Michal Nesázal, laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého 1992 aneb když nemalujeme pořád jedno a to samé

13.09.2013 10:47

Michal  Nesázal, laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého  1992 aneb když nemalujeme pořád jedno a to samé

Fox Gallery
2. 9. – 30. 10. 2013

Byli jsme pozváni  na vernisáž Michala Nesázala u příležitosti představení jeho projektu Q. P. -  do té doby nám neznámé -  avšak velmi přátelské galerie  FOX. Projekt Q. P.  představuje přes desítku maleb - autorovu tvorbu za posledních deset let.
 

Proč Quantum Physics? (= kvantová fyzika)Výstavu malíře Michala Nesázala (1963) jsme  pojmenovali tajemnou zkratkou Q. P. Michal Nesázal se poprvé uceleně zabývá jedním z jeho klíčových témat a zároveň svým zdrojem inspirace, který nachází ve světě kvantové fyziky. Z anglického termínu Quantum Physics jsme ostatně také odvodili  název nynější výstavy. Autor své dřívější objekty, koláže a instalace postupně nahrazuje konceptem podloženou precizní malbou, kterou můžeme na jeho obrazech vnímat dodnes. 

 

Čas, který představuje jeden z faktorů, jimž se věnuje ve svých nejnovějších malbách, hraje klíčovou roli i v reálné koncepci výstavy“. Důležitý je tady především vývoj. Nesmí se zapomínat na fakt, že obrazy se symboly nekonečna nebo atomu Nesázal maloval už na přelomu tisíciletí, ale teprve poslední plátna dávají jeho starším pracím nový obsah. Do jiného kontextu staví dokonce i tak oblíbené krajiny, které jsme do výstavy také zařadili. Jenž teď je konečně možné vnímat je i jako mezistupeň k dalším dimenzím. I když se to nemusí zdát, Michal Nesázal vlastně maluje pořád jedno a to samé, ale je schopen nahlížet téma z mnohem širší perspektivy.“ (kurátor Radek Wohlmuth)

 

Domy, hory či stromy
Tradičními malířskými prostředky pomocí srozumitelných vizuálních symbolů jako jsou dům, hora nebo strom, a specifického prostorového uspořádání Nesázal vytváří zvláštní modelové situace, které převádějí principy známé z teorie na plátno. Na jeho obrazech můžeme jako diváci narazit nejen  na zviditelněné platónské podobenství o jeskyni. Zejména fascinující je autorova  nepříliš široká barevná škála, kterou staví do vzájemných protikladů…

Ze životapisu Michala Nesázala
1963 – narodil se v Brně
absolvent pražské Akademie výtvarných umění  (v ateliéru Jiřího Sopka, současného rektora AVU)
90. léta 20. stol. – patří k autorskému okruhu kultovní pražské Galerie MXM
    - byl členem skupiny Pondělí

Samostatné výstavy:
1997 – Galerie Václava Špály
2004 – Galerie Jelení (Praha)
2006 – Calerie Caesar
2008 – Galerie Via Art (Praha)
Výstava kreseb  E.L. F. - 2012 – Galerie hl. m. Prahy (již zanikla, Staroměstská galerie)

Fox Gallery
Praha 1
Křemencova 176/6
telefon: +420 605 112 439
e-mail:  janaopatrna@foxgallery.cz
www.foxgallery.cz

Hodnocení: 85 %
Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka, FOX Gallery

 

Čím je FOX Gallery zajímavá?!
„Každý jsme originál a zasloužíme si individuální přístup. Vždy je čas na to být jedinečný. Umění je všude kolem nás, stačí se jen rozhlédnout. Příjemná atmosféra, motivace, inspirace života v umění, kvalita a nadčasovost, zlaté české ruce v podání českých autorů i firem, to je projekt FOX.  Pusťme umění do svých příbytků. Jsme tím, čím se obklopujeme…“