Naše Francie (Notre France). Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století aneb vrh kostek nikdy nevyloučí náhodu

17.05.2018 10:45

Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda - Praha

11. 5. - 31. 10. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernisáž nového, největšího letošního výstavního projektu Památníku písemnictví -   vskutku unikátní výstavy Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století, na kterou jsme byli Francouzským institutem v Praze pozváni, zahájil Zdeněk Freisleben, ředitel Památníku písemnictví. Poté dostali slovo Roland Galharague, velvyslanec Francie v České republice a kurátor výstavy profesor Antoine Marès, vedoucí Katedry soudobých dějin střední Evropy na  pařížské  Sorbonně. Na závěr spolukurátorka výstavy Tereza Riedlbauchová hovořila zejména k této příležitosti o vydané publikaci Naše Francie.

 

„Návštěvníci výstavy uvidí jedinečný soubor 130 děl.

Společně s Památníkem národního písemnictví připravujeme výstavu

už od roku 2015 a věřím,

že se nám podařilo dát dohromady

unikátní výběr překladů a ilustrací francouzské poezie českými umělci,“

řekl Antoine Marès, kurátor výstavy.

 

Výstava byla uspořádána u příležitosti 100. výročí založení Československa, při jehož vzniku hrála Francie nezastupitelnou roli. Vskutku reprezentativní výstavou se rovněž připomínají  česko - francouzské vztahy ve 20. století.  V prvním patře letohrádku Hvězda je vystaveno více než 130 děl, které přibližují silný vliv francouzské literatury na českou kulturu 20. století. Expozice nabízí výběr (ilustrace, rukopisy, kninží tituly) toho nejlepšího z české knižní kultury 20. století, která mapuje sílu vztahů mezi francouzskou a českou kulturou od konce 19. století i vliv francouzské literatury na českou literaturu 20. století.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozice je přehledně (podle unikátního půdorysu letohrádku Hvězda) rozčleněna do 5 souhrnných témat. Je doplněna zcela objasňujícími texty, které doporučujeme si přečíst, a to velmi pozorně. Můžeme si tak udělat konečně pořádek v našich myslích, kdy francouzskou kulturu minulého století sice známe, ale (nevědomky) ji nemáme příliš utříděnou, zejména pokud se jedná o časovou řadu.  

 

1) Středověk, Villon, Od renesance k osvícenství

2) Romantismus, Baudelaire, Verlaine

Rimbaud

3) Lautréamont, Mallarmé,  Apollinaire

4) Valéry, 20. století, Katolická literatura

Renaud Reynek

5) Kupka, Šíma, Kubín, Éluard – Breton, Surrealismus, Toyen

Erotický kabinet

 

Na výstavě zhlédneme například rozsáhlé ilustrace francouzské poezie od Josefa Šímy nebo Toyen, které si můžeme prohlédnout vůbec poprvé, dále jsou k vidění Apollinairovy Alkoholy (1982), sbírka Dopisy II (1975) od Charlese Baudelaira či kresby Adrieny Šimotové pro sbírku Saint -John  Perse.  Všechny tyto tituly vyšly jako samizdatová literatura. Nechybějí  ani ilustrace Františka Kupky ze začátku 20. let 20. století k dílům Antoine  Orliaca nebo Louise - Arnoulda Grémillyho Zcela poprvé jsou vystaveny ilustrace Ludmily Jiřincové k básnické sbírce Françoise Villona Čtyři Balady (1952).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od Guillauma de Machaut až k Yvesu Bonnefoyovi, od Villona k Prévertovi se česká literatura inspirovala francouzskou poezií a osvojovala si ji. Největší čeští básníci překládali velikány francouzské: Baudelaira, Rimbauda, Verlaina či Apollinaira.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holan, Hrubín, Nezval či Seifert navazovali na své předchůdce neméně zvučných jmen Vrchlického a Čapka. Díky překladům Otokara Fischera a Pavla Eisnera se Villonovo dílo stalo základem moderní české poezie. Úzký vztah mezi francouzskou a českou kulturou od sklonku 19. století se projevil v překladech francouzské poezie do češtiny, které dosáhly v průběhu 20. století mnoha vrcholů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zcela mimořádnou estetickou dimenzi v tom hrála vyspělá česká knižní kultura, zatímco francouzská poezie byla inspirací pro mnohé malíře, grafiky a ilustrátory. Soubor ilustrovaných knih francouzských básníků by tak mohl sloužit takřka jako kompendium historie českého výtvarného umění 20. století, neboť zastoupeni jsou takřka všichni velcí umělci své doby: Bauch, Bouda, Brunner, Čapek, Demel, Gross, Hoffmeister, Istler, Jiřincová, John, Kobliha, Komárek, Konůpek, Kotík, Kubín, Lhoták, Muzika, Reynek, Sklenář, Svolinský, Šerých, Šíma, Šimotová, Štyrský, Teige, Tichý, Toyen, Trnka, Zrzavý, Zykmund...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K výstavě vyšla vědecká kolektivní monografie s úvodem a obecnou studií prof. Antoina Marèse a studiemi předních francouzských a českých autorů věnovaných problematice překladu a ilustrace (P. Brunel, X. Galmiche, J. Šotolová, J. Pelán, A. Pohorský, Z. Raková, Z. Šuman a C. Ébert-Zeminová, T. Riedlbauchová, V. Jamek, M. Topinka, J. Rous, M. Theinhardt, M. Šindelková a V. Dufková, L. Bydžovská, A. Pravdová, B. Schmitt aj.).

 

Kurátoři: Antoine Marès ve spolupráci s Terezou Riedlbauchovou
Odborná spolupráce: Naděžda Macurová, Jarmila Schreiberová
Architekt: Miroslav Vavřina
Grafik: Jan Havel
Partneři: Francouzský institut v Praze

 

Díla pocházejí zejména

ze sbírek Památníku národního písemnictví

 od soukromých sběratelů

z Národní galerie

z  Národního muzea

z  Galerie moderního umění v Hradci Králové

 z Investičního fondu Pro arte  

z Galerie hlavního města Prahy

 

Výstava je součástí Evropského roku kulturního dědictví 2018 a projektu Společné století www.spolecnestoleti.cz

Praha 6 - Liboc

Letohrádek Hvězda - Obora Hvězda

máme otevřeno denně mimo pondělí

(duben - říjen):

10.00 -18.00 hodin

poslední vstup do letohrádku Hvězda:  45 minut před zavírací dobou

základní vstupné: 90 Kč

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/ve-stinu-srdce-me-mile-aneb-zalozpev-za-lehke-holky-ci-neopoustej-me/

 

 https://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/nase-francie/