Toyen: Snící rebelka aneb ta, co jí dal umělecké jméno v žižkovské hospůdce Jaroslav Seifert

13.05.2021 18:30

 

Toyen: Snící rebelka

12. 5. – 15. 8. 2021

Národní galerie

Valdštejnská jízdárna

 

Pozor! Pro velký úspěch prodlouženo do 22. 8. 2021!!!

 

 

Marie Čermínová – TOYEN (1902 – 1980) patří beze vší pochyby k nejoriginálnějším a nejznámějším českým umělkyním 20. století. Její specificky výrazná tvorba, stejně jako zcela neotřelé životní postoje, stále více vzbouzejí – dnes už celosvětově – mimořádný zájem nejen o její rozsáhlou a široce zaměřenou tvorbu, ale také o její osobu jako takovou a o její názory.

 

 

Současná rozsáhlá retrospektivní výstava uspořádaná ve Valdštejnské jízdárně je 1. část mezinárodního projektu usilujícího uceleně představit dílo Toyen nejen u nás, ale i v Německu a ve Francii. Proto se na jejím uspořádání podílely kromě Národní galerie Praha i dvě další vrcholné instituce. Německá Hamburger Kunsthalle a francouzská Musée d’Art Moderne de Paris – Paris Musées. Po skončení pražské premiéry bude přetransformována pro Hamburg a nakonec i pro Paříž, kde bude mít výstava podobu specificky odlišnou od naší pražské premiéry.

 

 

Důstojná připomínka mimořádné Toyen světu

 

Koncepci současného mezinárodního projektu, koncipovaly tři kurátorky, ze tří zainteresovaných zemí. Tím se projekt prezentace díla Toyen stal projektem evropským ne-li světovým. Za českou stranu tvořila koncepci kurátorka Anna Pravdová z NG P, za francouzskou kurátorka Annie Le Brun z Musée d’Art Moderne de Paris – Paris Musées a za německou kurátorka Annabelle Görgen-Lammers z Hamburger Kunsthalle.

Jedná se o mimořádně záslužný projekt, který zvýrazní význam díla Toyen pro výtvarné umění 20. století. Uvážíme-li, že poslední velké výstavy prací Toyen proběhly v roce 2000 v Praze a v roce 2002 ve francouzském Saint-Etienne. Není to moc. Zejména proto, že třeba Paříž, kde Toyen trvale žila a tvořila, od roku 1947 ještě nikdy žádnou její retrospektivní výstava nepořádala. A v Německu je stav ještě horší, neboť tam je Toyen téměř neznámá. Proto si tento mezinárodní projekt, klade za cíl představit dílo Toyen v opravdu maximálně ucelené podobě. Jednak prostřednictvím tří rozsáhlých výstav ve třech centrech kultury a v prestižních galeriích, a jednak prostřednictvím propracovaného katalogu, který vychází ve čtyřech jazykových mutacích, takže se s ním bude moci, bez jazykové bariéry, seznámit opravdu celé evropské publikum. Katalog má stejný název jako výstava, je bohatě ilustrován a je monografický. Na přípravě se podíleli autoři z celého světa, kteří tím umožnili zcela ojedinělý pohled na tvorbu Toyen. Připravena je i (vizuálně orientovaná) publikace pro menší, ale klidně i větší diváky „Obrazy do kapsy“ a jsou 3. dílem specifické ediční řady NGP.

 

 

Co tedy nabízí pražská výstava Toyen?

 

Na osobní pozvání Národní galerie, jmenovitě vedoucí oddělení PR a tiskové mluvčí, Evy Sochorové, se mohlo www.www-kulturaok-eu.cz zúčastnit posunuté premiéry výstavy prakticky jako první. Dne 12. 5., brzy ráno jsme se tak mohli na vlastní oči přesvědčit o tom, jak výstava dopadla. Premiéra měla být již 9. 4., ale pandemická opatření to nepřipustila.  Zdařilo se to až měsíc po té. O tento měsíc je ale také kratší možnost pro diváky výstavu Toyen navštívit. Ale už když jsme odcházeli z naší novinářské prohlídky, přicházeli první návštěvníci, což dokazovalo nejen nenasycený hlad po živých výstavách, ale především živý zájem o výstavu tak mimořádné osobnosti, jakou byla Toyen.  

 

 

Výstava je pojata precizně a chronologicky. Bohatě ale přehledně členěná výstavní plocha (architektura výstavy - Zbyněk Baladrán, výstavní grafika - Robert V. Novák) skýtá možnost členit život a dílo autorky na jednotlivé logické životní etapy. Četné a často nečekané kóje nás tedy přímo vtahovaly do jednotlivých časových úseků a peripetií vývoje autorčiny tvorby. Z bohaté dokumentace vyplývají i širší souvztažnosti působící na život a celoživotní práci autorky.

 

 

Vše, co zanechala Toyen kulturnímu světu

 

Výstava představuje v průřezu vše, co po sobě zanechala Toyen. Od prvních krajin, přes artificialismus (hnutí, založené v Paříži se Štyrským), až po surrealistické obrazy.

Celou výstavou zřetelně prolíná, dominance autorčiných celoživotních témat. Od námětů erotických až po alchymii. Lze jistě diskutovat, každý sám za sebe preferuje jiné téma a ocenil by jiný akcent, takže může mít pocit, že něčeho je méně než by si přál a naopak něčeho, co ho neoslovuje, je tu zbytečně moc. Ale není to pravda. Poměr témat a oborů, jimž se věnovala Toyen prakticky celé své tvůrčí šestidesetiletí je vyvážený a objektivní.  A hlavně, výstava není jenom přehlídkou obrazů. K vidění jsou také autorčiny kresby, tvorba ilustrační, plakátová a zájemci si mohou prohlédnout i četné další dokumenty, včetně filmových s autorčinou činností souvisejících či ji ovlivňujících. Je proto zdůrazněna i společnost, s níž se Toyen stýkala a vzájemně ovlivňovala. A to jak v 1. části života v Praze, tak ve druhé půli života v Paříži. Jde především o prostředí surrealistických skupin všech oborů tedy nejen malíře, ale i básníky. Připomenuti jsou především Jindřich Štyrský, Jindřich Heisler, André Breton, Benjamin Péret, Radovan Ivsic, Annie Le Brun, ale i mnozí další.

 

 

Vystavená díla jsou zápůjčky nejen z českých sbírek, ale z celé Evropy. A to jak od muzeí, tak od sběratelů a autorčiných přátel, jakými byli například Yves Tanguy, Victor Brauner, André Breton a jiní. Už pro náročnost uspořádání takovéto v pravdě mezinárodní výstavy je štěstí, že situace už umožnila její otevření, byť s měsíčním zpožděním. Zpoždění nejde kompenzovat posunem dál, protože na výstavu navazují harmonogramy obou dalších galerií.

 

 

Ještě dvě citace nejpovolanějších

 

„Výstavy v Praze, Hamburku a Paříži budou mít každá svou podobu v závislosti především na muzejním kontextu jednotlivých měst. Všechny jsou ale výsledkem postupně prohlubované spolupráce. Velký dík patří především zapůjčitelům uměleckých děl a řady dalších osob, které zásadním způsobem přispěly v různých etapách k jeho zdařilé realizaci. Bez hlubokého porozumění významu tohoto projektu, jenž Toyen představuje z nového úhlu pohledu, by společný záměr zůstal jen na papíře,“ generální ředitelka NG P Alicja Knast

 

 

„Výstava ve Valdštejnské jízdárně je rozdělena do časových úseků reflektujících důležité etapy tvorby Toyen – artificialismus, první surrealistické období ve třicátých letech, druhou světovou válku, její pařížský exil po roce 1947 a účast na akcích francouzské surrealistické skupiny, i spolupráci s Éditions Maintenant. Zdůrazňuje rovněž témata jako poezii, přírodu, erotiku, alchymii, analogii, sen a noc. Představeny jsou nejen obrazy, kresby a koláže, ale i bohatá ilustrační tvorba. Zaměřili jsme se také na zásadní spolupráci Toyen s přáteli jak z pražské, tak pařížské surrealistické skupiny, ať už to byli malíři či básníci: Jindřich Štyrský, Jindřich Heisler, André Breton, Benjamin Péret, Radovan Ivšić, Annie Le Brun a další. Vystavená díla a dokumenty byly zapůjčeny z českých a evropských muzeí a také ze soukromých sbírek.“ kurátorka Anna Pravdová

 

 

K výstavě je připraven bohatý doprovodný program

 

Tvoří ho řada vzdělávacích a veřejných programů, zprostředkování výtvarného myšlení, tvorba a imaginace Toyen. Nadále i online přednášky domácích a zahraničních odborníků a kreativní dílny. I výstava nabízí interaktivní studio, kam mohou návštěvníci zavítat.

V rámci strategie NGP zaměřené na hledání způsobů, jak oslovit širší publikum, budou pokračovat online programy a na sociálních sítích budou zveřejňována videa s kurátorskými komentáři k vybraným dílům, programy pro děti i komentované prohlídky, které v premiéře uvede ČT art.

 

 

Informace o vstupném

 

Vstupenky na výstavu se musejí předem rezervovat na rezervačním systému NG P. Kdo má nárok na zvýhodněné vstupné či vstup zdarma (voucher či slevové průkazy), musí si rezervovat vstupenku na „základní vstupné“ a potvrdit v „Platební metoda“ výběrem tlačítka rezervaci. Vstupenku vyzvedne v pokladně Valdštejnské jízdárny proti dokladu opravňujícímu k slevě, a to nejpozději 48 h před vstupem do výstavy.

Výstava je přístupná pouze po předchozí rezervaci.

 

 

Členové Klubu přátel NGP mohou pořídit vstupenky na konkrétní čas i online. Vstupenky si rezervují v nákupním formuláři po výběru kategorie „Člen Klubu přátel NGP“ a potvrzením tlačítka „Rezervovat“. Vstupenky budou odeslány na emailovou adresu, takže není nutné rezervaci vyzvedávat v pokladně.

Kontrola vstupenky a platné členské karty Klubu přátel NGP probíhá u vstupu do výstavních prostor.

 

 

Vstupenka platí 80 minut. Je nutné přijít včas. Jejím zakoupením návštěvník potvrzuje souhlas s Návštěvním řádem Národní galerie Praha.

Zaplacené vstupné a ani ostatní poplatky se nevrací a vstupenka nevyměňuje.

 

Otevírací doba výstavy:

Út – Ne: 10.00  – 19.00, St: 10.00  – 20.30 

 

 

Text a foto: Richard Koníček (s využitím tiskových materiálů NG P)

 

Toyen: Snící rebelka

Národní galerie  - Valdštejnská jízdárna (12. 5. – 15. 8. 2021)

Hamburger Kunsthalle (24. 9. 2021 – 13. 2. 2022)

Musée d’Art Moderne de Paris – Paris Musées (25. 3. – 24. 7. 2022)

https://www.ngprague.cz/udalost/3049/toyen-snici-rebelka

 

Více k tématu:

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/%c2%b4necekane-dedictvi%c2%b4%3a-sima%2c-styrsky%2c-toyen%2c-zrzavy-aneb-tajemstvi-o-zivote-se-odhalovat-nemaji%21-/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/toyen-u-zlateho-slunce-aneb-studna-ve-vezi-strepy-snu/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/%c2%b4absolutni-krasa%c2%b4-aneb-surrealiste-opet-mezi-nami%21/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/vystava-%e2%80%93-%c2%b4100-let-ceske-grafiky%c2%b4-aneb-co-vsechno-muzeme-behem-sta-let-stihnout-%21/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/roky-ve-dnech-mezi-valkou-a-expem-59-aneb-ceske-umeni-v-letech-1945-1957/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/nase-francie-notre-france-francouzska-poezie-v-ceskych-prekladech-a-ilustracich-20-stoleti-aneb-vrh-kostek-nikdy-nevylouci-nahodu/   

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/andre-breton-paul-eluard-a-suzzane-muzardova-31-kolazi-aneb-proti-proudu-i-kristina-dufkova-mami-tati-diky/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/muz-s-horici-hrivou-emil-filla-a-surrealismus-1931-1939-aneb-zena-v-kresle/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/celnik-rousseau-maliruv-ztraceny-raj-aneb-treti-celnikova-zastavka-se-konav-v-praze/