Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky aneb „všude máme svý známý“ i když o tom mnohdy nevíme

05.08.2022 18:17

 

 

Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky

Nakladatel: BPH - British Publishing House

1552 stran: ilustrace, mapy, noty, portréty; 24 cm

osobnosti České a Slovenské - 20. - 21. století

 

 

Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky se snažila a snaží zahrnout průřez významnými lidmi všech možných oborů, činů a příběhů, za téměř dvě století dějin.  Ambicí ideje, z níž publikace vznikla, bylo a je vytvářet stále obohacovaný encyklopedický lexikon těch, kteří jsou něčím výjimeční, něčím mimo šedou zónu průměru. I za cenu, že lze nepochybně očekávat kontroverze a rozdílné pohledy a názory na soupis těch, kteří byli, jsou a budou na stránky této encyklopedie vřazeni.

 

Prakticky náhodou, jsme objevili i my, publikaci, jejíž jednoznačný název Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky přímo vzbouzí zvědavost. Kdo tam je uveden? A kdo tam není uveden, přestože by podle nás, podle každého z nás, být měl, anebo naopak neměl. Nevděčná tématika, nevděčná náplň. Tak, jako se říká, že není na světě člověk ten, jenž by vyhovoval všem, může se toto rčení klidně i parafrázovat, že není na světě kniha, která by vyhovovala všem. Zejména, stojí-li a padá se seznamem osob, které – ať je to jakkoli – představují pouze nepatrný zlomek vybraný mezi námi všemi. Stačí si zasurfovat internetem a dočteme se zavrhující názory, laiky dehonestující seznam „vyvolených“, zpochybňující objektivitu, stejně jako na opačné straně barikády, publikovaná slova chvály, uznání a poučení. A pozor, nejen od těch, kdo v publikaci jsou, ale i od těch, kdy v ní nejsou. Nepřísluší nám dopřávat sluchu a už vůbec ne publicity těm i oněm. Netroufáme si soudit. A proč také. Jen, stejně tak jako asi každý, ke komu se tato volně prodejná publikace z knižních pultů našich knihkupectví dostane, vyslyšíme volání naší - všelidské - zvědavosti a zalitujeme…

 

 

Jména známá i neznámá

 

Není podstatné, chlubit se tady teď tím, jaká jména z posledního ročníku nám – při víš úctě – neříkají nic, jaká známe jen podle jmen, a dokonce jaké osobnosti známe - tak či onak -osobně. Třicetiletá novinářská praxe nám dopřála mnohá setkání, na něž nikdy nezapomeneme a naopak jiná, z nichž jsme odcházeli rozčarováni. Inu, jak už řečeno, není na světě člověk ten, jenž by vyhovoval všem. Nebudeme zde proto tedy citovat z Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky, nebudeme ani komentovat uvedené osobnosti a dovolíme si jen nastínit něco o tomto bohulibém díle. Ať si každý zalistuje a zamudruje nad nabízenou přehlídkou osobností sám za sebe a sám pro sebe. Uděláme, ale – s dovolením – jednu, jaksi osobní, výjimku.

V řadě jmen a osobností jsme totiž narazili na heslo Křenek Milan.

Muže mnoha odborností technických i jiných, ale také malíře, kterého bdělí návštěvník našeho webu a jeho rubriky Výstavy bude možná znát. Ne-li, tak si naše setkání s jeho obrazy lehce připomene na konci tohoto článku.

A důvod? Nikdy nám nic takového o sobě neprozradil. Ani to, že už je uveden nejen v pátém vydání české mutace, ale dokonce se už objevil i ve výběru takříkajíc celoevropském, v německé mutaci, kde nalézáme především osobnosti domácí, tedy německé, a jen nemnoho evropských. Včetně hesla Křenek Milan. To nás přimělo, vydat se za mužem, o němž jsme netušili a možná nejen my na www.www-kulturaok-eu.cz, že je naší českou osobností evropského formátu a přineseme s ním proto rozhovor, na téma, jak že to s ním tedy vlastně je a proč se nám s tím sám nechlubil. Proč? No, protože si myslíme, že to stojí za připomínku a že to bude zajímat i návštěvníky našeho webu.

 

O publikaci Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky

 

O publikaci, která vyšla poprvé v Anglii v roce 1849, by se dalo psát dlouho. Pokusíme se tedy jen o jakýsi seznamovací průlet historií a jejím posláním.

 

Na počátku byli do encyklopedie zařazování jen členové britské šlechty a až teprve na sklonku 19. století se na jejích stránkách začaly objevovat i ostatní osobnosti své doby.  Nejde však o nějaký žebříček momentální – dnes by se řeklo mediální – popularity, ale o osobnosti vyhodnocené a vybrané za činy a konání z víceletého období. Tím se pak stává encyklopedie i jakousi vzdělávací pomůckou pro ty, kdo o ni projeví zájem.

 

 

Vy, tvoříte dějiny

 

Jedno z hesel, jež si tvůrci Encyklopedie předsevzali. Veřejně prezentovat strukturované životopisy úspěšných osobnosti a podporovat je. V průřezu uplynulých téměř dvou století, vzniklo dílo s vysokou historickou hodnotou, vydávané v exkluzivním a reprezentativním provedení Bordeaux Red Cabra (kožená vazba s trojstranným zlatým ořezem šitá nití).

Osobnosti zařazené do Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky jsou prezentovány jednak v tištěné formě encyklopedie, ale i prostřednictvím online-sítě.

Encyklopedie zveřejňuje životopisy výrazných osobností z celého spektra profesí. Tedy

vědců, pedagogů, řídicích a výkonných pracovníků ve státní i soukromé sféře, právníků, architektů, lékařů, umělců, sportovců, představitelů církví a podobně. Kniha může být i podkladem pro publicistickou a vědeckou práci.

Zájem o osobnosti veřejného a obchodního života přetrvává po staletí a v současné době se ještě více zvyšuje vlivem stále vznikajících a rozšiřujících se sociálních sítí.

Encyklopedii spoluvytváří redakční tým opírající se o kvalifikovaný okruh odborníků složený z managementu, redaktorů, asistentů, grafiků, IT a ostatních pracovníků. Údaje o osobnostech, jimž je nabídnuto zařazení do encyklopedie, jsou získávány i na základě osobních setkání, takže je dosaženo značné aktuálnosti a hodnověrnosti.

 

 Základní informace o encyklopedii

 

·         Encyklopedie vychází každý rok znovu a to v prosinci.

·         Životopisy připravené do encyklopedie procházejí autorizací, osobnosti mají možnost aktualizovat životopis i online.

·         BPH - British Publishing House Ltd. je organizace, která je financována prostřednictvím prodeje publikací a prodejem nabízených služeb, což jí umožňuje být nezávislá.

·         Uchovávat životopisy výjimečných osobností pro další generace je tradicí dějin lidstva a obrazem každého kulturního národa.

 

 

Výběr osobností

 

·         Určující jsou výsledky, kvalita a důležitost vybraných osobností, jejich práce, jakož i význam jejich pracovní pozice.

·         Důležitá jsou i doporučení a rešerše od renomovaných odborníků z dané oblasti.

·         Výběru osobností předchází konzultace s profesními sdruženími a asociacemi, protože sdružují odborníky z daných profesí.

·         Důležitým faktorem je také nesporný přínos pro naši společnost, jakož i přínos v mezinárodním měřítku.

·         Rozsah významu může být mezinárodní, národní, ale i lokální.

·         Mezi zařazenými osobnostmi jsou nejen ti, kteří se právě nacházejí na vrcholu své kariéry, ale oslovováni jsou i ti, kteří jsou v různých fázích kariéry, přičemž jejich parametry musí představovat nadprůměrné hodnoty.

    

Základní údaje

 

Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky = Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky

Nakladatel: [Londýn] : BPH - British Publishing House, 2019

Fyz.popis: 1552 stran : ilustrace, mapy, noty, portréty ; 24 cm

ISBN: 978-1-912100-35-4

Poznámky: Obsahuje rejstřík, Český a slovenský text

Forma, žánr: biografické slovníky

 

 

Kde se publikace získá?

 

Krom prodeje ve vybraných knihkupectví si lze Encyklopedii vyžádat k nahlédnutí v těchto institucích:   

 

·         Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, Praha 1

·         Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, Brno

·         Moravskoslezská vědecká knihovna, Prokešovo nám. 9, Ostrava

·         Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 27, České Budějovice

·         Vědecká knihovna, Bezručova 1180/3, Olomouc 9

·         Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha    

·         PNP - Strahovská knihovna, Strahovské nádvoří 1/132, Praha

·         Studijní a vědecká knihovna, Hradecká 1250/2, Hradec Králové

·         Krajská knihovna, Závodní 378/84, Karlovy Vary – Dvory

·         Krajská vědecká knihovna, Rumjancevova 1362/1, Liberec

·         Studijní a vědecká knihovna, Smetanovy sady 2, Plzeň

·         Akademie věd České republiky, Národní 3. Praha

 

  

Kdo nás zaujal?

 

Doc. Ing. Milan Křenek, CSc.

Narození: 31. července 1946 (76 let), Praha

Vzdělání: elektroinženýr, Povolání: malíř, pedagog

https://www.malirkrenek.cz/

Milan Křenek je český malíř, původním povoláním středoškolský učitel elektrotechniky, později vysokoškolský pedagog se zaměřením mimo jiné i na průmyslový design a výtvarnou výchovu. Jeho malířská tvorba zahrnuje stylizovanou krajinomalbu, figurální kompozice i abstraktní obrazy.

·         Milan Křenek pochází z Prahy, kde stále žije.

·         Po absolvování elektrotechnické fakulty ČVUT několik let učil elektrotechniku a elektroniku na střední škole.

·         Již v té době navštěvoval kurzy kresby, poté absolvoval večerní pomaturitní studium na SOŠ výtvarné na Hollarově nám.

·         Úspěšně složil zkoušky na Akademii výtvarných umění, ale nemohl být přijat kvůli tehdejším zákonům, které neumožňovaly následné absolvování dvou vysokých škol v denním studiu.

·         Později vystudoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity.

·         Na této fakultě působil nejprve jako odborný asistent technických předmětů a průmyslového designu, později vyučoval 20 let také výtvarnou výchovu pro obor pedagogika volného času.

·         Po úspěšné obhajobě habilitační práce dosáhl hodnosti docenta pedagogiky.

·         Napsal učebnici pro základní školy Elektrotechnika kolem nás, kterou rovněž ilustroval, je autorem řady odborných článků a autorem nebo spoluautorem několika skript.

·         Demonstrační elektrotechnická stavebnice, jejíž design navrhl, byla vystavena na výstavách úspěchů českých vysokých škol v Karolinu a v Národním technickém muzeu v Praze.

·         Díky znalosti němčiny také několik let vedl výuku kresby, malby a dějin umění v prázdninových přípravných kurzech pro studium na rakouských vysokých školách výtvarného zaměření.

·         Svých znalostí výtvarného umění a zejména architektury vedle toho využívá při průvodcovské činnosti: působí jako průvodce turistů z německé jazykové oblasti, od roku 2008 jezdí s kulturně-poznávacími a turistickými zájezdy českých klientů do Německa a Rakouska.

·         Od roku 2007 se věnuje převážně vlastní malířské tvorbě.

 

 

Tvorba

·         Křenek sám sebe zařazuje mezi pokračovatele tzv. klasické moderny.

·         Začínal jako impresionista, později byl ovlivněn expresionismem, fauvismem a kubismem. V pozdějším období se věnoval i abstrakci, ale zůstal věrný i tvorbě figurativní (krajiny, figurální kompozice, portréty) – své výstavy poslední doby proto nazývá „Paralelní cestou“.

·         Maluje temperou na malířskou lepenku nebo sololit.

·          Později se v jeho tvorbě vyskytují též situační a dějové náměty ve formě stylizovaných zvířátek či příšerek.

·         Měl několik desítek samostatných výstav, zúčastnil se i velkého množství výstav společných.

·         Je členem několika malířských spolků: Sdružení pražských malířů, Jednota umělců výtvarných, Sdružení výtvarníků ČR, Nové sdružení pražských umělců.

 

(zdroj wikipedia: https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_K%C5%99enek)

 

 

Text připravil: Richard Koníček

Foto Milana Křenka: Wenca Nikoníček

Foto obrazů: Milan Křenek

Foto: Encyklopedie internet

Více o Milanu Křenkovi na www.www-kulturaok-eu.cz:

 

 

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/milan-krenek-aneb-povidani-o-tom-proc-se-dostal-milan-krenek-do-encyklopedie-osobnosti/  

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/milan-krenek-paralelni-cestou-aneb-vse-co-umime-delame-radi/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/spolek-prazskych-vytvarnych-umelcu-zatisi-aneb-parnicek-s-banany-ci-magicka-zatisi-po-cesku/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/zizkov-prazsky-montmartre-aneb-kde-je-zmizely-zizkov-/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/posun-v-case-iii-aneb-cim-slozitejsi-doba-tim-vetsi-potreba-dialogu-a-ten-umeni-umi/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/smery-v-male-galerii-villa-pelle-aneb-devetadvacet-tvurcu-devetadvacet-vytvarnych-vizitek-devetadvacetkrat-nabidnuta-ruka/