Hollar dnes/Hollar today aneb SČUG Hollar završilo 100 let svého trvání výstavou v Obecním domě

16.10.2017 11:05

Obecní dům/2.patro - Praha

13. 10. 2017 - 20. 1. 2018

 

Náš web www.www-kultura-ok.cz  je stálým hostem výstav a dění ve Sdružení českých umělců grafiků Hollar už pět let. My, co tento web tvoříme, cestu do Galerie Hollar známe snad od nepaměti. A stále máme co objevovat, obdivovat a pořád je to tak málo… Vždyť SČUG Hollar existuje sto let. A za tu dobu se jeho členy stává už 5. generace grafiků. A protože sdružení Hollar vzniklo v roce 1917, je letošní rok stým rokem jeho existence. A to už je co říci…

 

Důvod k oslavám?

Ani ne tak oslavám, jako k důstojné připomínce pozoruhodné (i v celosvětovém kontextu ojedinělé) existence sdružení, jež nikdy za těch sto let nemělo klid a vždy bylo bedlivě sledováno. Pozitivně nadšenou veřejností, negativně často polickými silami. Ale přežilo. Sdružení si užilo své, ale stále žije, působí a existuje. Takže pokud oslavy, tak vítězství ducha Hollaru a vůle jeho členů – aktivních tvůrců v souboji s nepříznivostmi doby.

 

Nejeden důvod k ohlédnutí  

Jubilejní rok SČUG Hollar byl vyhlášen Rokem grafiky. A členové, spolu se spřízněnými institucemi připravili řadu výstav po republice i v zahraniční (Německo, Itálie). Za náš web jsme jich napočítali celkem 22 (podrobnosti viz. Výstavní plán Roku grafiky: https://hollar.cz/vystavni-plan/rok-grafiky-2017-vystavy-mimo-galerii-hollar/), o nichž víme a mnohých z nich jsme se i zúčastnili. Pomineme-li pražské akce, o kterých referujeme na našem webu v rubrice výstavy pravidelně (viz. https://www.www-kulturaok-eu.cz/vystavy/) tak jsme s chutí zavítali, na pozvání Sdružení Hollar, například do Roztok u Prahy (viz. náš článek https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/graficanka-1972-2017-hudebni-legenda-ceske-grafiky-aneb-pripomeneme-si-45-vyroci-zalozeni-hudebniho-sdruzeni-ceskych-grafiku/).

 

Zlatá tečka se koná v Obecním domě  

Vše má svůj konec. I připomínka 100. Výročí založení SČUG Hollar. Závěrečná kolektivní výstava nazvaná Hollar dnes byla pro svou rozsáhlost uspořádána v Obecním domě v Praze. Výstava totiž představuje souborně, vždy po jedné práci každého z autorů, všechny současné žijící členy sdružení (147 děl!) ve věkovém rozpětí od 95 let nejstaršího člena až po 26 let nejmladšího. Současně je na výstavě v prodeji i výpravná stejnojmenná publikace obsahující reprodukce všech zúčastněných autorů a text o historii, současnosti a vizi budoucnosti Hollaru.

 

 

 

 

 

 

Paralelně s touto výstavou probíhá ale i další výstava

 - v Národním technickém muzeu –

nazvaná Mezi uměním a řemeslem:

Grafické techniky ve stoleté historii Hollaru,

kde jsou představovány na praktických ukázkách jednotlivé grafické techniky. 

 

Na výstavě v Obecním domě se vzhledem k zastoupeným tvůrcům a jejich specifikám, střídají klasické grafické postupy s digitálními tisky, experimenty v různých kombinovaných technikách, drobné formáty do 10 centimetrů i rozměrné (až 3 m) tisky. V takto širokém, názorově i formálně různorodém a přebohatém přehledu, se nám dostává neopakovatelné možnosti zhlédnout na jednom místě celou přehlídku současné - dnešní - podoby grafiky a seznámit se tak s aktuálními trendy volné grafické tvorby u nás. Z mnoha ukázek se dají vysledovat i nejnovější vývojové tendence, které se v umělecké grafice posledních let vyskytují.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z pohledu diváka

Z pohledu diváka se ale domníváme, že takto unikátní průřezový soubor (vše zasklené a jednotně zarámované), mohl být organizačně řešen didaktičtěji. Autoři mladí i letití jsou tu vedle sebe nerozlišeni, leda špatně čitelnou popiskou. Ta by ale mohla obsahovat i základní informaci o autorovi.  Jednotlivé techniky a trendy se tak ztrácejí a laik je není schopen vnímat ani poznat. Škoda té možné příležitosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Je znát, že výstavu pořádali odborníci, jimž je jasné, co a jak, jimž stačí vidět jméno autora, název díla, uvést zvolenou techniku a datum vzniku. Ale divák, běžný zájemce o umění, není takto poučen, a zajímalo by jej nesporně, v jaké věkové kategorii je autor, něco z jeho geneze a bližší údaje o použité technice. Ideální by byly třeba bloky. Podle věku nebo naopak podle použitých technik. Tím by se mu dostalo dostatečného poučení možnosti srovnávat.

 

Ale proto, že si příprava výstavy vyžádala - jak nám bylo prozrazeno - rok jednání o zápůjčkách s často liknavými umělci a k tomu další řešení kolem, nezbyl čas a síly na dotažení příležitosti pro diváky. Na možnost absorbovat škálu, jakou nabízí tato unikátní výstava.

Ale kritizovat je snadné. Buďme Hollaru vděčni už za možnost vidět všechny práce pohromadě a setkat se tak se všemi autory naráz. Je to zážitek a výstava stojí za zhlédnutí.

 

Z tiskové konference

Na zahajovací tiskovou konferenci jsme byli za www.www-kulturaok-eu.cz také pozváni. Úvodem nás pozdravil za hostitele Obecní dům, předseda představenstva Mgr. Vlastimil Ježek. Připomněl, že je rád, že sto let Hollaru se SČUG rozhodlo připomenout v téměř tak starém Obecním domě (otevřen byl v roce 1912 a letos má 105 let existence) a ocenil, že je prezentována aktivní současnost sdružení prostřednictvím tvorby jeho současných členů.

 

Historička umění, Blanka Stehlíková stručně a přehledně zmapovala důležité body dění uvnitř i vně sdružení v průběhu let, a to od založení Hollaru (15 zakladatelů podalo žádost 3. 12. 1917, stanovy byly úředně schváleny 20. 1. 1918) až po úsilí znovuobnovení činnosti v roce 1989.

 

Poté navázal svým projevem  čestný předseda Hollaru, akad. malíř a grafik, Vladimír Suchánek,  dlouhá léta předseda SČUG Hollar. Zaměřil se na novodobou historii, kterou obohatil o vlastní vzpomínky. Mimo jiné také neopomenul zmínit nepřehlédnutelný a mnohaletý podíl prof. Františka Dvořáka na všech aktivitách Hollaru, za nějž byl tento významný historik umění po zásluze jmenován čestným předsedou SČUG.

Poslání Hollaru je podle Vladimíra Suchánka především v činnosti výstavní, seznamování odborné i laické kulturní veřejnost s grafikou současnosti i minulosti. A také péče o zachování a životnosti všech oborů grafiky od klasických až po nejmodernější přesahy. 

 

Do třetice se ujal slova i současný předseda SČUG Hollar Pavel Piekar. Zdůraznil, že zakladatelé vybudovali grafice rovnocenné a ceněné místo mezi jinými druhy výtvarného umění a dnešní úkol Hollaru je tu pozici uhájit, protože dějiny umění nejsou jen soubor děl jednotlivců, ale také vytvářejí organické celky a systém, představující společné dědictví a společný cíl.

Na to se rozproudila zčásti veřejná, ale hlavně individuální, diskuze hostů, novinářů i přítomných osobností. Řeč byla o příležitostné medaili, o jubilejním razítku, o publikaci a o všem, co s výstavou, jubileem a grafikou vůbec souvisí.

 

Výstavní komise: Pavel Sivko (předseda), Xénia Hoffmeisterová, Jan Kavan, Miloslav Polcar, Jaroslava Severová, Rostislav Vaněk, Lenka Vilhelmová, Vladimír Suchánek (odborný poradce)

 

Seznam vystavujících grafiků:

Altmann Jiří, Anderle Jiří, Antonová Alena, Axmann Mikoláš, Bauer Milan, Beneš Karel, Benešová Daniela, Beránek Libor, Bím Tomáš, Blaha Jan, Bláha Václav, Böhm Martin, Brázda Jiří, Brejcha Šimon, Budíková Jana, Bujárková Irena, Čápová Hana, Černá Kateřina, Čubová Helena, Demel Karel, Erazim Milan, Faktor Jindřich, Falušiová Lenka, Fiala Petr, Filippovová Marie, Hábl Patrik, Halberštát Eduard, Hampl Petr, Hašková Eva, Herel Petr, Hladík Jan, Hodonský František, HoffmeisterováXénia, Holoubek Jan, Honetschläger Jakub, Hora Pavel, Horálková Helena, Hraba Zbyněk, Hrubant Vojtěch, Hřivnáč Tomáš, Hubatková Jana, Ismail Said, Janáček Zbyněk, Janíček James, Janíčková Eva, Janůjová Jarmila, Jelen Oldřich, Jirků Boris, Kabátová – Táborská Zdena, KahudaKlokočková Lenka, Kállay Dušan, Kaloč Robin, Kaska Vladislav, Kavan Jan, Khunová Anna, Kocman Bedřich, Kocman Jan, Komáček Marián, Kornatovský Jiří, Kovařík Jindřich, Králová Markéta, Křen Ivo, Kučerová Tereza, Kuklík Ladislav, Lastomírský Ján, Laufrová Alena, Lesařová Roubíčková Michaela, Lochmannová Tereza, Lomová Ivana, Lučanská Lucie, Malich Karel, Manojlín Martin, Matoušová Vlasta, Matsumoto Saki, Michálek Ondřej, Mikeska Jiří, Milka Eduard, Mikulka Alois, Mulač Martin, Mžyk Josef, Netušil Lubomír, Nikl Petr, Oberfalcer František, Odehnal Antonín, Otava Jan, Ovčáček Eduard, Ovčáčková Berenika, Pacovská Květa, Paleček Josef, Palečková Veronika, Piekar Pavel, Polcar Miloslav, Pošvic Miroslav, Přibyl Lubomír, Puchnarová Dana,

Ranný Emanuel, Raškovová Lucie, Raudenský Martin, Rittstein Michael, Roučka Pavel, Růžičková Zuzana, Salajka Martin, Samek Jiří, Saska Josef, Sendlerová Eva, Severová Jaroslava, Sivko Pavel, Sládková Dominika, Sláma Miloš, Slíva Jiří, Smetana Tomáš, Smutný Dalibor, Sozanský Jiří, Stodolová Klára, Storchová Hana, Strouhal Zdeněk, Suchánek Vladimír, Suchý Jiří, Sukdolák Pavel, Svoboda Aleš, Synecká Naděžda, Šafránek Jan, Šalamoun Jiří, Šalamounová Barbara, Šechtlová Marie M., Šindelová Jana, Špaňhel Jakub, Šoltészová Milena, Štanclová Kamila, Štěpán Petr, Štěpaníková Lenka, Šuranská Hana, Tachezyová Andrea, Trnka Pavel, Tůma Lukáš, Vápenková Eva, Velíšek Martin, Vilhelmová Lenka, Vítečková Kateřina, Vlasáková Eva, Vojta Jan, Vojtová Lenka, Votavová Blanka, Vovsová Magdalena, Vychodilová Olga, Waageová Bohunka, Zeman Karel aj.

 

 

111 21 Praha 1

Náměstí Republiky 1090/5

Máme otevřeno: denně 10.00 – 19.00 hodin

www.hollar.cz

www.obecnidum.cz

 

 

 

 

Hodnocení:  89 %

Richard Koníček

Foto: © Richard Koníček, © Ing. Olga Koníčková