Nové cesty – Nové objevy aneb svět podle současných členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar aneb abyste viděli a věděli

08.06.2021 17:25

 

Nové cesty – Nové objevy

3. 6. - 30. 6. 2021

Pro velký úspěch PRODLOUŽENO do 15. 7. 2021 !!! 

Galerii ve věži Novoměstské radnice

 

 

Možná to zavinil lockdown, možná doba a její atmosféra, možná, že duše tím vším trpících autorů. Autorů, kteří chtějí nejen tvořit – doma a do šuplíku – ale chtějí žít veřejným žitím, konfrontovat se a stýkat s kolegy, dělat radost ostatním a tlumočit své pocity svou tvorbou nám vděčným divákům. Nic z toho ale nešlo. Jak se s tím vyrovnali grafici sdružení ve svém Sdružení…?

 

   

 

Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR patří k našim nejstarším a

současně nejvýznamnějším uměleckým sdružením vůbec. Založeno bylo již v roce 1917, tedy ještě před vznikem samostatného československého státu, s cílem podpořit rozvoj českého umění, především volné umělecké grafiky a kresby.

Do svého názvu si vetklo jméno slavného českého rytce Václava Hollara (1607-1677)

a po celou dobu své existence se vždy významně podílelo a dodnes aktivně podílí na utváření české kultury.

 

 

Když už Nové cesty a nové objevy, tak také nový a objevný výstavní prostor

 

Jako skvělý nápad se ukázalo, už samo uspořádání takovéto „masové“ výstavy na níž jsou zastoupeni snad opravdu všichni současní grafici, sdružení pod názvem historického a vážené Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Druhým neméně skvělým nápadem byl výběr výstavního prostoru. Samozřejmě, prioritně se nabízela jistě domovská Galerie Hollar, ale pro postcovidový rozbřesk nové etapy práce a její prezentace grafiček a grafiků to bylo místo nepříliš invenční. Když už tak už. Nápad na uspořádání této průřezové výstavy v Galerii ve věži Novoměstské radnice dodalo výstavě ozvláštňující atmosféru. Nemluvě o prostorách samých, poznamenaných historií, či řečeno s pomocí klišé, místy kudy kráčely dějiny.

Vždyť přece i tentokrát jde fakticky o dějinnou událost. Kdy se divákovi poštěstí najít pod jednou střechou, v jedné věži, přehlídku toho nejlepšího co může nabídnout současná sestava pokračovatelek a pokračovatelů slovutného mistra Hollara. A trochu poučenému diváku, jakými jsme za ta léta, my z www.www-kulturaok-eu.cz se v představě vybaví to nadšení, kdy se po čase, mohla plejáda zúčastněných autorů zase setkat při instalaci, při diskuzích nad vším, co nás trápí či přímo štve všechny i nad tím co trápí a štve tuto specifickou skupinu, toto duchovní sdružení ve jménu - Hollara.

 

 

Neváhali jsme a nezaváhali jsme      

 

Když jsme v záplavě pozvánek probuzené výtvarné scény objevili osobní pozvánku přímo od vedoucí Galerie Hollar a tajemnice SČUG Hollar paní Kateřiny Slezákové, měli jsme okamžitě jasno, kam a kdy. A měli jsme i smutné jasno, koho dalšího kdo nás zve, budeme nuceni, díky této naší jednoznačné prioritě vynechat, či v lepším případě odložit na později. Neváhali jsme a nutno říci že jsme ani nezaváhali. Byli jsme tam první. A nadšeni. Kdyby ničím jiným, tak už tím, že můžeme vidět přehlídku tvůrců, které sice náš web už za léta zaznamenal vesměs opakovaně, ale teď jsou tu a tady a každý. Což je úžasné. Připomíná to tak trochu gejzír radosti vytrysknuvší na konci války. Věřme, že i tahle virologická je na svém konci.

 

 

Ten dělá to, ten zas tohle a všichni dohromady …

 

Každá, byť takto průřezová a masově kolektivní výstava musí mít nějaké společné jednotící vodítko. Aby z toho nakonec nebyl jen pelmel v duchu, co dům dal. Ne, kurátorský tým této akce (minimálně destiletí) sestavený ze špičkových grafiků - Xénie Hoffmeisterové, Lenky Vilhelmové a Miloslava Polcara, současně také účastníků přehlídky, zvolil nosné téma celé výstavní akce (citujeme):

„Tématem výstavy NOVÉ CESTY / NOVÉ OBJEVY jsou celosvětové aktuální otázky a problémy; ekologické, otázky kulturní krajiny, etické, kdy

člověk překračuje své biologické hranice, narušuje mechanismus přírodního výběru a nahrazuje jej svým vlastním zákonem tzv. „inteligentního designu." (Y. N. Harari).“

 

 

A jak dále uvádějí:

„Expozice poukazuje na aktuální stav grafické volné tvorby, na vnímání nejen ustálené tradiční grafické definice, ale také na překračování jejich hranic, na pozice intermediálních platforem v grafickém médiu, které se zároveň myšlenkově - obsahově dotýkají společenských, politických ekologických problému současnosti.

Máme možnost setkat se s grafickým pojetím v dvourozměrné, i trojrozměrné tvorbě.“

 

 

Co tedy po vstupu (výstupu) do Novoměstské radniční věže objevíme?

 

Dle kurátorů:

„Výstavní projekt je rozdělen do dvou hlavních sekcí vytvářejících

dohromady plný obraz vnímání současného světa - vnitřního, osobního světa autora, a světa vnějšího, ve kterém se, každým dnem a každou minutou pohybujeme. Oba světy se vzájemně prostupují a jsou v neustálé interakci a rozdělující linie je nejasná.

Kde končí já a kde začíná vnější prostor?

Kdy a kde se nachází objektivní svět?

 Je vůbec možné nahlížet vnější realitu objektivně, nezaujatýma očima?“

 

 

A dle nás, návštěvníků?

Nejrůznější vyjadřovací postupy celé generace výtvarníků, nám více či méně známých, ve srovnání s ostatními. Pěkně vedle sebe, face to face. Což je vzácná možnost, kvůli které kdyby už pro nic jiného, je dobré nenechat si akci ujít. Ale to není vše. Laik se poučí a odborník si udělá přehled o cestách řemesla a vývoji různých technik. Autoři totiž svými díly zcela nenásilně, jako by druhotně, mapují vlastně abecedu grafické tvorby. A i to stojí za povšimnutí. Rozšíří to - nám divákům - obzor. A do třetice? Možnost obeznámit se s - pro diváka - novými jmény, oživit si ta jemu už známá a mít dobrý pocit, že se svět vrací zase do svých kolejí. (Snad už konečně!!!)

 

Vystavující autoři

 

Stačí projít seznam vystavujících autorů a je jasné, kam co nejdříve.

Do Novoměstské radnice na projekt Nové cesty – Nové objevy.  

Jiří Anderle, Mikoláš Axmann, Libor Beránek, Martin Böhm, Šimon Brejcha, Lenka Falušiová, Jindřich Faktor, Petr Fiala, František Hodonský, Xénia Hoffmeisterová, Pavel Hora, Helena Horálková, Vojtěch Hrubant, Zbyněk Janáček, Boris Jirků, Ditta Jiřičková, Zdena Kabátová–Táborská, Dušan Kállay, Robin Kaloč, Bedřich Kocman, Jiří Kornatovský, Iva Krupicová, Renata Maesová, Saki Matsumoto, Ondřej Michálek, Martin Mulač, Petr Nikl, Eduard Ovčáček, Berenika Ovčáčková, Květa Pacovská, Pavel Piekar, Miloslav Polcar, Lubomír Přibyl, Emanuel Ranný, Lucie Raškovová, Martin Raudenský, Michael Rittstein, Zuzana Růžičková, Jiří Samek, Jaroslava Severová, Marek Sibinský, Jiří Sozanský, Klára Stodolová, Hana Storchová, Vladimír Suchánek, Aleš Svoboda, Barbara Šalamounová, Marie M. Šechtlová, Jana Šindelová, Milena Šoltészová, Jakub Špaňhel, Petr Štěpán, Martin Velíšek, Lenka Vilhelmová

 

 

Text: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS. 

Foto:  Marie Kubíčková, DiS. (5 x) a Wenca Nikoníček (5x)  

 

Nové cesty – Nové objevy

3. 6. - 30. 6. 2021

Galerii ve věži Novoměstské radnice

Pořádá: Sdružení českých umělců grafiků Hollar ve spolupráci s Novoměstskou radnicí, příspěvkovou organizací.

Kurátorský tým: Xénia Hoffmeisterová, Lenka Vilhelmová, Miloslav Polcar

Otevírací doba: úterý - neděle 10 - 18 hod / mezi 12. - 13. hod 30 minut polední pauza

Vstupné: plné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč

Grafická úprava: Rostislav Vaněk, David Faigl

https://www.nrpraha.cz/program/1068/nove-cesty-nove-objevy/

https://www.hollar.cz