Miloslav Polcar: "Transpozice" aneb třídílný autorský výstavní projekt z let 2015 – 2021 je završen

03.08.2021 13:28

 

Transpozice

Miloslav Polcar

16. 07. – 22. 08. 2021

Galerie Václava Špály

 

 

Grafika má tisíc tváří. Miloslav Polcar, s jehož tvorbou se náš web setkává v různých souvislostech a při různých příležitostech, je grafikem, který usilovně pracuje s mnohočetností možností, jež grafika nabízí a často dokonce využívá i možností postupů běžných pro jiné výtvarné žánry. Spojovacím mostem všech jeho počinů je ale jednoznačně autorova snaha o přenos obrazu otiskem z matrice.

 

 

Na základě pozvání vedením renomované Galerie Václava Špály, jsme se tak, po nedávné kolektivní výstavě nazvané Nové cesty – Nové objevy uspořádané Sdružením Grafiků Hollar ve věži Novoměstské radnice, setkali s tvorbou věčného hledače Miloslava Polcara znovu. Tentokrát ale na jeho samostatné výstavě konané ve „Špálovce“. Výstava je finální výstavou mimořádného, trojčeného, autorova výstavního projektu…

 

 

O trojdílném výstavním projektu Miloslava Polcara

 

Není zas až taka běžné, aby umělci vytvářeli systematický cyklus výstav koncipovaný do jejich určité části tvůrčího období. Miloslav Polcar si ale takový úkol dal a současnou výstavou dospěl k jeho zdárnému vyvrcholení. Předchozí dvě části tohoto projektu se konaly v jiných galeriích a finále cyklu, jeho třetí díl, nám zprostředkovala Galerie Václava Špály nabízející zajímavé prostorové možnosti k instalaci. Ale dejme slovo kurátorce této výstavy, historičce umění, kurátorce uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví a také vedoucí oddělení uměleckých sbírek PNP v Praze, PhDr. Vilmě Hubáčkové, CSc.

 

 

„Výstava Transpozice uzavírá třídílný autorský výstavní projekt Miloslava Polcara, který zahrnuje tvůrčí období 2015 – 2021.

Na první výstavu z cyklu nazvanou Intermundia (2015, Památník národního písemnictví - letohrádek Hvězda) zařadil Polcar formálně rozmanitá díla skripturálního charakteru, jejichž prostřednictvím prozkoumával oblast mezi textem a obrazem. Na další výstavě představil svoji tvorbu jako Otevřené médium (2019, Galerie umění Karlovy Vary - Letohrádek Ostrov), které se pohybuje na pomezí malby, kresby, grafiky, plastiky nebo instalace. Reagoval tak na situaci v umění, pro které je příznačné stírání hranic mezi jednotlivými disciplínami.“  

 

 

Šance na komentovanou prohlídku

 

Zájemci o komentovanou prohlídku ve společnosti kurátorky výstavy, Vilmy Hubáčkové, se mohou dostavit do Galerie Václava Špály dne 10. 8. v 17,30. Ostatním, kteří by neměli tu možnost si dovolíme zprostředkovat alespoň kurátorský text připravený pro výstavu Vilmou Hubáčkovou:

 

 

„Technologické východisko autor nachází v grafickém principu – permanentně zkoumá možnosti přenosu obrazu otiskem z matrice. Tím, že uplatňuje a kombinuje různé a stále nové postupy převzaté i z jiných žánrů výtvarného umění, překračuje hranice tradičního pojetí grafického umění. Kromě samotného procesu grafického transferu ho zajímá také otázka způsobu a možností vnímání výsledného díla. Záměrně pracuje s náznakem, čímž ponechává divákovi prostor pro vlastní interpretaci. Tato idea je přítomna ve všech částech výstavního cyklu, pokaždé je prezentována jiným způsobem a z jiného hlediska.  

Při vytváření grafických děl jej nezajímá možnost multiplikace, ale proces utváření jedinečného originálu. Pro tiskové matrice používá různé materiály, např. dřevo, kov, syntetické hmoty apod., které zpracovává netradičním způsobem. Každý otisk tím získává specifický charakter a výraz. Zajímá jej tisk ve vztahu k prostoru a zrušení fyzické hranice, která odděluje přední a zadní část tiskové plochy. Práce nejsou omezovány formátem a tisky mohou být prostorově koncipovány a prezentovány. Zvlášť důležité místo má v jeho tvorbě papír, se kterým pracuje od počátku. Využívá materiálových vlastností různých typů papíru, (např. pevnost, schopnost absorpce, vetchost, křehkost, průsvitnost apod.), který se tak stává tvárným, proměnlivým a senzitivním prostředkem sdělení.

 

 

V tvorbě Miloslava Polcara existuje určitá sféra uvažování mimo hranice díla, které dává grafickým ideám řád a nese v sobě a priori prvky budoucího uspořádání obrazu a tím legitimizuje každý zvolený tvůrčí proces, ať jde o využití různých netradičních technik anebo použití tisků k prostorové instalaci. Právě tento aspekt se dostává do popředí na výstavě Transpozice, jejíž koncepce je asociativní, přitom detailně promyšlená a přizpůsobená charakteru místa i prostorovým dispozicím Galerie Václava Špály. Stěžejní jsou dvě instalace site specific Transpozice I a II, představující protikladné duchovní principy. Zemitost stél navinutých na rozměrných cívkách (Transpozice I) umístěných na podlaze v suterénu vyvažuje odlehčená průsvitná instalace Transpozice II zavěšená před oknem v 1. patře. Je složená z 16 barevných velkoformátových dílů vzniklých otiskem z matrice, které lze přesouvat a měnit tím výsledné kompoziční uspořádání. Variabilní podstata díla s možností jeho proměn v čase je v Polcarově tvorbě novým dynamickým prvkem.“

 

Text připravil: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček

 

 

 

 

Transpozice

Miloslav Polcar

16. 07. – 22. 08. 2021

Galerie Václava Špály

Národní 30, Praha 1.

Vilma Hubáčková, kurátorka výstavy

Pavel Lagner, PPF Art a.s., kurátor galerie

Otevřeno denně 11:00 - 19:00.

Komentovaná prohlídka 10. srpna v 17:30 (vstup volný)

Vstupné na výstavu: základní: 40 Kč, studenti: 20 Kč, senioři nad 60 let, držitelé průkazu ZTP, děti do 15 let a studenti uměleckých škol - vstup zdarma

E-mail: info@galerievaclavaspaly.cz

 

 

Více:

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/miloslav-polcar-otisk-impressio-ut-paradigma-aneb-otisk-jako-zakladni-princip-graficke-techniky/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/chvala-slepych-ulicek-aneb-kdyz-si-diky-jim-mozna-uvedomime-co-vlastne-chceme/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/nove-cesty-nove-objevy-aneb-svet-podle-soucasnych-clenu-sdruzeni-ceskych-umelcu-grafiku-hollar-aneb-abyste-videli-a-vedeli/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/hollar-dnes-hollar-today-aneb-scug-hollar-zavrsilo-100-let-trvani-vystavou-v-obecnim-dome/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/cena-vladimira-boudnika-aneb-jaka-byla-grafika-roku-2016/