Šalounův ateliér: Tušení souvislosti aneb lze potlačení autorské originality považovat za znak mistrovství?!

04.02.2015 13:00

Šalounův ateliér/Šalounova vila – Praha

3. – 8. 2. 2015

 

Na vernisáži výstavy studentů AVU hostujícího pedagoga Simona Wachsmutha v Šalounově ateliéru, která se v Ateliéru Ladislava Šalouna  v Šalounově vile konala po zcela roční přestávce (?), jsme zhlédli  práce 9   studentů na pražské AVU. Vynikající osvětlení, bílé stěny, dokonalý interiér,   nadšení studenti  – návštěvníci, dobré vínko, to vše přispívalo k přátelské atmosféře na vernisáži.  Dokonce jsme se nemuseli   v předsíňce ani přezouvat…jako posledně …což bylo velmi milé a potěšující...

 

 

Téma stáže:  Objekt jako dokument

V rámci zimního semestru, kde byli vystavující studenti na stáži v ateliéru u Simona Wachsmutha v Šalounově vile, dostali stážisté téma, které měli reflektovat ve společných i individuálních výstupech,  a to nelehké téma ´Objekt jako dokument´.  Studenti museli navštívit spoustu archivních zařízení,  rovněž mohli vstoupit do archivu Simona Wachsmutha. Tyto exkurze  nabídly  možnost pramene,  které studentům naznačilo možnou koncepci výstavy.

Na výstavě si vybereme, od videonahrávek přes dokumenty pečlivě instalované ve skleněných vitrínách  až po sochy…

 

Vystavující studenti – umělci

 

David Přílučík

zapůjčil  posmrtný odlitek ruky sochaře Ladislava J. Šalouna. Autor to vnímá jako vhodný komentář k tématu, kdy objekt se stává dokumentem, kdy se ldiská část těla transformuje do podoby reprodukovatelného objektu – právě pro ten její výjimečný status jejího nositele. 

 

Video: Naše byty jsou kolážemi z katalogu

Pocit odosobnění a nahraditelnosti prefabrikovaných komponentů, kterými se obklopujeme, jsem se pokusil zhodnotit ve videu. Video se skládá ze záběrů, které zobrazují dvojici pohybující  se v bytovém studiu. Důležitá pro mne byla fyzičnost těchto prostředí, které jsou situovány do fotogenických kompozic. K podpoření této dvojakosti jsem natáčel figuranty v reálném čase. Dával jsem jim pokyny, aby se snažili simulovat slowmotion(postup se používá ve filmu). V celém videu pak jsou různé jemné motivy, které by měly znejisťovat citlivost diváka.

 

…v procesu své další tvorby mám ještě další práce, které zde pro jejich  neúplnost nebudu zmiňovat. Uvidím, jak se na jejich podobu promítne má zahraniční stáž v letním semestru v Jeruzalémě.“

(z textu: David Přílučík)

 

Jakoba Schönbrodt-Rühl

Jakub Benda

Marek Hlaváč

Petra Mikolášová

Simon Wachsmuth

Teodor Sprock

Tomáš Džadoň

Tomáš Kajánek

 

 

Práce studentů AVU z poč. 19. století

Vystavili jsme studijní kresby studentů AVU vypůjčené z archivu školy. Jejich snaha o zachování akademických standardů dala často vzniknout dílům, které upozaďovaly autorův rukopis a výsledné práce pak působily jako od jednoho autora. Zajímavé, že potlačení autorské originality bylo považováno za znak mistrovství.  

 

110 000 Praha 10 – Vinohrady

Slovenská 1566/4

Mobil:  603 554 395

Máme otevřeno: denně 14.00 -18.00  hodin nebo po  telefonické úmluvě /+420 734488880

Vstup:  zdarma

Hodnocení: 100 %

 

Ing. Olga Koníčková

(zdrodj: text - David Přílučík)

Foto: © Ing. Olga Koníčková


https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/prezentujeme-novou-knihu-%c2%b4saloun-na-vychazce%c2%b4-aneb-%c2%b4investujeme-do-vasi-budoucnosti%c2%b4/