André Breton, Paul Eluard a Suzzane Muzardová, 31 koláží aneb proti proudu i Kristina Dufková/ mami, tati, díky!

31.08.2016 10:46

Pařížští surrealisté a český surrealismus v dokumentech

České Budějovice | Wortnerův dům

 1. 7. – 2. 10. 2016

 

 

 

 

 

 

 

Po prohlídce rozsáhlé přehlídky vrcholné tvorby československých surrealistů v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou nazvanou Krása bude křečovitá / Surrealismus v Československu 1933–1939 /více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/krasa-bude-krecovita-surrealismus-v-ceskoslovensku-1933-1939-jaromir-99-mezery-aneb-i-komiks-je-mnohdy-nadrealny/ jsme na www.www-kulturaok-eu.cz  ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích ještě navštívili doplňující další výstavu 150 děl a dokumentů, neméně důležitou část výstavy, jež dokládá celou historii československého surrealismu v letech 1933–1939.  Výstava včetně promítaného životopisného filmu ČT o Toyen ´Zblízka´ z roku 2000  o délce 57 minut dokumentuje mezinárodní charakter surrealistického hnutí ve 30. letech 20. století a zároveň nabízí vhled do přátelských vztahů mezi pražskými a pařížskými surrealisty.

 

Výstava představila vzácný soubor koláží, vytvořený počátkem 30. let pařížskými surrealisty André Bretonem, Paulem Eluardem a Suzanne Muzardovou, které byly ukryty v pozůstalosti André Bretona, na jehož aukci v roce 2003 se vydražily. Koláže sršící vtipem a černým humorem i nečekanými spojeními dávají nahlédnout do představivosti hlavních zástupců pařížského surrealismu, jimž byla  technika koláže velmi blízká. Koláže obsahovaly  množství aktuálních narážek.  Výstava bohatý výběr z knih, dopisů, fotografií a dalších archivních (autentických) dokumentů, osvětlujících sepětí mezi vývojem surrealismu v Československu a ve Francii.

Důraz je kladen zejména na Nezvalovu a Honzlovu návštěvu Paříže v roce 1933, vznik Skupiny surrealistů v ČSR v roce 1934, přátelskou návštěvu pařížských surrealistů v Praze v roce 1935 a společné vydávání Mezinárodního bulletinu surrealismu. Z bohatých fondů.

Literárního archivu a knihovny Památníku národního písemnictví, ze soukromých sbírek, ze sbírky Galerie Maldoror v Praze a z Literárního muzea Slovenské národní knihovny v Martině pocházejí originální písemnosti, fotografie a reprezentativní výběr z knih francouzské, české a slovenské surrealistické scény, mnohé z nich obsahují dedikace André Bretona, Paula Eluarda, Vítězslava Nezvala, Václava Zykmunda a dalších,“

uvedla k výstavě koordinátorka výstavy Anežka Šimková.

 

Pestrost vystaveného materiálu, který zahrnuje kresby Jindřicha Štyrského, Toyen i samotného André Bretona, doplňují dvě filmové projekce, věnované hlavním představitelům pražské skupiny. „Film Jana Ekla o Toyen obsahuje, mimo jiného, cenná svědectví jejích pařížských přátel (Eduard Jaguer, Anna Ethuin, Jarmila Veltruská), film Aleše Kisila o Jindřichu Štyrském kombinuje hraný a dokumentární žánr a odhaluje jak vnitřní svět umělce, tak tíživý dobový kontext,“ doplnil Martin Souček z nakladatelství Arbor vitae.

 

Výstavu připravila Alšova jihočeská galerií ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae pod odborným vedením Lenky Bydžovské a Karla Srpa, kteří jsou autoři obou částí výstavy o surrealismu i doprovodné publikace k výstavě, kurátorky a koordinátorky Anežky Šimkové, architekta Lukáše Machalického a grafičky Terezy Hejmové.

 

Výstava byla uskutečněna za podpory Jihočeského kraje a Ministerstva kultury České republiky.

 

 

 

A v suterénu jsme objevili další výstavu ´ mami, tati, díky!´ z filmové tvorby Kristiny Dufkové, z nichž některé artefakty hodně připomínaly práce Tima Burtona.

 

 1. 7.  – 2. 10. 2016

 Kristina Dufková je režisérkou, scénáristkou, animátorkou a ilustrátorkou

 •  narodila se 16. října 1978 v Praze
 • po absolutoriu animace  na Vyšší odborné škole filmové v Písku pokračovala na katedře animované tvorby  na pražské FAMU
 • během studií zaznamenalo její originální pojetí animovaných filmů četná tuzemská i mezinárodní filmová ocenění (např. International Animation Festival [LIAF] / 2006, Mezinárodní festival animovaných filmů Anifest / 2009 nebo International Student Film Festival Golden Lion / 2010 a další)
 • 2006 ilustrovala komiksové zpracování klasického díla K. J. Erbena – Kytice (balady Dceřina kletba, Štědrý den a Vrba, nakl. Garamond)
 • 2010 věnovala se dalším ilustracím v knize Usnula jsem (nakl. Albatros), vyprávějící tragikomický příběh o malé Miroslavě, která usnula na hrobě
 • v současné době dokončuje multimediální vzdělávací knihu Neříkej mi panda, jmenuji se Fanda
 • filmová tvorba Dufkové vyniká výbornou animací a fenomenální vizuální stylizací (např. Povídání o mamince a tatínkovi,  r. 2016 nebo Jak obři na Šumavě vyhynuli, r. 2011)
 • půvab jejích filmových loutek, navazující na tradice československé animace (např. dynamikou a poetikou  jako u Vlasty Pospíšilové [1935], hravostí a humorem jako u Dagmar Doubkové [1948]  nebo Hermíny Týrlové [1900 - 1993]), střídá romantický horor kreslených animací  ve snímku Svatební košile (součást dokumentu o malíři Alénu Divišovi, r. 2004)  nebo žertovný a lehce morbidní příběh Usnula jsem (r. 2008), který mimo jiné animovala technikou malby na sklo
 • ve své výtvarné činnosti znamenitě propojuje dva různé světy – svět dětí a svět dospělých
 • její důvtip, schopnost práce s detailem a se širokým spektrem médií ji umožňuje vkládat do své umělecké tvorby důležitá didaktická poselství
 • aktuálně připravuje celovečerní loutkový film Život k sežrání
 • je jednou z nejvýraznějších autorek české animace první třetiny 21. století
 •  

 

U Černé věže 343/22

Máme otevřeno denně:  9.00 - 18.00 hodin

 

www.ajg.cz

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková