Overture II. aneb když zatím nesledujeme žádné společné téma ani konkrétní přístup, ale jen zatíženost psychologií

14.10.2015 14:14

HAUCH Gallery – Praha

1. - 31. 10. 2015

 

Na vernisáži nové výstavy Overture II, výstavy děl současných výtvarníků, jsme za www.www-kulturaok-eu.cz byli poprvé. Soukromou prodejní HAUCH Gallery založil Jan Třeštík v květnu 2015, který v pražských Holešovicích od roku 2008 úspěšně provozoval soukromou Prinz Prager Gallery. Ta skončila před 2 lety, protože  dům v holešovické Osadní ulici, podle slov Jana Třeštíka, se musí v podstatě opravit.

 

První výstavou zde v pražském Karlíně byla prodejní skupinová výstava 13 umělců Overture I. Konala se  v překrásně rozlehlém výstavním dvoupatrovém prostoru, kde původně byl  stovku let starý objekt bývalé opravny lodí.

 

V květnu tohoto roku tak zahájila svou výstavní činnost Hauch Gallery  v zrekonstruovaném prostoru bývalé industriální haly v Karlíně. Úvodní projekt s názvem Overture I. představil jednu z výstavních poloh galerie  abstraktní a konceptuální tvorbu českých i zahraničních autorů napříč generacemi. Výstava prezentovala dílo například Stanislava Kolíbala, s nímž Hauch Gallery dlouhodobě spolupracuje, Jiřího Matějů, Daniela Hanzlíka, Evžena Šimery či Ladislava Jezbery a dalších. Na výstavu bylo také zapůjčeno plátno významného německého umělce Gerharda Richtera s názvem Grey z roku 1973 ze širšího stejnojmenného cyklu.

 

Druhá část Overture zahrnuje výběr děl 10 autorů opět bez generačního omezení na základě jednoduchého referenčního klíče, a tím je důraz na předmětnou malbu a její různé polohy, například figurace a realismus. Ani přehlídka Overture II. tedy nesleduje žádné společné téma nebo konkrétní přístup, s výjimkou toho, že se často jedná o psychologicky zatížené práce. Jednotlivá díla reprezentují své autory a vedou diváka určitým směrem. V některých částech výstavy jsou přechody mezi různými světy a výrazovými prostředky razantnější, jako je tomu například u Jakuba Janovského či Jana Vytisky.

Sklon každého z nich k expresivnímu projevu vychází přirozeně z odlišného zázemí. Naopak v části, kde se setkává obraz s názvem Křeslo (2015) Jakuba Špaňhela s plátnem Martina Herolda Dvojice (2014) zachycujícím v noci možná již uschlé květiny, dochází k nenucenému prolínání. Lidská bytost zde není zobrazena explicitně, ale tušíme, že se pohybuje v blízkosti objektu či ten sledujeme těsně po jejím odchodu.

Zmínění autoři (vyjma Špaňhela) patří spolu s Tadeášem Kotrbou, Zuzanou Ondrouškovou a Ondřejem Basjukem k mladší generaci umělců představené výstavou.

 

 

 

 

 

 

Ondroušková pro výstavu vytvořila instalaci menších formátů z cyklu Vzpomínka a fakta (20142015) doplněného portrétem ze souboru V náznacích sebe (2013). Její dílo je specifické ženskou citlivostí, která proniká do techniky koláže aplikované v kresbě i v malbě. Některé výjevy z prvního zmíněného cyklu jsou zatřené lakem na podlahu.

 

Vedle mladších autorů je prezentováno dílo zavedených umělců Josefa Bolfa, Jakuba Hoška, Zbyňka Sedleckého a Jakuba Špaňhela. Bolf i Hošek jsou zastoupeni staršími i novějšími díly.

Tří starší tušové kresby Bolfa (2004) jsou spolu s menším portrétem dívky (Hlava dívky, 2015) vystaveny vůbec poprvé. Doprovází je plátno Nemocnice (2010). Hoškův černý noblesní a zároveň lehce děsivý objekt z roku 2008 (Bez názvu) je instalován vedle rozměrného plátna Broken Cash Machine z letošního roku.

 

Přehlídky Ouverture I. a II. nepředstavují definitivní výběr autorů ani směr, kterým se chce Hauch Gallery ubírat. Mají za cíl v úvodu, před vlastním výstavním programem, naznačit  prostředí a rámec, v němž se bude galerie pohybovat formou přehlídek, samostatnými, skupinovými i tematickými výstavami a v budoucnu i účastí na veletrzích současného umění v zahraničí.

 

 

Vystavující:

Ondřej Basjuk, Josef Bolf, Martin Herold, Jakub Hošek, Jakub Janovský,

Tadeáš Kotrba, Zuzana Ondroušková, Zbyněk Sedlecký, Jakub Špaňhel, Jan Vytiska

 

 

186 00 Praha 8 – Karlín

Pobřežní 20a
 

info@hauchgallery.com
www.hauchgallery.com

Máme otevřeno: středa - sobota 12.00 - 18.00  hodin

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva, 2media.cz)

Foto: © Ing. Olga Koníčková