Vybrané vidění/Pozice a strategie výtvarné tvorby v procesu vzdělávání aneb když ve zrušené armaturce kvete užité umění

22.01.2018 08:51

 

 

 

 

Galerie Emila Filly/prostor Severočeské armaturky - Ústí nad Labem

7. 12. 2017 – 25. 1. 2018

 

 

Dostali jsme pozvánku. Na www.www-kulturaok-eu.cz  jich přichází mnoho. Ale tahle pro nás byla přímo objevná. Šlo o pozvánku na novinářskou výpravu za současným uměním do Ústí nad Labem. Vyjíždělo se 17. 1. 2018 ráno, autobusem od pražského Hlavního nádraží. Pozvánku jménem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (FUD UJEP) v Ústí nad Labem zaslala Martina Johnová. Jak se později ukázalo, je nejen organizátorka celého poznávacího (doslova) zájezdu, ale i kurátorka a organizátorka nejednoho kulturního počinu spojeného s FUD UJEPem (jak se v Ústí n. L. mezi mladými proslulá a skoro všudypřítomná vysoká škola důvěrně nazývá), ale i s Ústím n. L. jako takovým a s kulturním děním, které je tam patrné.

 

 

Cílem naší poznávací výpravy bylo objevit pro nás, ale hlavně pro naše čtenáře, tři z mnoha výstavních prostor – pod patronací FUD UJEP - v tomto městě působících.

Dnes vás upozorníme na první z nich, Galerii Emila Filly, která se pro nás stala první ´štací´.

 

Galerie Emila Filly/ řečená GEF

Jak jsme se dozvěděli, GEF provozuje obecně prospěšná společnost ´Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem´ a FUD UJEP v Ústí nad Labem. Svébytná galerie v typickém brownfieldu (česky ´hnědé pole´) na kraji Ústí n. L. , na pozůstatcích bývalé Severočeské armaturky, jež je dnes po čtvrtstoletí bouřlivého kapitalistického rozvoje obligátní směsí chátrání, roztříštěné malovýroby, skvostných staveb z dob rozkvětu industriální architektury a pokusů o zachování genia loci objektů přetransformovaných do nové role.

 

Budova, v níž se Galerie Emila Filly nalézá, je kupříkladu rozhlehlou patrovou tovární halou, v centru areálu a zatímco v přízemí se ještě vyrábí, v patře se už vystavuje. Nezvyklé, ale svým způsobem symbolické. Přerod jedné role v druhou. Kéž by se to tak dařilo i jinde.

 

Jak se GEF profiluje?

Jak jsme se dozvěděli, tak GEF se zaměřuje na prezentaci kvalitních a aktuálních uměleckých osobností, tendencí a skupin v rámci domácí a zahraniční scény. Galerie v Ústí nad Labem působí od roku 1991. A od té doby už v jejích rozlehlých a specifických prostorách byly realizovány výstavy opravdu zvučných jmen (A. Šimotová, Z. Sýkora, D. Chatrný, J. Valoch, K. Malich, F. Skála aj.). Od 90. let 20. st. se program galerie ale postupně zaměřil na mladší generaci současných českých umělců (Černický, Kopřiva, Jasanský-Polák, Kvíčala, Kintera, Mančuška, Hanzlík) a nepomíjel ani zahraniční scénu, především z posttotalitní evropské oblasti. Proto se tu představily i kurátorské projekty Maďarska, Polska či Chorvatska.

 

Základní myšlenka projektu

Zní učeně: „Uvažování nad současným stavem dění v terciárním vzdělávání v oboru výtvarná výchova na vybraných pracovištích v České republice a na Slovensku, jejichž společným znakem je naplňování všech stupňů akademického vzdělávání (od bakalářské po doktorskou formu studia).“

V praxi jde o hledání odpovědí na otázky související se studiem umění vůbec. Jak se odráží vlastní tvůrčí činnost na studijních postupech výtvarných škol? Jak školy reagují na proměny výtvarného umění? Na společenskou situaci? Na tlaky nadřazených institucí? A jak na neutěšenou praxi a reálnou situaci základního a středního školství?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystavující umělci

Jakub Čermák

Jakub Dlabal

Mgr. Miroslav Hašek, PH. D. (* 1988 Duchcov)

Vladimír Havlík

 AKAD. MAL. Eva Hnátová ARTD. (* 1963)

MGR. ET MGA. Michael Hon (* 1991)

Zuzana Horonyová

BC. Helena Hingarová (* 1976 Ústí n. L.)

MGR. Petr Kamenický (* 1965)

MGR. ET MGA. Petr Kunčík (* 1981)

MGR. Sandra Majerová (* 1992)

MGA. Helena Málková (* 1989)

MGA. ET. MGR. Alena Marešová (* 1991 Příbram)

BC. Anna Martínková (* 1994)

Veronika Nováková

MGA. Jan Pfeiffer (* 1984)

MGR. Andrea Piačková (* 1991)

MGR. ART. Emília Rigová, ARTD. (* 1980)

MGA. Lenka Soukupová (* 1990 Teplice)

Dominika Šimková (* 1994)

BC. Magdalena Šťastníková (* 1994)

Doc. ak. mal. Margita Titlová Ylovsky (* 1957 Praha)

DOC. AK. MAL. MGR. Martin Velíšek, PH. D(* 1968 Atény Řecko)

BC. Vít Vodenka (* 1994 Karlovy Vary)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´Vybrané vidění´ - názorný příklad

Výstava, kterou jsme aktuálně při naší návštěvě shlédli, nazvaná Vybrané vidění /Pozice a strategie výtvarné tvorby v procesu vzdělávání se snažila představit vybrané práce z jednotlivých výtvarných kateder. A to tak, aby divák mohl porovnat nejen jednotlivé práce, ale objevovat i podobnosti výrazů, obsahů, témat či médií, s nimiž autoři pracují. Expozice upřednostňuje tzv. ´kontextuální instalaci´, tedy tu, kdy divák z umístění díla nebo z popisky nezjistí, zda jde o práci studenta, pedagoga, případně doktoranda a ani to, z jaké školy pochází. Informace ale nejsou tajné, jsou v doprovodném letáku a je proto dobré nejprve si udělat vlastní názor a pak si výstavu projít podruhé, s informačním letákem v ruce.

Dají se tak sledovat tendence, které pronikají do všech oborů a druhů výtvarného umění. Cílem projektu tak zdaleka není pouhá prezentace výsledků jednotlivých pracovišť a příkladů dobré praxe, ale hlavně diskuze o podobě a směřování kultury vůbec.

 

Autorka výstavy: Mgr. Eva Mráziková, Ph. D.

400 01 Ústí nad Labem

Jateční 1588/49

Máme otevřeno:  

út – pá/  10.00 – 18.00 hodin

so/ 13.00 – 17.00 hodin

 

 

 

bus směr Vozovna DP:

č. 9, 17 – zastávka  Sigma

č. 27 – zastávka  Tesla

 

vstupné:

normální: 50 Kč

studenti: 25 Kč

školní skupina: 10 Kč osoba

Vstup volný -  každou středu!

 

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček

Foto: © Wenca NiKoníček

samanam@seznam.cz

www.facebook.com/wenca.nikonicek

 

 

https://www.fb.com/GalerieEmilaFilly/

https://www.gef.cz/wp-content/uploads/2017/12/GEF-Vystavni_plan_2018.pdf