Pro Ateliér: výběrová benefiční výstava z děl aneb přijďme potěšit alespoň dobrým slovem!!

10.07.2014 10:29

Galerie kritiků

Palác Adria - Praha

15. 7. – 27. 7. 2014

 

Výstavu jsme uspořádali z iniciativy Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků a Společnosti časopisu Ateliér.

A proč?!

Chceme jako každý rok zachránit  vydavatelskou činnost odborného čtrnáctideníku Ateliér, jenž se již delší dobu potýká s velkými finančními těžkostmi.

 

Čtrnáctideník Ateliér již více než 20 let  usiluje o celoplošně  doma i v zahraničí plnou informovanost  o tom, co se na naší výtvarné scéně dělo, děje a bude dít, a tak se stal i stává navíc i cenným archivním materiálem pro všechny vystavovatele.  Odborný čtrnáctideník Ateliér je rovněž  svědkem vývoje našeho vizuálního umění v porevoluční době.

Neradi bychom se s ním loučili, proto řada vynikajících umělců věnovala své práce, aby umožnila pokračování jeho činnosti a všichni příznivci časopisu jsou srdečně zváni, aby ve výběrové výstavě se seznámili s hodnotou jejich děl a pokud možno pomohli. Nabídka jsme  doplnili pracemi z depozitu Galerie kritiků.  (Mgr. Blanka Jiráčková, šéfredaktorka)

Mimo jiné vystavují  A. Beldová, P. Brázda, V. Bromová, T. Císařovský, J. Černický, F. Hodonský, T. Jetela, J. Karpíšek, V. Kiseljov, T. Kobolka, J. Kovanda, R. Laryszová, K. Malich, V. Malina, P. Malina, V. Merta, B. Motlová, M. Nesázal, P. Nikl, M. Polách, D. Puchnarová, J. Příhoda, M. Rittstein, D. Sadovská, V. Sika, F. Skála, A. Střížek, J. Špaňhel, J. Štenclová, K. Štenclová, J. Švéda, M. Titlová, J. Valečka, J. Votruba, K. M. Zavadil

 

Vstup je volný

Budou k dispozici remitendy (do vybrání)

Přijďme potěšit alespoň dobrým slovem.

 

Galerie kritiků

 Palác Adria

110 00 Praha 1

 Jungmannova 31/36

 

Mgr. Blanka Jiráčková, šéfredaktorka

Společnost časopisu Ateliér, Čtrnáctideník současného výtvarného umění

Londýnská 81

 120 00 Praha 2

 telefon: 222 322 316, 604 216 110

atelier.art@volny.cz

 www.atelier-journal.cz

 www.facebook.com/casopisatelier

 

IČO: 45769109

DIČ: CZ45769109, č.b. ČSOB, a.s., 2801290/0300

Ing. Olga Koníčková (z tiskové zprávy Blanky Jiráčkové)

Ilustrační foto: autorka