KURTOVI: Ateliér veškerého sochařství k osmdesátkám Kurta Gebauera aneb ten, kdo opravdu něco umí, ten ze sebe nic nedělá, nepotřebuje to…

15.06.2021 13:49

 

KURTOVI

Galerie UM – Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

9. 6. – 31. 7. 2021

 

Pro velký zájem prodlouženo do 14. 8. 2021 !!!

 

 

Nejméně jeden sochař do každé vísky, socha do každé ulice.



Tam, kde příroda a dějiny nedaly nic pěkného pro oko, tam je místo pro veškeré sochařství, tedy malbu, instalaci, představení, dobrou architekturu, krajinu, sochu aneb když se lidské oko nudí, začne člověk zlobit.

Kurt Gebauer

 

 

„Jen málo pedagogů znamená pro studenty tolik, že jsou s nimi v kontaktu ještě dlouho po absolutoriu. Jedním takovým je sochař, emeritní profesor Kurt Gebauer, který od roku 1990 do roku 2012 vedl Ateliér sochařství a na UMPRUM působil až do roku 2015. Letos v srpnu oslaví 80 let a jeho studenti pro něj připravili výstavu, která bude zároveň oslavou významných kulatin.“

Martina Vítková, kurátorka výstavy

 

 

Setkání – setkávání

 

Díky práci pro www.www-kulturaok-eu.cz jsme měli za poslední dekádu řadu možností se Kurtem (slušelo by se psát „s váženým panem profesorem Kurtem Gebauerem“, ale po setkání s ním to už nejde jinak, než takhle familiárně) setkat a setkávat mnohokrát. A nejen na jeho vlastních výstavách, ale a to je další co ho tak vysoce cenní, i na výstavách jeho bezpočetných žáků. A nikdy, jsme objektivní svědci, nikdy to nebyla kontrola toho co se z jeho žačky či žáka vyklubalo v mlýnici meloucí nekompromisně absolventovy ideály a plány s realitou a trhlým tržním hospodářstvím. Ne, vždy to bylo ze strany Kurta uznalé a zvědavé, a ze strany začínajícího umělce radostné a vděčné setkání. Ne pedagog a žák, ale dva umělci, kteří si jdou svou cestou a zajímají se jeden o druhého se vzájemným respektem.

A do toho my, diváci. Nikdy jsme nepocítili, že jsme zvědavci a on mistr. Ne vždy jsme si povídali jako rovní s rovným. Totiž, z jeho ohledu. Z našeho v tom byl navíc obdiv a úcta. A strašně příjemný, leč nepříliš běžný, stav, kdy mluvíte s člověkem, který opravdu hodně umí, ještě více vykonal, ale který ze sebe nic nedělá. Který zůstal tím čím je, poctivým chlapem, který „jenom“ něco umí. A že je toho „něco“ mnohem víc, než u jiných, najevo nedává. A snad ani nemůže, protože si toho sám pro sebe není vědom. A v tom je krása člověka a síla tvůrce.

Jsme šťastni, že se nám díky novinářské profesi poštěstilo setkat s nemnoha podobnými osobnostmi s velkým „O“ a že k nim můžeme přiřadit i setkání – setkávání s Kurtem.

 

 

Ale dejme slovo povolanějším

 

Dovolte nám odcitovat text, který k výstavě, no spíše srdečnému vyjádření Kurtových milovaných a milujících žáků, připravila kurátorka výstavy Martina Vítková :

 

„Kurt Gebauer je s UMPRUM (VŠUP) spojen od počátku devadesátých let, kdy se formovala její současná podoba. Studovat v Ateliéru veškerého sochařství byl pojem. Prošlo jím více než 150 studentů, mezi nimi například David Černý, Lenka Klodová, Dagmar Šubrtová nebo Václav Magid. Mladí sochaři získávali své praktické i disputační dovednosti v nejsvobodnější době, již tato země zažila a v jednom z nejotevřenějších ateliérů své doby.

„Facha se studenty mě hodně baví. Na UMPRUM jsme dělali spoustu akcí. Studenti, potažmo absolventi, jsou pro mě rodina, někteří si mě adoptovali za taťku“, směje se Kurt Gebauer. “S mnohými jsem v kontaktu, někteří se rozprchli do světa, i tak si voláme, občas se vidíme nebo alespoň sleduji co se s nimi děje. Byla řada výstav, účast na sympoziích, soutěžích, víme o sobě. Rodina žije. V Třeboni na půdě zámku jsme dali do kopy stálou expozici studentských a po-studentských prací, další bude v barokní sýpce v Drahkově na Benešovsku.“

 

 

Instalace v Galerii UM kombinuje dílo Kurta Gebauera s energií a prací jeho žáků. Od Gebauera bude k vidění velká série figurálních Trubkounů z let 2016 – 2020, a nádherný dosud nevystavený dívčí akt, na němž sochař pracoval v letech 1978-2018. Dominantu v pozadí výstavní síně tvoří velký portrét Kurta Gebauera, vytvořený Dianou Winklerovou z fotografií ze života ateliéru a současné tvorby jeho studentů. Součástí projektu jsou také videa a tzv. Kurtazník, vzkazy absolventů, jak se mají, co dělají a jak pokračuje jejich tvorba. Uprostřed místnosti na velkém stole bude místo pro sochy – dary studentů a absolventů Ateliéru veškerého sochařství.

 „Výstavou jeho žáci odpovídají na otázky po smyslu umělecké aktivity prostřednictvím videí, dokumentačních fotografií, jasně formulovaných stanovisek i svými „dary“ – sochami k poctě svého pedagoga. Dosud poslední velkolepá sochařská série Kurta Gebauera je obklopena esencí jeho pedagogického působení. Což je uspokojivý pohled do budoucnosti sochařství“, přibližuje výstavu její kurátorka, Martina Vítková. Speciálně pro výstavu vzniklo půlhodinové video, rozhovor s Kurtem Gebauerem, který vedla Ivana Junková, natáčely Julie Slovenčíková a Šárka Leinweberová. Název výstavy, Kurtovi, není jen věnováním, ale také přihlášením se k rodinné, či kmenové příslušnosti.

Akce samotná není pro Kurta Gebauera překvapením. Na její přípravě se aktivně podílel od samotného začátku. Velkou výstavou, prezentovanou v Národní galerii v Praze v letech 2019 -2020, ani výstavou v Galerii UM oslavy 80tin významného sochaře a pedagoga nekončí. Na srpen 2021, měsíc, na který jeho kulatiny připadají, plánuje se svými studenty ještě velkou výstavu v Opavě.“

 

 

Ze životaběhu Kurta Gebauera

 

Kurt Gebauer (*18. 8. 1941) se narodil v Hradci nad Moravicí. Vyrůstal ve velmi skromných poměrech a již od dětství se zajímal o výtvarnou tvorbu. Jako samouk zvládl základy kresby, malby a později také sochařství. Studoval na Střední škole uměleckých řemesel v Brně (1955–1956), Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích (1956–1959), a poté na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Vincence Makovského a Karla Lidického. V roce 1965 absolvoval stáž u profesora Otto Herberta Hajka ve Stuttgartu. V roce 1972 pak u profesora Césara Baldacciniho na Académie des Beaux-Arts v Paříži.

Jako sochař ve svobodném povolání pracuje od roku 1969.

Od roku 1990 do roku 2012 vedl Ateliér sochařství (Ateliér veškerého sochařství) na pražské UMPRUM. Na této škole působil ještě následující tři roky - do roku 2014 vedl své diplomanty a rok poté mezioborový předmět Veřejný prostor. V roce 1992 byl jmenován profesorem a v roce 2018 mu byl UMPRUM udělen čestný doktorát. V současné době vede předmět Veřejný prostor na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni.

Kurt Gebauer je významný svým autentickým celospolečenským přínosem v oblasti současného výtvarného umění. Oceňován je i za průkopnickou tvorbu ve veřejném prostoru a nezaměnitelný aktivní postoj člověka a občana. A nelze opominout i jeho výjimečné pedagogické působení.

 

 

Jen tak dál, Kurte

 

Karel Čapek, jsa tázán na recept na šťastný život, kdysi odpověděl:

„Bože, jak jednoduchý je recept na šťastný život – to, co děláme, dělat z lásky k věci.“

Když to mistr pera pronesl, nebyl sice ještě mistr výtvarna na světě, ale určitě, určitě, to tehdy mínil – skoro jako sudička – předurčit právě i Kurtovi.

Kurte, díky, že jste.

 

 

Text: Richard Koníček

Foto.: Wenca Nikoníček (7 x) a ing. Olga Koníčková (2 x)

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

KURTOVI

Galerie UM – Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

9. 6. – 31. 7. 2021

nám. J. Palacha 80, 110 00 Praha 1

po – so 10–18 h

+420 251 098 262

pr@vsup.cz

https://www.umprum.cz/

Otevřeno: úterý 8. 6. od 18 do 22 hodin,

dále pondělí až sobotu od 10 do 18 hodin až do 31. 7. 2021.

https://youtu.be/TBZ12C6tzsI

  

Tvůrčí a instalační tým:

Martina Klouzová-Niubo, Diana Winklerová, Dagmar Šubrtová, Iva Junková, Marek Rejent, Zdeněk Ruffer, Tomáš Kubačka, Kurt Gebauer

Kurátor: Martina Vítková

Grafika: Jan Stuchlík a Jarka Straková

 

Studenti Kurta Gebauera:

Lenka Hubená / Štěpán Čapek / Lenka Tsikoliya (Janušková) / Aleš Novák / Michal Kohút / Barbora Krejčířová / Helena Sequensová / Adam Stanko / Barbora Maštrlová / Diana Winklerová / Kateřina Braunová / Denisa Hřičiščová / Petra Vlachynská / Štěpánka Brodecká Trenz / Jakub Přecechtěl / Vojtěch Bilišič / Jan Haubelt / Petr Bařinka / Markéta Poislová / Erika Kohoutová / Jiří Světinský / Svatava Freyová / Marie Hladíková / Viktor Špaček / Zorka Krejčí / David Kraček / Jitka Navrátilová / Jan Slovenčík / Karolína Neprašová / Martin Kocourek / Marta Hošťálková Hošková / David Baránek / Stanislav Zámečník / Dagmar Šubrtová / Ivana Junková / Jan Formáček / Zdeněk Ruffer / Hana Poislová / Verona Prokopová / Stanislava Konvalinková / Jan Novotný / Matouš Lipus / Jiří Merčák / Vojtěch Kokeš / Marek Rejent / Lenka Klodová / Veronika Zapletalová / David Černý / Denisa Ujhelyiová / Jiří Finger / Adriana Korkošová / Patrik Vlček / Josef Petr / Jiří Kočí / Ivan Novotný / Jan Stolín / Michaela Horáková / Martin Péč / Josef Denkr / Petr Kuba / Richard Wagner / Daniel Paul / Adam Rybka / Zuzana Čížková / Klára Bémová / Eva Hronovská Horská / Eva Matoušová / Zdeněk Russmann / Vladimír But / Jiří Marák / Martina Nosková / Anej Nuhanović / Jakub Tauš / Karolína Bílková / Adam Vačkář / Aleš Chapula / Petr Valčík / Václav Hendrych / Martina Klouzová Niubó / Petr Palička / Martin Korkoš / Petr Stanický / Anna Polanská / Anna Ročňová / Jan Boháč / Markéta Jáchimová / Václav Polián / Dan Bařinka / Tereza Erbenová / Stanislav Karoli / Petra Šípková / Martina Nosková / Radka Salcmanová / Rudolf Samohejl / EPOS 257 / Veronika Neumanová / Elaine Milford / Helena Petržílková / Ekkehart Böhnel / Christian Eiser / Mathias Rüppel / Egils Garkevis / Markéta Šafaříková / Vesna Stefanovska / Ivan Carlos Rayas Martines / Frank Lebros / Quadalupé Escoto Simó / Tanako Nobuko / Joanna Palmer / Shirin Afra / Rocio Pena Macarro / Maria Sainz Arandia / Martin Skalický / Magda Šlezarová / Alison Ruth / Louise Peters  / Narcis Dumitru / Dora Kovecevič  / Štěpánka Brodecká / Marie Hostinová / Marina Škaric / Filip Gajdušek / Václav Magid / Kateřina Braunová / Kristýna Vašíčková / André Bohm / Benjamin Lesur  / Mirta Čakanič  / Thomas Galad  / Josipa Stefanec / Stanislav Müller  /  Jana Hofmanová / Jiří Merčák / Radka Vyplašilová / Michaela Petrů / Vladimír Vanko / Juraj Rataj / Maria E. Cano Romero / Tomáš Kubačka / Sighle Breathnach / Simona Janišová / Maria L. Lopéz-Alascio / David Francisco M. Asencio / Luz Maria Barros Rivas / María Alejandra Perez Abellan / Phillip Materna / Eva Hronovská / Zuzana Kieferová / Tereza Vyhnálková / Pavla Beranová / Francisco Javier Heras Navarro / Ascesión Cifuentes  / Adéla Täubelová  / Janja Prokič  / Adam Kovalčík

 

Více:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/potreti-v-nodu-kurt-gebauer%3a-%c2%b4letmy-prunik%c2%b4-retrospektiva-aneb-kdyz-ocima-umelce-zpozorujeme-vsednost/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kurt-gebauer%3a-%c2%b4vznaseni%c2%b4-aneb-kdyz-si-se-svetlem-hrajeme/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/misto-umeni-aneb-nezestarle-stromy-ci-ma-socha-nejakou-dobu-pretrvat-nebo-naveky-pretrvat-galerie-makrac-praha/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kurt-gebauer-aneb-pyramidalni-autoportret-ci-vycpana-libuse/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kurt-gebauer-kde-domov-muj-aneb-kdyz-zmenime-historicky-dokument-v-obraz/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/geny-a-generace-genes-and-generations-aneb-kdyz-si-geny-predavame-/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kurt-gebauer-a-studenti-fhs-aneb-kdyz-gebauerovo-srdce-v-holyni-ozivime/