Milan Křenek: Paralelní cestou aneb vše co umíme, děláme rádi

04.05.2015 09:22

Galerie Atrium – Praha Žižkov

23. 4. – 22. 5. 2015

 

Na vernisáži nové výstavy v překrásné výstavní síni žižkovského Atria nám malíř Milan Křenek představil svou  mnohočetnou  malířskou tvorbu. Úvodní slovo pronesl z ART-AMu Martin Chylík (na foto vpravo).

 

Jakmile dostal Milan Křenek slovo, s neskrývaným nadšením nám okomentoval několik svých obrazů,  kdy jsme zjistili, že si malíř všímá i nešvarů lidského chování  jako je např. patolízalství  či profilů mluvčí či současných poradců,  atp.). Problém ozřejmil na obraze ´Šéf a jeho poradce a mluvčí."

 

Kromě hudební kulturní vložky nám kamenosochař Josef Borecký ještě barvami hýřícími obrazovou galerii Křenkovu oživil svými uvnitř dutin rozsvícenými svítilničkami, ke kterým ho inspirovaly svítilny japonské zahradní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrodružná Křenkova cesta k obrazu

Docent, inženýr, kandidát věd, učitel technicky zaměřených předmětů na Pedagogické fakultě UK, středoškolský učitel elektrotechniky, průmyslový designér, průvodce turistů, cvičitel tělesné výchovy…. To vše je Milan Křenek.

 

Nevěříme, že?!

 

 

 

 

Zdálo by se, že jako malíř by měl být Milan Křenek samoukem. Že by při všech svých aktivitách další studium neměl kam vtěsnat. Opak je pravdou.

 

Pražský malíř malující souběžně figurativně a abstraktně. Malířství se intenzivně věnuje od roku 2007

 

  • Narozen  31. 7. 1946 v Praze

Autor se výtvarné činnosti intenzivně věnuje od svého předčasného odchodu do důchodu v roce 2007.

Maluje temperou na malířskou lepenku nebo sololit. Realizoval 30 samostatných výstav a zúčastnil se 33 výstav kolektivních.

  • Pečlivě se připravil v kurzech kreslení akademických malířů Petra Hany a Františka Nedvěda a je přijat k večernímu studiu na ´hollarce´ (škola má grafický základ), kterou v roce 1977 absolvuje.
  • Složil i zkoušky na AVU, ale tehdejší zákony mu studovat nedovolí  (nelze studovat více uměleckých škol za sebou).
  • Je přijat k mimořádnému studiu výtvarné výchovy na Filozofické fakultě UK. Nevyhovuje mu studium, a po letech čekání absolvuje stejný  obor na Pedagogické fakultě UK.
  • Získá  kvalifikaci učitele výtvarné výchovy pro základní, střední a základní umělecké školy.
  • Znalost němčiny, dějin umění zkušenosti s kresbou mu umožňuje po několik let vést výuku kresby, malby a dějin umění na prázdninových přípravných kurzech pro studium na rakouských vysokých školách výtvarného zaměření.
  •  vstup do Sdružení výtvarníků ČR, 2007
  •  člen Sdružení pražských malířů od roku 2007
  •  člen Jednoty umělců výtvarných (JUV) od roku 2008

 

Co studenta elektrotechniky přivedlo k výtvarnému umění? Aneb, co milovníka výtvarného umění přivedlo ke studiu elektrotechniky?

 

Malíř má svůj svébytný vyjadřovací rejstřík. Nezabývá se koncepcí jednotlivých výtvarných směrů a jejich filosofií, naopak se snaží smysl výtvarného umění pochopit a uchopit svou vlastní tvorbou, kterou neohraničuje žádnou manifestační doktrínou.

 

Není to však roztěkané hledání vlastního stylu. Naopak. Milan Křenek má radost z malby různých témat různými způsoby. Pohrává si s impresí, kubismem, expresionismem, fauvismem a symbolismem.

 

Velmi dobrá kresba mu dovolí malovat snadno vše, co ho obklopuje – portrét, krajinu, figuru nebo i abstrakci. Nezatížen akademickým vzdělání a vzorem vyučujícího profesora  si vytvořil  vlastní rukopis dobře čitelný …..(zdroj. Přemysl Řepa)

www.milankrenek.cz

 

Josef Borecký

1981 – pracuje  v kamenosochařském oboru

1989  - se osamostatnil a k restaurování přidal svou vlastní uměleckou tvorbu

             plastika, svítilny, vodní tématika, kopie , restaurování, užité umění,  zeď

 

130 00 Praha 3

Čajkovského 12

www.atriumzizkov.cz

 

Výstavní síň: máme otevřeno pondělí –pátek 13.00 – 18.00 hodin

 

Hodnocení: 99 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, svítilny : www.kamenik-pocernicky.cz