Žižkov - pražský Montmartre aneb kde je zmizelý Žižkov?!

03.08.2014 17:53

 

 

 

 

 

 

Výstavní síň Antonína Navrátila/Ateliér - Praha

28. 7. – 31. 8. 2014

 

Renomovaní výtvarní umělci, členové  Nového  sdružení pražských umělců,  vystavili své práce na dané téma Žižkov – pražský Montmartre na společné výstavě ve své žižkovské galerii v Husinecké ul. 8. v Praze 3. Již 2.rokem pořádá též výstavy tematicky zaměřené na prostředí a život Žižkova . Fotografové při procházení ulicemi i dvorky současného Žižkova vytvářeli svá fota,  malíři se spíše snažili zachytit vzrůstající a pulzující život čtvrti, pocity radosti i strasti. Sdružení ale zároveň chce v  Ateliéru, nově pojmenovaném po malíři a právníkovi Antonínu Navrátilovi, ukázat současné výtvarné trendy, seznámit širokou veřejnost s tvorbou členů a rozproudit uměleckou debatu. Chce, aby prostor Ateliéru i přilehlý dvorek sloužily nejen členům NS, ale i jejich hostům muzikantům, čtenářům literatury, básníkům, divadlu a životu vůbec.

 

Vystavující umělci:

Eva Heřmanská, Marie M. Šechtlová, Pavel Talich, Milan Křenek, Karel Prášek, Jitka Hilská, Iva Fialová, Pavel Trnka, Jan Hlavatý, Karel Dvořák, Pavel Kryml, Zdena Marschalová, Milan Pokorný, Radomil Uhlíř, Václava Zouplnová, Šimona Součková, Vladimír Všetečka, Antonín Navrátil, Olga Stárková, Alena Petříčková, Petr Tošovský,Ivan Králík, Lukáš Trnka, Václav Frolík, Karel Pucherna…

 

Žižkovské pavlače nezmizely ještě všude

Když v 70. letech 20. století začalo vedení Prahy uvažovat o radikální přestavbě celého Žižkova, měly být úzké ulice nahrazeny širokými,  staré činžovní domy měly být strženy a nahrazeny paneláky. Realizace byla započata v okolí Olšanského náměstí, ale mezitím přišla sametová revoluce a většina historického Žižkova byla tak  zachráněna. I tak asanace nahradila mnoho historických domů panelovou výstavbou. Po sametové revoluci se začaly opravovat a rekonstruovat domy, jejichž obnova trvá dodnes. Od roku 1992 je jistě zcela nejznámější stavbou nepřehlédnutelný Žižkovský vysílač v Mahlerových sadech … řešíme, co se stane s Nákladovým nádražím Žižkov…přes další nepříznivé vlivy  zůstává dnešní Žižkov čtvrtí plnou kouzla pavlačových domů, typických starousedlíků, hospod, pivnic, putky, barů a heren…

(z textu: Ing. Oldřich Žáček)

 

 Z historie Nového sdružení pražských umělců (NS)

  • 1992 založeno pražskými  umělci vedení malířem Jiřím Načeradským jako spolek, jehož hlavním úkolem bylo umožnit jeho členům veřejnou prezentaci. Jiří Načeradský byl také prvním předsedou
  • Sdružením prošlo téměř 200 tvůrců a desítka teoretiků, neboť během svojí existence navázalo spolupráci s výtvarnými teoretiky, kurátory (Věra Jirousová, Alice Mžyková, Miroslav Krajný, Olaf Hanel,Jiří Machalický, František Malina, Jiří Tichý, Jiří Urban, Naděžda Blažíčková) a periodiky zabývajícími se uměním (Ateliér, České listy). Udržuje stálou členskou základnu 30 až 40 výtvarníků, především střední a starší generace, z nichž mnozí spoluurčují současné české umění
  • do roku 2010:  Nové sdružení pražských umělců mělo své sídlo v prostorách pražského Mánesu, kde působilo od svého založení
  • od pol. 2010 sídlí sdružení v prostorách s vlastní galerií v Husinecké ulici 8 na pražském Žižkově 

 

130 00 Praha 3 -Žižkov

Husinecká 8

Máme otevřeno: pondělí – pátek: 15.00 – 18.00 hodin

Vstup: volný

Tel.: 776 219 224

https://www.nspu.cz/

 

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: © Ing. Olga Koníčková