Tadeáš Kotrba: Rinascimento aneb český malíř pod vlivem fresek a oltářních obrazů toskánských mistrů

11.08.2022 10:36

 

 

 

Tadeáš Kotrba: Rinascimento

5. 8. 2022-24. 9. 2022

Galerie Jilská 14

 

 

Rinascimento, česky Renesance, je úžasné a převratné historické období, které se v Itálii vyvíjelo mezi koncem středověku a počátkem novověku. Tedy dvě století (od počátku století 15. do konce století 16.). 

Pro většinu renesančních tvůrců to byla především doba změn. Dospění k novému způsobu chápání světa i sebe samých. Rozvíjely se myšlenky humanismu, zrozeného na literárním poli už ve 14. století, oživl zájem o klasická studia.

Renesance zasáhla postupně všechny druhy umění a především způsobila radikální změnu ve figurativním umění.

 

 

Mezi inspirační zdroje Tadeáše Kotrby patřila již dříve tvorba malířů italského trecenta (italský výraz označující dějiny umění a literatury v čase tzv. protorenesance a renesance, tedy od roku 1301 do roku 1399, v malbě např. Giotto di Bondone) a quattrocenta (od roku 1420 –1500, tedy tzv. rané renesance, např. malíři jako Masaccio, Fra Angelico, Filipp Lippi, Paolo Uccella, Piero della Francesca).

Tadeáš Kotrba během svého letošního tvůrčího pobytu v umělecké rezidenci nadace Éva Kahán v toskánské vesničce San Sano, měl možnost procestovat přilehlá města s kostely vyzdobenými unikátními freskami a obrazy, právě pocházejícími z dílen mistrů Pierra della Francescy, Fra Angelica či Lorenzettiho. Pod vlivem děl těchto umělců dostala i tvorba Tadeáše Kotrby vydatný impulz a výsledkem jsou díla vystavená v Galerii Jilská 14.

 

 

Výstavní prostor Galerie Jilská 14

 

Jádro domu, v němž se Galerie Jilská 14 nachází, tvoří dosud zachovalý románský věžový objekt, posléze goticky rozšířený, do něhož se promítly postupně renesanční, barokní a dokonce i klasicistní přestavby, takže celek dnes sestává z malebného jednopatrového čtyřkřídlého řadového domu s malým středním dvorkem a převážně barokní uliční fasádou. Objekt navíc disponuje i spletitým pestře historickým sklepením. Uvědomíme-li si to, je právě tako výstava, inspirovaná renesančními freskami a obrazy, pro tento výstavní prostor víc než příhodná.

Dá se říci, že prostor dotváří výstavu a výstava rozvíjí unikátní galerijní prostor. A není zase tak moc výstav, kde by docházelo k tak povznášející symbióze mezi prostorem a vystavenými díly.

Dramaturgie Galerie Jilská 14, přinesla divákovi, mimořádně šťastnou koexistující volbu. Autor obrazů Tadeáš Kotrba, stejně jako výtvarník výstavy, Krištof Hanzlík, a samozřejmě i kurátorka celé výstavy, Emma Hanzlíková, si ojedinělost prostoru, jenž jim byl dán k dispozici, pro uspořádání této výstavy, plně uvědomovali a expozici proto zjevně instalovali přímo pro tento inspirativní prostor.

 

 

Co o výstavě říká její kurátorka?

 

„Předobrazy pekelných ďáblíků a démonů poskakujících kolem bublajících kotlů hned vedle milosrdných madon s dítětem a Zvěstování Panně Marii, tak nalezneme i ve výjevech Kotrbových nejnovějších obrazů vytvořených speciálně pro tuto výstavu.

Andělé, patroni a donátoři na obrazech v kontrastních liniích připomínají rukopis Tadeášova otce, sochaře Maria Kotrby. Tentokrát však Tadeáš nečerpá z již existujících kreseb, které po sobě otec zanechal, ale snaží se je vytvářet v jeho stylu, obdobně jako malíři konkrétních škol napodobovali rukopis svého mistra.

Plastičnost prostoru, která byla v italské renesanci tolik objevná, Tadeáš Kotrba neřeší úběžníkovou perspektivou. Vrství papírovou lepicí pásku, která vytváří iluzivní hloubku prostoru obrazu. Zároveň jsou tyto obrazy nositeli performativního záznamu. Páska se časem začne odlupovat a pravděpodobně pozmění kompozici obrazu.

 

 

Silným motivem jsou v této sérii ženy. Pokud v předešlých obrazech Tadeáš Kotrba často vyobrazoval muže překonávající překážky, nyní věnuje pozornost opačnému pohlaví. Matkám, manželkám a dcerám, které jsou symbolicky stlačované k zemi vysokým nebeským obzorem. Krouží však nad nimi ochranitelé, kteří jim pomáhají nést tíživé břemeno světa. Sérii doplňují obrazy dvojic, mezi nimiž panuje vztahové napětí, ať už přitažlivé či naopak opovržlivé. Nejde o náhodná setkání, ale řízení shůry, jak potvrzuje přítomnost andělů, kteří se snaží páry buď spojit, či je naopak ochránit od vzájemného seznámení.

Náhodné nejsou ani konstrukční prvky (spolupráce Krištof Hanzlík), které protínají galerijní prostor, jenž sám je slepencem historických etap — od románského sklepení, přes gotiku a renesanci až po interiér devadesátých let. Dočasné konstrukce v podobě lešení či opěrných systémů jsou nezbytným pomocníkem při restaurování fresek či renovacích sakrálních prostor. Výztužné sítě, na nichž jsou instalovány skicy a prozrazené některé fáze Kotrbova procesu tvorby, by tak měly evokovat fázi opravování a znovuzrození, stejně tak jak v sobě tento pojem skrývá i italské rinascimento.“

 

Emma Hanzlíková, kurátorka výstavy Rinascimento

 

 

Ještě pár údajů o autorovi

 

·         Tadeáš Kotrba * 1986

·         2002 – 2006 Střední uměleckoprůmyslová škola, Uherské Hradiště

·         2006 – 2012 Akademie výtvarných umění, Praha

·         2010 – 2012 Ateliér Malba III Michaela Rittsteina

·         2009 – 2010 Ateliér hostujícího pedagoga Jana Merty

·         2006 – 2009 Ateliér Grafika I Jiřího Lindovského

·         2011 - Central Saint Martins College of Art and Design, Londýn

·         Od 2008 – první kolektivní výstavy

·         Od 2010 – vystavuje samostatně

·         zastoupení ve sbírkách: Východočeská galerie, Pardubice / Galerie výtvarného umění, Cheb / Galerie výtvarného umění, Náchod / Galerie středočeského kraje, Kutná Hora

 

Text: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček 

 

 

Tadeáš Kotrba: Rinascimento

5. 8. 2022-24. 9. 2022

Galerie Jilská 14

Kontakty:

Jilská 14, Praha 1

mail: galerie@jilska14.cz

telefon: +420 721 462 414

https://www.jilska14.cz/

Otevřeno:

St - So: 14 – 19 hodin

O státních svátcích zavřeno.

ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ: 60 Kč

SNÍŽENÉ VSTUPNÉ: 30 Kč

Členové klubu Art+Antiques, ČRo3–Vltava, Členové Asociace výtvarných pedagogů – po předložení klubové průkazky

Důchodci, mládež od 15 let – po předložení OP

Studenti a odborní pracovníci uměleckých škol a ústavů – po předložení průkazu školy či ústavu

Skupinová vstupenka: á 20 Kč

(organizovaná skupina nad 10 osob)

ZDARMA:

Děti do 15 let, zdravotně postižení – po předložení průkazu ZTP

Novináři – po předložení platného novinářského průkazu

 

 

Více k autorovi:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/tadeas-kotrba-pres-ukryty-druhych-aneb-kdyz-reflektujeme-konkretni-zazitky-i-vzpominky/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/tadeas-kotrba-schvacen-kracel-jsem-tmavymi-houstinami-aneb-kdyz-obrazy-ponechame-jakoby-nedokoncene/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/%c2%b4netuseny-prostor-na-pomezi-krajiny-a-duse%c2%b4-aneb-krajina-posedla-tmou-%21/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/overture-ii-aneb-kdyz-zatim-nesledujeme-zadne-spolecne-tema-ani-konkretni-pristup/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/ko-laborace-v-pragovce-aneb-kolaborace-v-pragovce-neni-nic-proti-nicemu-naopak-je-to-neco-a-o-necem/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/vystavni-plan-2015-a-dalsi-projekty-gask-aneb-snad-abychom-se-do-kutne-hory-sestehovali-/