Posun v čase III aneb čím složitější doba, tím větší potřeba dialogu a ten, umění umí…

25.07.2022 16:53

 

 

 

Posun v čase (III.) 2022

 8. 7. - 31. 7. 2022

8 autorů z Berlína

+

8 autorů z Prahy

Galerie v přízemí Novoměstské radnice

 

 

Posun v čase III. je společná výstava šestnácti umělců. Osm jich přijelo z Berlína a osm zastupuje Prahu. Setkali se na společné výstavě v prostorách Galerie v přízemí Novoměstské radnice. Výstava představuje přehlídku děl, srovnání stylů, námětů, technik přesto není soutěží, ale příjemným, kolegiálním, uměleckým dialogem. Dialogem mezi dvěma obdobnými kosmopolitními sdruženími umělců. Spolku berlínských umělců VBK jakožto hostů a Nového sdružení pražských umělců – grafici malíři, jakožto pozorných hostitelů.

 

 

 

„Jak ukazuje nedávná historie, volná artikulace jejich umělců není samozřejmostí a nelze ji, zvláště nyní, dostatečně ocenit. Jde o výstavu, která spojuje umělce z Berlína a Prahy na jednom místě a ukazuje jejich díla v uměleckém dialogu. Tato forma spolupráce již zaručuje vzájemnou spolupráci při výstavbě a přípravě projektu. Tak poznáváme podrobnosti, hlavně témata a změny i v době současných krizí, jako je pandemie nebo válka.

Cílem tohoto společného projektu je kultivovat a udržovat svobodné utváření názorů v umění a společnosti v dialogu.“

Simone Kornfeld, projektový management VBK Berlin

 

 

 

Uvolněná výstava, uvolnění autoři

 

Atmosféra při zahájení, na něž jsme byli za www.www-kulturaok-eu.cz pozváni, byla uvolněná a přátelská. Umělci obou zemí, obou měst se nesešli, až ve chvíli kdy výstavu odstartoval Jiří Šámal, se svým relaxačním bubnem hang drum. Umělci z obou států, jak připomněla dynamická, Simone Kornfeld, mluvčí německé skupiny, se podíleli už na přípravě celého projektu a následně pak i při jeho výstavbě. Což lidi stejně zaměřené sblíží, protože se poznají nejen jako nějací „virtuální“ autoři vystavených obrazů, ale jako konkrétní osobnosti, schopné dialogu nejen o vystavených obrazech, svých i ostatních, ale také mnoho dalších lidských, uměleckých a společenských témat jaké nám přináší život a doba.

 

 

Koncert Jiřího Šámala navodil atmosféru

 

I když Jiří Šámal hraje obvykle relaxační hudbu, zvládá na svůj pro nás exotický nástroj i české a moravské písně nebo třeba i vybrané songy popu. Buben hang drum zní tak trochou lidovkovým, rustikálním soundem, ale pro zahájení, zvolil Jiří Šámal příhodně mezinárodní skladbu, kterou známe všichni – Imagine - Johna Lennona. Tedy zcela příhodně, hymnou všech lidí, kteří dosud nepřestali věřit v lepší svět. Což zjevně byli – minimálně přítomní autoři vyjadřující tu svoji víru v lepší svět svými obrazy a jejich náměty.

 

 

V tomtéž duchu vyzněla i následná zahajovací řeč Simone Kornfeld za německou stranu  

 

O orientační překlad úvodní a velmi spontánní řeči Simone Kornfeld, se nám postaral jeden z vystavujících autorů, Milan Křenek. Dovolíme si tu z jejího projevu to nejpodstatnější citovat.

Simone Kornfeld nás především informovala o Spolku berlínských umělců – VBK, jehož je projektovou manažerkou. Dozvěděli jsme se, že

·         Spolek berlínských umělců – VBK je nejstarší aktivní německá a evropská umělecká asociace, sdružující profesionální výtvarní umělce, malíře, sochaře, grafiky, umělce vytvářející umělecké instalace, fotografie i pracující s novými médii.

·         VBK spolupracuje i s jinými národními a mezinárodními uměleckými organizacemi, které mohou využít prostory VBK jako zajímavé fórum a platformu.

·         Od svého založení 1841 spolek VBK ovlivnil na 1300 umělců.

·         Umělci zde reflektovali dobré podmínky k tvorbě, umělecké pozice a možnosti sebeuplatnění na trhu, diskutovali a stále znovu vyjednávali tvůrčí a komunikační prostředky v prostředí napětí, vždy panujícího v politických a kulturně politických podmínkách, pod zákonitostmi uměleckého trhu a aktuálního vývoje nových médií.

·         Dnes je každý umělec běžně chápán jako osobní firma, producent a manažer vlastních věcí. Mimoto se umělci ve VBK společně angažují při tvorbě uměleckých návrhů a programů a působí na profesionální vystupování komunity na veřejnosti.

·         VBK působí, jako během času měnící se instance, reprezentující samostatně tvořící profesionální umělce, stále více ovlivňující veřejné mínění, jako iniciátor a aktér berlínského kulturního života.

 

 

… a za českou stranu

 

Českou stranu na výstavě zastupovali členové Nového sdružení pražských umělců, jehož předsedkyní je akademická malířka Alena Petříčková, jsme se zase dozvěděli něco o Novém sdružení.

·         NSPU bylo založeno teprve v roce 1992, malířem Janem Načeradským, ale je přesto jedno z nejdéle fungujících novodobých výtvarných skupin.

·         Angažuje se pro něj hlavně rodina Antonína Navrátila, který poskytl pro potřeby Sdružení galerii známou jako Výstavní síň Antonína Navrátila.

·         NSPU přestavuje především profesionalitu, prostor ke svobodnému vyjádření, kde se nehledí na konkrétní výtvarný náhled členů a nerazí se žádná sjednocování autorských pohledů a vyjádření.

·         Během existence Sdružení jeho řady tvořilo bezmála 200 autorů, ale jádro aktuálně tvoří asi čtvrt stovky stálých tvůrců bez ohledu na národnost.

·         Sdružení má tedy ve svém „repertoáru“ expresy, lyrickou abstrakci, novou figuraci, konceptuální umění, umění instalace.

·         A vyjadřuje se ve škále od chladné objektivity, přes přetlak emocí až po mystiku.

·         Není téměř žádná cesta k uměleckému vyjadřování, jež by se mezi členy Sdružení neuplatňovala.

·         Členové Sdružení jsou především osobnosti a nesnaží se zvýraznit na úkor jiných.

·         Sdružení spolutvoří pestrý a myšlenkově silný celek.

 

 

K výstavě samé

 

K výstavě a vůbec celému výstavnímu projektu lze jedině citovat kurátorskou zprávu a jít se na výstavu podívat svýma očima a prožít si ji vlastními smysly a náhledy. Konfrontace obou autorských týmů není v žádném případě nikterak protichůdná, ale ve výsledku přináší zajímavý a ne zcela běžně představovaný dialog.

„Během bilaterálního výstavního projekt „Posun v čase 2022“ se setkávají dvě sdružení kosmopolitních umělců, jedno z Prahy, druhé z Berlína, ze dvou hlavních měst dvou blízce příbuzných sousedů. Obě sdružení mají možnost pracovat samostatně a svobodně prostřednictvím samosprávných struktur.

Jak ukazuje nedávná historie, volná artikulace jejich umělců není samozřejmostí a nelze ji, zvláště nyní, dostatečně ocenit. Jde o výstavu, která spojuje umělce z Berlína a Prahy na jednom místě a ukazuje jejich díla v uměleckém dialogu. Tato forma spolupráce již zaručuje vzájemnou spolupráci při výstavbě a přípravě projektu. Tak poznáváme podrobnosti, hlavně témata a změny i v době současných krizí, jako je pandemie nebo válka.

Cílem tohoto společného projektu je kultivovat a udržovat svobodné utváření názorů v umění a společnosti v dialogu.“

 

 

Zastoupené autorky a autoři

 

·         Německo:

Silke Bartsch, Sandra Becker, Catherine Bourdon, Judith Brunner, Jeanne Fredac, Simone Kornfeld, Ina Lindemann, Ruza Spak

  

·         Česká republika:

Karel Dvořák, Yasmine Golshani, Milan Křenek, Alena Petříčková, Zdenka Reinerová, Petr Tošovský, Marian Zajíček, Václava Zouplnová

 

   

Text: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček

 

Posun v čase (III.) 2022

 8. 7. - 31. 7. 2022

Galerie v přízemí Novoměstské radnice

Adresa: Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2

Kontakt:

T.: 224 947 190

M: 725 639 740

E: info@nrpraha.cz

OTEVŘENO:  út - ne 10 - 18 hod

mezi 12. - 13. hod 30 minut polední pauza

VSTUPNÉ: plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč

 

Kontakty na vystavující:

 

·         Nové sdružení pražských umělců – grafici malíři

·         www.nspu.cz

 

·         Spolek berlínských umělců VBK

·         www.vbk-art.de