Margita Titlová Ylovsky: Purpurová vertikála aneb „Vždycky mě zajímá vizualizovat něco skrytého, co nevidíme. Když najdu technologii, která to může zjevit, vrhnu se po ní a využiju ji.“ M. T. Y.

21.02.2023 19:29

 

 

Margita Titlová Ylovsky

Purpurová vertikála

15. 2. – 14. 5. 2023

Dům U Kamenného zvonu

 

 

„Když máš zkušenost s líčením rtů, zjistíš, že pigment ve rtěnce je bezvadný, kvalitní materiál, se kterým se dají dotykové kresby výborně realizovat.

Můžeš přidávat a ubírat červenou, která implikuje fyzično, chuť žít a být krásný!“

Margita Titlová Ylovsky

 

 

„Titlová Ylovsky často a velmi rychle opouští svá „dobytá území“ a vrhá se do nových a nových experimentů, v nichž se mění vše – od forem a žánrů přes materiály a obsahy.

Pracuje s instalacemi, v nichž zkoumá širokou škálu témat, jež mají na jedné straně analytická východiska, ale nezřídka se nakonec vztahují k transcendentnu nebo k energiím, které jsme schopni vysílat, aniž bychom je mohli spatřit a definovat.“

PhDr. Magdalena Juříková, ředitelka GHMP, autorka a kurátorka výstavy Purpurová vertikála  

 

 

Historie a současnost v dokonalém souznění 

 

Dům U Kamenného zvonu, nepřehlédnutelná středověká stavba z 2. poloviny 13. století upoutává náležitou pozornost už z vnějšku, díky výpravně členěné fasádě ze 14. století, uskutečněné při přestavbě domu pro dočasné sídlo aktuálního českého krále - Jana Lucemburského. O půl tisíciletí později, v roce 1988, přidělilo město tento významný objekt Galerii hlavního města Prahy, aby jí sloužil jako výstavní prostor pro její významné výstavní projekty.

A tak se - již víc jak tři desetiletí - v tomto významném domě prolíná dávná historie se žhavou současností. Skvost gotické architektury hostí ve svých vnitřních prostorách stále nové a vesměs zásadní výstavy současného moderního umění.

Nejnověji jeho výstavní potenciál využila Galerie hlavního města Prahy pro retrospektivní výstavu prací pozoruhodné tvůrčí osobnosti, akademické malířky a pedagožky, docentky Margity Titlové Ylovsky.

 

 

Démonická umělkyně, která se vyjadřuje řečí nevšedních instalací

 

Setkání s autorkou je zážitek už na první dojem. Je jí plno, strhne na sebe pozornost, vzbudí obdiv a zaujme každého, kdo se k ní přiblíží. Září jako kometa z orbitu osobností, které umí, vědí co chtějí sdělit a nikdy si nedají pokoj, aby se nepouštěly do dalších a dalších nečekaných, ba přímo netušených, uměleckých experimentů. Jako všichni kdo opravdu umí a něco vědí, netrpí ani v nejmenším hvězdnými manýry. Je vstřícná a otevřená všem kdo jsou právě kolem ní. Tak zapůsobila na nás při setkání na zahájení výstavy, a tak ji budou mít návštěvníci této retrospektivní výstavy v Domě u Kamenného zvonu možnost poznat při komentovaných prohlídkách, které pro zájemce v průběhu výstavy uspořádá.

 

 

Kurátorka výstavy Magdalena Juříková, o Margitě Titlové Ylovsky

 

„Margita Titlová patří k nejvýraznějším osobnostem generace 80. let. Ještě jako studentka AVU (studium 1977–1983) hledala cestu k tématům a výrazu, kterým by se mohla osvobodit od stereotypů tehdejší výuky poznamenané ideologickými požadavky režimu. Zaujalo ji konceptuální umění a performance. Pro svůj průzkum zvolila konfrontaci vlastního těla s geometrickými a silovými poli v přírodě a později také v interiéru (1980–1982). Zjišťovala, co její fyzická přítomnost způsobuje v těchto vztazích.

Prostřednictvím akcí, při kterých intenzivně definovala svůj stín obrysovou kresbou (1984–1985), dospěla až k monumentálním, dotýkaným dílům na papíře, ve kterých využívala rtěnku (1982–1983).

Později jejich zcela abstraktní strukturu obohacovala dalšími barvami a přidala znaky, které však nebyly odvozeny z žádného známého zdroje a vycházely čistě z její vlastní imaginace (1984–1989). Tyto obří kresby se postupně vymkly klasickému formátu a tvořily nepravidelné útvary, vrstvily se na sebe a částečně byly destruovány v přetlaku tvůrčího zápalu a energie, která se stala jejím poznávacím znakem i v dalších letech.

Právě díky tomu Margita Titlová často a velmi rychle opouští svá „dobytá území“ a vrhá se do nových a nových experimentů, v nichž se mění vše – od forem a žánrů přes materiály a obsahy.

Pracuje s instalacemi, v nichž zkoumá širokou škálu témat, jež mají na jedné straně analytická východiska, ale nezřídka se nakonec vztahují k transcendentnu nebo k energiím, které jsme schopni vysílat, aniž bychom je mohli spatřit a definovat. Snaží se je prostřednictvím různých technologií zaznamenat a interpretovat.

 

 

 

Margita Titlová pracuje s Kirlianovým přístrojem, aby díky této elektromagnetické metodě transformovala objekty svého zájmu (Bardotky, 1991), aby reálnou předlohu podrobila vlastnímu bezprostřednímu „přepisu“ na bázi korónového výboje. Cílem je spíše pozorování, než definitivní dílo. Série pak končí abstraktním záznamem hektického pohybu její ruky, tedy zachycením energie v čisté podobě.

Využívá jak jednoduchých až banálních prostředků (Co andělé zapomněli, 1995), tak také nejrůznější fyzikální principy, jako je magnetismus nebo lom světla v optickém hranolu. Do centra jejího zájmu zároveň vstupuje stále významněji světlo, které pak figuruje jako důležitý komponent mnoha instalací a nakonec i obrazů, kde spektrum přenášené na plochu odrazem je součástí i předlohou pro další malířské zpracování (1997–1999).

Vedle zcela abstraktních děl se zabývá historickou pamětí – osobní, když různými metodami reinterpretuje fotografie z rodinného archivu, nebo tuto paměť rozšiřuje a zaciluje naši pozornost k ženám, které každá svým osobitým způsobem historii tvořily (Ikony, 2010). Pracuje netradičním způsobem s fotografií, kdy na snímcích zachytává manipulovaný spektrální odraz světla, s termovizí, před níž performuje a investuje do obrazu vlastní tělesnou energii, nebo za pomoci substancí různých tepelných vlastností kreslí na zeď a zaznamenává díky termovizi kombinaci všeho, co se na scéně před kamerou děje (2008–2010).

V současnosti usiluje o syntézu všech metod, nyní důvěrně a poctivě odzkoušených, a pracuje s nimi s pocitem svobody a uvolněnosti, které si dopřává díky bravuře, s jakou je postupně ovládla ve prospěch svých tematických zájmů.

 

 

„Když jsem začala pracovat expresivněji, díla si řekla o velké rozměry.

Je pro mě důležité stát proti monumentálnímu formátu jako proti bouřce. Nebo jako když se díváš do přírody v dešti.

Obraz musí být tak velký, abych do něj mohla tělesně vstoupit.“

Margita Titlová Ylovsky

 

 

BIOGRAFIE Margity Titlové Ylovsky:

 

1957 narozena v Praze

1977 – 1983 studia na Akademii výtvarných umění v Praze

1998 – 2011 vedoucí ateliéru Grafika a vizuální komunikace, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

2009 získává titul docentky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

2012 – 2013 vedoucí Ateliéru malby, Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni

2013 – dosud přednáší na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 

Text připravil: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček 

 

 

Margita Titlová Ylovsky

Purpurová vertikála

15. 2. – 14. 5. 2023

Koncepce výstavy: Magdalena Juříková, Margita Titlová, Miroslav Jiřele

Grafické a architektonické řešení: Tomáš Vrba, Aparat.

Dům U Kamenného zvonu

Staroměstské náměstí 13, Praha 1

Otevřeno

út-ne 10–20 h

Budova nemá bezbariérový přístup.

Vstupné:

plné 150 Kč, snížené 60 Kč (studenti), 20 Kč (senioři), držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P vstup zdarma

Další informace:

www.ghmp.cz

www.facebook.com/ghmp.cz

www.instagram.com/ghmp.cz

 

 

Doprovodné programy

 

15. 2. – 14. 5. 2023

Margita Titlová: Purpurová vertikála – tematická prohlídka pro školy

 

Komentovaná prohlídka:

 

2. 3. 2023, 15–18 h

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Gesta, otisky a struktura v malbě I / k výstavě Margita Titlová: Purpurová vertikála

 

3. 3. 2023, 15–18 h

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Gesta, otisky a struktura v malbě II / k výstavě Margita Titlová: Purpurová vertikála

 

4. 3. 2023, 13–18 h

Sobotní výtvarný workshop: Energie, exprese a experiment / k výstavě Margita Titlová: Purpurová vertikála

 

5. 3. 2023, 11–14 h, 15–18 h

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Gesta, otisky a struktura v malbě III a IV / k výstavě Margita Titlová: Purpurová vertikála

 

14. 3. 2023, 10–14 h

Volná kresba I / workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Margita Titlová: Purpurová vertikála

 

15. 3. 2023, 10–14 h

Volná kresba II / workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Margita Titlová: Purpurová vertikála

 

16. 3. 2023, 15–18 h

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Interpretace obrazu I / k výstavě Margita Titlová: Purpurová vertikála

 

17. 3. 2023, 15–18 h

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Interpretace obrazu II / k výstavě Margita Titlová: Purpurová vertikála

 

19. 3. 2023, 11–14 h, 15–18 h

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Interpretace obrazu III a IV / k výstavě Margita Titlová: Purpurová vertikála

 

1.      4. 2023, 13–18 h

2.      Sobotní výtvarný workshop s umělkyní Margitou Titlovou: Stopy identity – možnosti tisku / k výstavě Purpurová vertikála

 

22. 4. 2023, 13–18 h

Sobotní výtvarný workshop: Tělo, objekt a text / k výstavě Margita Titlová: Purpurová vertikála

 

Při příležitosti výstavy Margita Titlová: Purpurová vertikála

vydal Aparat.

ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy a Etcetera Art

třísvazkovou monografii.

 

 

Více k autorce:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/margita-titlova-ylovsky-o-cem-vime-aneb-mam-rada-kdyz-vidim-stredy-veci-m-t-y/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/margita-titlova-ylovsky-bio-aneb-kdyz-svetlo-promenime-v-barvu-galerie-montmartre/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/margita-titlova-ylovsky-zasad-se-do-pole-aneb-kdyz-hlinu-pouzijeme-jako-spojovaci-vystavni-prvek/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/etcetera-2-1-2-aneb-kdy-ma-mena-barvu/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/samorosti-2014-ke-korenum-1-aneb-kdyz-se-my-nezavisli-tvurci-opet-zviditelnujeme/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/beztize-aneb-proc-je-prima-kdyz-cesty-umelcu-v-soucasnosti-jsou-ruzne-/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/pro-atelier-vyberova-beneficni-vystava-z-del-aneb-prijdme-potesit-alespon-dobrym-slovem-/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/vybrane-videni-pozice-a-strategie-vytvarne-tvorby-v-procesu-vzdelavani-aneb-kdyz-ve-zrusene-armaturce-kvete-uzite-umeni/