Směry v Malé galerii Villa Pellé aneb devětadvacet tvůrců - devětadvacet výtvarných vizitek - devětadvacetkrát nabídnutá ruka

17.08.2017 10:51

 Malá galerie Villa Pellé  - Praha

16. - 27. 8. 2017

 

Na vernisáži (prodejní) výstavy ´Směry´, která se konala v Malé galerii Villa Pellé (ve dvou sálech v přízemním podlaží), jsme si prohlédli práce, které společně vystavili členové ´Nového sdružení pražských umělců´a Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Ostrava.

 

Malujeme z potřeby dozvědět se, kde to vlastně jsme,

z touhy růst, přiblížit se tomu, co nás přesahuje.“

Raoul Duffy

 

Vernisáž zahájil kurátor výstavy PhDr. František Malina:

„Devětadvacet tvůrců – devětadvacet výtvarných vizitek, devětadvacetkrát nabídnutá ruka. A pro návštěvníka devětadvacet možností, jak nalézt cestu do jiného, překvapivého světa. To je společná přehlídka dvou výtvarných spolků Pražského sdružení výtvarných umělců a ostravského Sdružení výtvarných umělců a teoretiků.

 

Každý ze zastoupených umělců přitom podává onu symbolickou ruku jinak. Jeden sází na dravost svého výrazu, druhý zase na harmonii barev a další třeba na osobité rozvinutí těch nejlepších klasických metod. Můžeme se setkat se sázkou na nové, nebo naopak na vyzkoušené, se sázkou na upřímnost či na rafinovanost, anebo prostě se sebejistým se spolehnutím na to, co již dokázalo uspět.

 

Jeden nabízí dychtivost, druhý moudrost, třetí ironický nadhled. Jiný miluje prchavou atmosféru okamžiku a další zase splynutí s řádem věcí. Jedni rádi chodí zkratkami a druzí zase prozkoumávají všechny cesty včetně odboček.

 

Všichni tvůrci jsou ovšem natolik silnými a natolik vyhraněnými osobnostmi, že setkají-li se na společné výstavě, jako je třeba ta dnešní, nemůže jeden zastínit druhého.

 

Obrazně řečeno, všechny výtvarné hlasy zde zastoupené, mají svou melodickou a rytmickou samostatnost, a ačkoliv jsou často vedeny ve vzájemném protipohybu, nakonec se spojují ve výtvarně a obsahově logický celek. Tento kontrapunkt, jehož hlavní tóninou – osou kolem níž se vše točí – je rozbití ulit a stereotypů, v nichž je uzavřen moderní člověk a současně výzva ke komunikaci – pak ústí až do svého druhu výtvarné polyfonie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je jen málo malířských směrů, kterými by se někdo z na přehlídce zastoupených umělců nevydal. Vnímavý divák si pak uvědomí, že na ty samé výzvy, otázky a problémy mohou existovat různé odpovědi a různá řešení, která přes svoji pestrost společného jmenovatele: přesvědčivost a mistrovské podání.

 

Šíře a kvalita uměleckého záběru na výstavě zastoupených českých a moravských tvůrců převážně starší generace, z nichž někteří už dlouho spoluurčují současné výtvarné umění, zároveň nabízí jednu z možných variant odpovědi na otázku, jaký je aktuální stav domácí výtvarné scény. Je to odpověď ucelená, vrcholně zajímavá a ve svém vyznění optimistická.

 

Připomeňme si proto, kdo ji nabízí:

Nové sdružení pražských umělců, které patří s ohledem na dobu svého vzniku v roce 1992 (založil malíř  Jiří Načeradský) mezi nejstarší aktivní novodobé umělecké spolky. Už nejméně 20 let je ovšem společenstvím otevřeným, přístupným i mimopražským tvůrcům. Prošlo jím přes dvě stovky malířů, sochařů, grafiků a fotografů a má za sebou ke stovce kolektivních výstav doma i v zahraničí.

 

Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Ostrava, které je, co data založení v roce 1990, ještě starší. Od počátku své existence přesahuje díky svým členům – minulým i současným – svým významem nejen rámec města, ale i regionu. Stejně jako Nové sdružení má za sebou ucelenou řadu kolektivních přehlídek a i jím prošly desítky a desítky tvůrců.“  (text: PhDr. František Malina)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové sdružení pražských umělců – vystavující umělci

Martina Dědičová

 Karel Dvořák

Václav Frolík

Jozefína Garajová

Ivan Králík

Milan Křenek

Mirka Mádrová /Křídla/

 Jaroslav Modráček

Antonín Navrátil

Alena Nko /Červené slunce/

Miroslav Pangrác

Alena Petříčková

 Ludmila Razimová

Zdenka Reinerová

Olga Stárková

Michail Ščigol

Marie Šechtlová

Adéla Tománková

Petr Tošovský

Marian Zajíček

Václava Zouplnová

 

NSPU vždy pokládalo za rozhodující kvalitu a profesionalitu uměleckých prací a sílu jejich sdělení.

Tato idea je základem koncepce všech společných výstav sdružení.

Nové sdružení sídlí v prostorách s vlastní galerií v Husinecké ulici č. 8,

na Žižkově, kde pořádá samostatné, společné výstavy svých členů, nebo hostů.

Při galerii má Sdružení k dispozici prostorný dvůr,

kde pořádá občasné umělecké akce, například autorské čtení, nebo divadelní představení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******

SVUT Ostrava, galerie Kruh, Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Ostrava – vystavující umělci

Dalibor Andrýsek

Eva Damborská

Jelena Jedličková

Tereza Krčíková /Kristus/

Jarka Rybová (Černý trpaslík - keramika/

Jana Šmolková /Katedrála/

Dagmar Štefková

Michaela Terčová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátor: PhDr. František Malina

Hudební doprovod:  Pavel Jartym a Alena Nko

 

160 00 Praha 6

Pelléova 10

Máme otevřeno: úterý – neděle: 13.00 – 18.00 hodin

 

 

 

Hodnocení: 95 %

Zapsal Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková