Spolek pražských výtvarných umělců: Zátiší aneb parníček s banány…či magická zátiší po česku ...

11.04.2018 14:05

Galerie 9  - Praha

10. 4. -  3. 5. 2018

 

 

 

Na slavnostní vernisáž nové prodejní výstavy Zátiší, kterou připravila Galerie 9, na vernisáž výstavy děl členů Spolku pražských výtvarných umělců přišlo vskutku mnoho zájemců, nejen z řad samotných členů SPVU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S potěchou sobě vlastní v této zcela divné (rušno)době jsme zhlédli různé druhy zátiší (i když jedno z nich bylo Zátiší pro kočku, ale ve skutečnosti to pro kočku vůbec nebylo).

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve dvou výstavních síních jsme zhlédli především obrazová zátiší

(působících jako pohlazení na duši),

tak jak je umělci ze SPVU pojímají - např.

 •  
 • Malířské zátiší (Jaroslava Pešicová)  - neprodejné!
 • Zátiší s mušlemi (Helena Vanišová)
 • Stáří (Lucie Bukovská)
 •  
 • Levná večeře, Svačina s rybou (Věra Šteflová)
 •  
 • Pohozené židle v krajině (Jiřina Olivová)
 •  
 •  Jablko padlé daleko (Jiřina Olivová)
 •  
 • Zátiší pro kočku (Dana Hlobilová)
 • Modré zátiší (Ivan Kalvoda)
 • Magické zátiší (Marie Preclíková)
 •  
 • Zátiší ve vlaku, Ateliérové zátiší (Milan Křenek)
 •  
 •  
 • a další …(prosím, bez záruky přiřazení děl k autorům))

včetně kouzelné plastiky

(tvar dobře známe z dětské papírové skládačky parníčku)

Miroslava Mlynáře Parníček s banány

 

 

 

 

 

 

 

 

Akci zahájila galeristka Eva Kořánová slovy, že výstavu Zátiší považuje za velmi skvostnou příležitost se seznámit blíže s tématem zátiší, které bylo populární již ve středověku v Holandsku, a že  zátiší jako takové můžeme chápat jako místo, kam se v klidu uchýlíme s někým blízkým, anebo že zátiší může být vlastně krajinou zobrazených našich snů…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté nám prof. Ivan Kusnjer,

sólista opery Národního divadla

svým mocným hlasem zazpíval několik árií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No, chodby historické budovy vysočanské radnice

mohutný zpěv prof.  Ivana Kusnjera

 naštěstí ve zdraví ustály.

 

„Výstavy Spolku pražských výtvarných umělců bývají vždy zážitkem,

ale nejvýrazněji se vpisují do paměti návštěvníků ty, které jsou věnovány určitému tématu.

Jeho zpracování autory nejrůznějších zaměření, názorů a technik, prezentované v jediné expozici,

totiž nabízí kromě krásné podívané i řadu podnětů k zamyšlení

a má i neopominutelný význam edukativní.

Poprvé se Spolek pražských výtvarných umělců představil v Galerii 9

v roce 2008 výstavou bez námětového omezení.

Jeho další výstava v našich prostorách v roce 2012, už tematická, byla věnována portrétu.

Tentokrát budeme mít  příležitost - dnes už pohříchu poněkud zřídkavou - obdivovat zátiší:

v jeho nejrůznějších, klasických i zcela netradičních podobách.

 

Po zániku Svazu českých výtvarných umělců v roce 1990

a po pozdějším zániku Fondu výtvarných umělců trvala mezi umělci potřeba sdružovat se,

aby bylo možno pořádat společné konfrontační výstavy.

Uskupení, podobná cechům, vznikala z jednotlivých oborů výtvarného umění.

Tak byla založena dvě sdružení pražských malířů, která ovšem nesdružovala jen pražské umělce.

Naše sdružení mělo od začátku více než 50 členů širokého názorového spektra.

To dává možnost zajímavých prezentací různých uměleckých přístupů.

Od začátku činnosti jsme vystavovali také grafiky, fotografie či plastiky.

Nevyhýbáme se ani sklářským a keramickým dílům.

V roce 2016 jsme byli nuceni podle zákona přejmenovat naše Sdružení na Spolek

a rozšířili jsme jeho obsah o členství všech výtvarných oborů.

Takže dnes neseme název SPOLEK PRAŽSKÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ.

Velmi se nám osvědčily občasné tematické výstavy.

Současnou výstavu v Galerii 9 jsme věnovali tématu dnes poněkud opomíjenému

- ZÁTIŠÍ -

Doufáme, že díky široké účasti našich členů bude úspěšná i divácky. “

(text: Marie Preclíková)

 

Vystavující umělci

Marie Preclíková

předsedkyně Spolku pražských výtvarných umělců

 

Zuzana Albrechtová

Alena Antonová (neprodejné!)

Daniela Benešová

Eliška Benýšková

Lucie Bukovská

Michael Čáda

Jiří Čihák

Petr Hejný

Jana Herzová

Dana Hlobilová

Jan Charvát

Ivan Kalvoda

Andrej Kostić Sujetov

Slavko Kovačevič

Věra Krupičková

Milan Křenek

Louis Mara

Miroslav Mlynář

Hovik Muradian

Jiřina Olivová

Vladimír Pechar (neprodejné!)

Jaroslava Pešicová (neprodejné!)

Libuše Pilařová - Kverková

Robert Pleskač

Marie Preclíková

Karla Ryvolová

Jan Řeřicha

Václav Stárek

Magdalena Šnajdrová

Věra Šteflová

Jiří Matouš Trnka

Marie Trnková

Helena Vančurová

Helena Vanišová

Vladimír Veselý

Maarten Welbergen

Marie Zábranská

Václav Zoubek

 

190 00 Praha 9

Sokolovská 14/324

Máme otevřeno: pondělí – čtvrtek: 10.00 -19.00 hodin

Vstup: volný

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.galerie9.cz

www.sdruzenimaliru.cz