Místo umění aneb nezestárlé stromy či má socha nějakou dobu přetrvat, nebo navěky přetrvat?!

01.06.2018 13:58

Galerie Makráč - Praha

22. 5. - 21. 6. 2018

 

 

Vernisáž nové výstavy, kterou připravili Ústav makromolekulární chemie AV ČR v Praze a Fakulta architektury ČVUT pro galerii Makráč, výstavy plakátů Místo umění, zahájil prof. Kurt Gebauer slovy, že výstava se již konala jinde v exteriéru, a že je rád, že se opět koná, a to zde v Makráči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společný jmenovatel výstavy a klíč k výběru děl je lapidární.

Primárně se zaměřuje na aktivity a realizace umělců,

kteří studovali v ateliéru profesora Kurta Gebauera na Vysoké škole

uměleckoprůmyslové v Praze.

 

Kurt Gebauer ve své tvorbě i jako pedagog kladl důraz na práci s prostorem,

ať už se jednalo o město, krajinu, nebo galerii.

Rovněž se zde socha chápala v co možná nejširším významu,

nesledovaly se tolik ty nejprogresivnější umělecké tendence a

bylo možné využít jakéhokoli média

-

odtud neoficiální název ateliéru: ´ateliér veškerého sochařství´.

 

Výstava má spíš pracovní charakter a prezentuje široké spektrum děl.

Přináší dílčí zprávu o umění ve veřejném prostoru po roce 1989.

 

Představuje práce lidí s určitou studijní zkušeností a klade si otázku,

 

zda se tato společná zkušenost promítla do pozdější tvorby.

Jsou zde zastoupeny sochy, pomníky, instalace i akce, díla trvalá i taková,

která se zdržela na určitém místě jen krátce, ojediněle i návrhy.

 

Výstava je prezentovaná ve formě fotografií a videa.

Fotografie jsou vybrány tak, aby bylo možné vytušit charakter prostoru,

kde se dílo nachází a napojit se na významovou hru v různých rovinách kontextu.

Touto formou se pokouší přiblížit propojení umění a místa, které spolu tvoří jeden celek a

při jejich reflexi je nelze oddělovat.

 

Realizovat zejména trvalé dílo ve veřejném prostoru má svá specifika.

Příležitosti se neobjevují často, a pokud ano, jsou obvykle výsledkem profesní historie,

prostředí, kde umělec žije a kontaktů.

Rovněž i odpověď na takovou příležitost vyrůstá v mnohem větší míře z těchto podmínek.

 

Vyvstává, chtělo by se napsat, nevyhnutelná pluralita přístupů a rozkročení od konzervativních soch,

lokálního umění, až po díla zjevně napojená na současnou uměleckou scénu.

 

Umělec se též v různé míře dělí o vliv na vznik,

proces tvorby a umístění díla s iniciátory, politiky, úředníky, architekty a dalším zapojenými profesemi.

Otázkou je, jaké místo umění v myšlení všech zúčastněných aktérů zaujímá

a jak se to projevuje v prostoru, který sdílíme.“ (text: Petra Vlachynská)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystavující:

Petr Bařinka, David Černý, Zuzana Čížková, Kurt Gebauer, Štěpán Gudev, Marta Hošťálková Hošková, Lenka Hubená, Jakub Hybler, Iva Junková, Lenka Klodová, Martina Niubo Klouzová, Zorka Krejčí, Matouš Lipus, Barbora Maštrlová, Aleš Novák, Daniel Paul, Marek Rejent, Zdeněk Ruffer, Helena Sequensová, Jan Slovenčík, Adam Stanko, Petr Stolín, Jan Stolín, Lucie Svobodová, Adam Šporka, Petr Šrut, Dagmar Šubrtová, Aleš Vyjídák, Petra Vlachynská, Diana Winklerová

 

 

Jan Stolín

Hliníkové flexo potrubí (104,5 metrů, 2005/Mikulov)

 

 

 

 

Koncepce: Petra Vlachynská, Kurt Gebauer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátorka galerie Makráč:  Dagmar Šubrtová

(Nezestárlé stromy, 2017, kov, materiál z bývalé elektrárny Poldiny hutě v Kladně)

(Landscape Festival Plzeň 2017)

 

P. S: Doporučujeme si přečíst (na chodbě galerie) vynikající úvahu o sochách, jehož autorem je prof. Kurt Gebauer, úvahu o významu sochy v historii lidstva.

 

Praha 6 - Petřiny

Heyrovského nám. 2

Máme otevřeno: po - pá: 8.00 – 18.00 hodin

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

www.imc.cas.cz

V těchto dnech jsme se dozvěděli radostnou zvěst,

že Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

v pátek 11. 5. 2018 slavnostně udělovala čestné doktoráty 6 významným osobnostem,

které se výrazně zasloužily o celospolečenskou rezonanci jednotlivých oborů,

jimiž se UMPRUM zabývá.

(foto: Tomáš Slavík)

 

Laureáty jsou

Kurt Gebauer

Charlotte Kotíková

Emil Přikryl

Helena Třeštíková

Rostislav Vaněk

Jana Zielinski