kriticky a nápaditě recyklují. Sdíleným zdrojem kritické inspirace je otázka osobní a kolektivní identity, často vycházející z dědictví feministického a levicového myšlení. Z přihlášených děl také vynikala ta, která odrážejí klimatickou a ekologickou krizi. (…) Viděli jsme řadu děl rozkročených mezi skutečnou a digitální existencí, která si pohrávají s tím, jak je umění a život vnímáno na obrazovce a skrze ni, a se vztahem ke skutečným tělům a identitám v trojrozměrném prostoru. Napříč všemi přihláškami pak sloužila pandemie jako neustálá a naléhavá připomínka toho, že fyzická realita stále existuje a zůstává pro lidskou zkušenost zásadní´.

 • Olga Krykun:
 • Výchozí zkušeností pro generaci Olgy Krykun je dle poroty „post-digitální intimita“, která se v díle autorky projevuje balancováním na pomezí offline a online světa, v jejichž průsečíku se snaží najít něco smysluplného a autentického. Krykun s lehkostí kombinuje prvky pohanské či východoslovanské mytologie a rituální praxe, hovořící na hlubší úrovni o sdílených hodnotách a kulturní identitě, se symboly a produkty populární kultury. Výsledná díla jsou nositeli až přehnané kreativity a drsnosti, která by se dala označit za formu feministického punku.

 

 

 • David Přílučík:
 • Výzkumná práce Davida Přílučíka reaguje na konkrétní fyzické a intelektuální prostředí a vychází z jeho osobní zkušenosti s gentrifikací, prekarizací nebo sociální nespravedlností. Silný akcent je v jeho dílech, která často vznikají ve spolupráci s dalšími aktérkami a spolupracovníky, kladen na problematiku životního prostředí a hledání průniků mezi přírodou a kulturou či společností. Prosazuje tak nedualistický způsob myšlení a vnímání, k jehož vyjádření používá informovaný a zároveň poetický jazyk.

 

 • Vojtěch Rada:
 • Dílo Vojtěcha Rady, čerpající svou estetiku převážně z herního světa, odmítá tendence uniknout zmatkům skutečnosti do sféry digitálních životů a identit. Místo toho používá herní prostředí jako kritický nástroj k úvahám o digitální i fyzické realitě a také o tom, kde se hranice mezi nimi již zhroutily. Radova praxe přehodnocuje architekturu, veřejný prostor a paměť a aktivně zapojuje tělesnou a netělesnou přítomnost návštěvníků/diváků/uživatelů.

 

 • Martina Smutná:
 • Obrazy Martiny Smutné se velmi poutavě obrací k problému těla z feministické perspektivy. Její praxe je založena na zkoumání dědictví pramenů mimo bílý mužský kánon malby a zdůrazňuje nedostatečně zastoupené hlasy. Její malby odhalují vnitřní prožitky těla, jeho roztříštěnost na jednotlivé buňky na jedné straně a vztahovou, propletenou kompozici na straně druhé.

 

 

 • Ezra Šimek:
 • Ezra Šimek se s dávkou humoru a ironie a vizuálně nápadným jazykem zapojuje do naléhavých témat nebinárnosti, genderové fluidity a souvisejících identitárních, politických a sociálních témat. Jeho*její dílo zpochybňuje stereotypy tradičních genderových rolí, často odkazem na populární západní kulturu, zejména hollywoodskou tradici.

 

 

A ještě pravidelný zahraniční host

 

Informace o tradičním zahraničním hostu Ceny Jindřicha Chalupeckého nám následně sdělila Tereza Jindrová, kurátorka Společnosti Jindřicha Chalupeckého. 

Výstavy, které kurátorsky zaštítí umělecko-kurátorské duo Jaro Varga a Anetta Mona Chisa a které budou zahájeny 23. září 2022 ve Veletržním paláci, obohatí také výstava letošního zahraničního hosta, jímž je v thajský multimediální umělec, Korakrit Arunanondchai, jehož expozice má být vhledem do unikátního pojetí fiktivní budoucnosti.

I zde si dovolíme znovu citovat přesné znění z tiskové zprávy.

 • „V  roce 2022 bude pokračovat také tradiční výstava zahraničního hosta: v pořadí šestým hostem výstavy laureátek a laureátů CJCH bude tentokrát thajsko-americký umělec Korakrit Arunanondchai.
 • Dílo  Arunanondchaie se zaměřuje na transformační potenciál vyprávění. S každým projektem umělec rozšiřuje svůj vesmír propojených příběhů vyprávěných prostřednictvím rozsáhlých videoinstalací, obrazů, objektů a performativních děl. V jeho videích je myšlenka kolektivity chápána skrze světské i posvátné.
 • Arunanondchai se narodil v Bangkoku a pracuje především střídavě v Bangkoku a New Yorku. Ve své vlastní biografii často čerpá z tamních kulturních kontextů.  Odkazy na filozofii a mýty, často z míst s postkoloniálním traumatem, jsou spojujícími prvky umělcova vyprávění o otázkách vědomí, empatie a komunity. Okamžiky ztráty a transcendence svědčí o konkrétních realitách, které proplétají jednotlivce s politikou a mocí.
 • V NGP představí Arunanondchai své dvě nové, vzájemně propojené videoinstalace: Songs for Dying (2021) a Songs for Living (2021, vytvořená ve spolupráci s umělcem Alexem Gvojicem).“

I k informaci o hostu Ceny Jindřicha Chalupeckého jsme na velkoplošné obrazovce zhlédli také připravenou vizitku tohoto autora.

Dodejme, že vernisáž této zahraniční výstavy, kurátorsky připraví právě referující Tereza Jindrová a že výstava se bude konat souběžně s výstavou nositelek a nositelů Cen Jindřicha Chalupeckého za rok 2021, tedy onoho, již výše zmíněného, 23. 9. 2022 ve Dvoraně Veletržního paláce.

 

  

Organizační změny, změny k lepšímu

 

Na tiskové konferenci byla – kromě výsledků a oceněných laureátů – řešena také informace o problematice pravidel celé soutěže. Výklad byl především předmětem vstupu Kariny Kottové, ale prolínal i do vstupů Alicie Knast a dalších diskutujících.

Pro ty, kteří chtějí i o tomto bodu, řešenému na tiskové konferenci, vědět víc, přetiskujeme třetí a poslední citaci z tiskové zprávy. Stať je uvedena v samostatné části tiskové zprávy.  

 

 • „Vývoj pravidel a příležitostí, které ocenění v rámci CJCH nabízí, a návrat do Národní galerie
 • Po dvou ročnících, kdy porota na základě přání samotných umělců nevybírala ze společné výstavy laureátek a laureátů CJCH jednoho „vítěze“ či „vítězku“, se nyní tento postup dostal do nových oficiálních pravidel Ceny. Všechny umělkyně a umělci se tak svým výběrem porotou do Ceny na základě online portfolia stávají rovnou oceněnými, včetně odměn a podpory, které tento status přináší. Návrh změny pravidel týmu Společnosti Jindřicha Chalupeckého, který byl na podzim roku 2021 schválen správní radou SJCH, je výsledkem několikaletých diskuzí na místní i mezinárodní scéně o smyslu uměleckých ocenění. Tento významný krok má za cíl umenšit míru tlaku na umělkyně a umělce, kteří po celý rok usilovně pracují na nových projektech pro společnou výstavu, ale také poukázat na to, že srovnávat umělecké „výkony“ nelze stejným normativním způsobem jako v jiných odvětvích lidské činnosti. Rozhodnutí vybírat umělkyně a umělce do Ceny Jindřicha Chalupeckého již jen „jednokolově“, tedy na základě zaslaných portfolií v rámci online přihlášky, uvítala také mezinárodní porota.
 • Cena Jindřicha Chalupeckého se během svého fungování vyvinula od ocenění za dosavadní práci umělkyň a umělců v platformu podporující vznik nových uměleckých projektů, intenzivní propagaci jejich tvorby a kurátorskou i produkční podporu jejich práce během celého roku. Aktuální změny tedy organizátorský tým vnímá jako další krok v tomto více než třicetiletém vývoji a považuje za přirozené, že během následujících let může dojít k dalším změnám, které budou opět reflektovat potřeby a kontext současné mladé generace umělkyň a umělců, jež má Cena za úkol podporovat v jejich tvorbě a umělecké dráze. Ve stejném duchu se nese také rozhodnutí, předat kurátorské vedení letošní výstavy externím odborníkům, kurátorovi a umělci Jarovi Vargovi ve spolupráci s mezinárodně etablovanou umělkyní Anettou Monou Chisou. Kurátorsko-produkční tým Společnosti Jindřicha Chalupeckého samozřejmě nadále drží nad aktuálním ročníkem Ceny koncepční a ideovou záštitu.“

 

Text připravil: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček 

 

 

Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2021

NG P - Veletržní palác

NÁRODNÍ GALERIE PRAHA

FB Národní galerie Praha

FB Národní galerie Praha dětem

IG ngprague #ngprague

NEWSLETTER

www.ngprague.cz

 

Více o Ceně Jindřicha Chalupeckého na našem webu:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/silver-lining-25-vyroci-ceny-jindricha-chalupeckeho-aneb-kdyz-petr-nikl-na-vernisaz-prisel/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jindrich-chalupecky-award-2014-finale-2014-aneb-jiz-zname-jmena-peti-finalistu/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/petr-nikl-nove-obrazy-aneb-kdyz-na-vernisazi-ten-vecer-hral-nezlobil/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/michal-nesazal-laureat-ceny-jindricha-chalupeckeho-1992-aneb-kdyz-nemalujeme-porad-jedno-a-to-same/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/vime-kdo-jsou-finalisty-25-rocniku-ceny-jindricha-chalupeckeho-vybrani-byli-martin-kohout-richard-loskot-lucia-scerankova-roman-stetina-a-tereza-velikova-/

 

Více o letošních laureátkách a laureátech na našem webu:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/olga-krykun-720-027-aneb-nenarocna-vizualni-hra-v-dobe-informacniho-smogu/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/salounuv-atelier-tuseni-souvislosti-aneb-lze-potlaceni-autorske-originality-povazovat-za-znak-mistrovstvi-/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/ve-snu-to-ale-vypadalo-jinak-aneb-avu-se-vratilo-do-klementina/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/krajiny-logistiky-aneb-co-to-vznika-uprostred-niceho-ci-clovek-se-stava-nosicem-chytre-technologie/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/vojtech-rada%3a-%c2%b4vystava-obrazu-a-plastik%c2%b4-aneb-kdyz-%c2%b4se-krizovou-cestou%c2%b4-inspirovat-nechame%21/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/new-wave-diplomanti-avu-2017-avu-gradudates-aneb-stiny-vrhajici-sny/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/open-call-aneb-ze-ve-vypjatem-okamziku-mame-sve-individualni-schopnosti-napnuty-na-maximum/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/martina-smutna-spolecne-pokosime-vymlatime-a-odevzdame-aneb-kdyz-v-postaveni-obycejnych-zen-se-dodnes-nic-nezmenilo/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/krajino-malba-landscape-painting-aneb-kde-idealni-ci-snove-krajiny-nalezneme/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jina-krajina-inscape-aneb-zakoupime-si-obrazek-jako-darek-sobe-ci-svym-blizkym/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/prague-now%21-aneb-mame-vime%2c-co-obnasi-%c2%b4insdie-sculpting%c2%b4/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/diplomanti-avu-2015-aneb-co-je-soucasne-umeni/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/cena-kritiky-za-mladou-malbu-2014-aneb-kdyz-nas-sjednocuje-%c2%b4smysl-pro-soucasnost%c2%b4/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/galerie-kritiku-metaplay-praha-tokyo-ceska-cast-aneb-kdyz-slavime-jubileum/