Výstavní plán 2015 a další projekty GASK aneb snad abychom se do Kutné Hory sestěhovali!

30.01.2015 16:49

GASK – Galerie Středočeského kraje -  Kutná Hora

27. 1. 2015

 

Na tiskové konferenci v Českém centru Praha novinářům představila galerie GASK vše, co chystá na rok 2015. No, byla to vskutku smršť událostí….přítomni byli ředitelka GASKu Jana Šorfová, hlavní kurátor Richard Drury, David Bartoň (v klobouku), Karin Militká, tisková mluvčí Petra Bartušková, manželé Sozanští  a další… Tiskové konference se také zúčastnil Ing. Zdeněk Štefek, radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje (na foto vpravo), který poděkoval všem zúčastněným v GASKu za jejich vynikající a odpovědnou práci v roce 2014.

 

Po dramatickém zahájení, kdy nás hlavní kurátor

Richard Drury  (na foto vlevo) přivítal slovy, že jsme se neviděli dlouho, snad včera, či předevčírem (?), načež následoval jeho náhlý záchvat kašle, kdy už jsme si mysleli, že je všemu konec,  jsme všichni zúčastnění nakonec (díky kapce živé vody a  anglickému humoru Richarda Druryho)  naslouchali velmi pozorně, co všechno GASK pro nás v roce 2015 připravil.

 

 

Mezi hlavní výstavní projekty patří výstava sochaře Jiřího Beránka, ´Mezní situace´ Jiřího Sozanského

a výstava sochařek Daniely Vinopalové-Vodákové a Moniky Immrové

 

 V sobotu 21. února 2015 začíná výstava sochaře Jiřího Beránka (2. patro)

 • patří ke generaci umělců, kteří se museli jako čerství absolventi uměleckých vysokých škol definovat ve svém díle v době útlaku a následného ´mravního neklidu´ normalizačních 70. let. Existenciální podstata tvorby Beránkovy generace je reflexí této bezútěšné skutečnosti, tehdy však zároveň představovala snahu udržet vývojovou návaznost na dynamické umění 60. let, kterou se normalizační režim naopak snažil zcela přerušit.

   

 

Beránkův projekt, koncipovaný přímo pro Jezuitskou kolej, kde GASK sídlí, reflektuje protipóly její historické identity: budova, která původně vznikla coby místo duchovní výchovy, byla po odchodu jezuitů z Kutné Hory v 70. letech 18. století převedena do vojenské správy a sloužila po více než 2 století jako armádní objekt.

 

Tento rozpolcený osud koleje se dodnes projevuje v ostrém kontrastu mezi vznešenými architektonickými interiéry a dochovanými stalinistickými nástěnnými malbami ze začátku 50. let 20. století.

 

 • Beránek tyto zdánlivě nesmiřitelné skutečnosti propojuje myšlenkovou polohou společnou náboženskému i vojenskému uvažování: stojíme před koncem světa. Hrozící vymření lidského rodu je – obzvlášť v dnešním světě – silným podnětem k uvědomění si hodnot naší křehké existence.

 

U příležitosti této výstavy proběhne v galerii GASK 18. dubna 2015 slavnostní křest monografie Jiřího Beránka, spojený s komentovanou prohlídkou expozice.

 

V sobotu 21. února 2015 také zahájíme výstavu Mariána Mudrocha z cyklu reflektujícího současné slovenské umění, a jež malou retrospektivu jeho tvorby od začátku 70. let

 • Marián Mudroch (*1945) patří k předním postavám slovenské neoficiální scény 70. a 80. let, jejíž příslušníci uplatňovali konceptuální postupy při přehodnocování podoby a smyslu tradičního uměleckého artefaktu. Mudroch se svým příznačně hravým, přemýšlivým a zkoumavým tvůrčím přístupem odkrývá a znázorňuje prazákladní jevy prostoru, plochy, světla, pohybu a znaku.

 

 

Středa 4. březen 2015 v Pardubicích/slavnostní zahájení výstavy ´Sám se skřivany

Ve spolupráci GASK – Galerie Středočeského kraje s Východočeskou galerií v Pardubicích a Galerií moderního umění v Hradci Králové vzniká výstava ´Sám se skřivany´. Výstava představí díla zachycující českou lyrickou krajinu přelomu 19. a 20. století ze sbírek pořádajících institucí.

 

 

7. 3. – 7. 6. 2015  - výstava Jiřího Šalamouna

V dubnu 2015 oslaví 80. narozeniny český výtvarník Jiří Šalamoun.  Cílem další výstavy  představit autorovu tvorbu v celém jejím rozsahu – od ilustrace, včetně autorských knih a bibliofilií a grafiky, přes tvorbu filmovou a s ní spojené plakáty až k práci pro divadlo.

 

Vzhledem k šíři Šalamounova díla bude výstava rozdělena do 2 částí a na její realizaci se bude vedle GASK – Galerie Středočeského kraje podílet také Muzeum umění v Olomouci.

 • olomoucká výstava (probíhá od konce ledna 2015) se zaměřuje na knižní tvorbu
 • GASK (od března 2015) představí tvorbu filmovou, animační a plakátovou

 

23. – 24. duben 2015:  mezinárodní vědecká konference

Na jaře se do Jezuitské koleje přestěhuje Vysoká škola politických a společenských věd – Academia Rerum Civilium, která zvítězila ve výběrovém řízení na podzim 2014. GASK chce s Vysokou školou politických a společenských věd spolupracovat především na úrovni vědecké a odborné. Prvním společným projektem bude mezinárodní vědecká konference „Aktuální problémy současného světa: politika, ekonomika, společnost“, která se uskuteční ve dnech 23. – 24. dubna 2015.

 

 

9. 5. – 25. 10. 2015 /výstava malíře a sochaře Jiřího Sozanského  ´Mezní situace´

 

 • výstavu zahájíme u příležitosti 70. výročí ukončení II. sv. války. Ve své tvorbě se Jiří Sozanský (*1946) řečí zápasu, boje, zoufalého tlaku a protitlaku vyjadřuje k dobově aktuálnímu i nadčasovému tématu zhroucení osvícenských hodnot mravního řádu a jejich nahrazení zuřivým ´popravištěm svědomí´.

 

Lidské tělo jako ztělesněné utrpení

Komplexní, výtvarně dramatický projekt předpokládá využití různých na sebe navazujících formálních řešení od klasické kresby a grafiky, přes výtvarné instalace a objekty, bronzové plastiky až po práci s novými médii.

O přínosu výstavy píše její spolukurátor Jiří T. Kotalík: „Jiří Sozanský se rozsáhlým projektem ‚Mezní situace’ po boku legendárních Goyových cyklů Los Caprichos a Hrůzy války vrací k věčnému tématu člověka v mezní situaci, aby intenzivní uměleckou reflexí evokoval klima rozvratu a zkázy a hledání naděje v beznaději, které zůstávají i do dnešní doby varovným mementem globální civilizace.“

 

 

 

Kutnohorská  muzejní noc - 15. květen 2015

V prostorách GASK proběhne koncert skupiny Kieslowski a otevřená výtvarná dílna – moderní výšivka na motivy ze stálé expozice „Stavy mysli / Za obrazem“.

 

 

20. – 21. červen 2015:  ´Královské stříbření Kutné Hory´

Do galerie GASK, konkrétně do zahrad Jezuitské koleje, zavítá v roce oslav 20. výročí zápisu Kutné Hory na listinu světového kulturního dědictví UNESCO i tradiční gotická slavnost ´Královské stříbření Kutné Hory´. Park pod Vlašským dvorem, místo, kde se tato výpravná slavnost každoročně odehrává, prochází v letošním roce rozsáhlou regenerací zeleně a opravou.

 

XXIV. ročník se bude tedy proto konat, a to přímo symbolicky, v rozsáhlém areálu vzniklém propojením magického parku kolem chrámu sv. Panny Barbory a příjemných zahrad Jezuitské koleje. Slavnost, připomínající tradice královského horního města Kutná Hora, přenese návštěvníky do roku 1395, tedy přesně o 600 let dříve, než byla Kutná Hora zapsána na seznam památek UNESCO.

 

 

 

 

4. – 6. červenec 2015

Vystavíme vzácnou Kutnohorskou iluminaci u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa

 

14. listopad 2015 – slavnostní zahájení  výstavy ´Socha´

Výstava ´Socha´, konfrontující tvorbu sochařek dvou generací Daniely Vinopalové-Vodákové (*1928) a Moniky Immrové (*1970), je úvahou o pojmu sochy v současném umění. Obě sochařky přitom vystupují ve své generaci jako výrazné a zároveň solitérní osobnosti a obě se v jednoduchých abstraktních formách vyjadřují k nadčasovému a stále nově problematizovanému vztahu hmoty, objemu a tvaru a jejich určení v prostoru.

 

Dosud nezveřejněné dva obrazy Josefa Šímy

I letos  pokračuje  série výstav ´Práce na papíře ze sbírek GASK´  - můžeme zhlédnout 2 dosud nezveřejněné obrazy  Josefa Šímy (z autorova pozdního období jsou výrazem estetiky skupiny Le Grand Jeu). Obrazy vznikaly v 60. letech 20. století, kdy Šíma pracoval na vitrážích pro kostel sv. Jakuba v Remeši. Výstava diváky seznámí s osudy zapůjčených děl a ukáže i autorovy známé práce – kresby a kolorované lepty z 20. a 30. let zastoupené ve sbírkách GASK.

 

 • V cyklu ´Přesahy grafiky´ představíme Jiřího Šalamouna, ale také Bodo Korsiga a Ondřeje Michálka

 

 • PROJECTROOM

Věnujeme prostor tvorbě mladých umělců na počátku jejich kariéry a částečně ještě s vazbou na jejich vysokoškolská studia. V letošním roce zde představí své práce Martin Krajc, Tadeáš Kotrba a Michaela Maupicová.

 

 • EXPERIMENTÁLNÍ PROSTOR

Najdeme jej v barokním sklepení GASK, ale je zároveň i putovním galerijním prostorem, který využívá architektonická specifika celé budovy Jezuitské koleje (barokní lékárna, barokní lázně, chodby). Experimentální prostor je platformou multimediální tvorby a audiovizuálních instalací studentů a absolventů vysokých škol v České republice. V roce 2015 zde budou své práce prezentovat Lumír Hladík, Antonín Brinda a tandem Jiří Bartoš & Robert Vlasák.

 

 • WHITEBOX

Krátkodobé výstavní projekty zaměřujeme na současný design a situujeme je do komorního prostoru WHITEBOX – jakési white cube galerie. Vlastní pojetí designu tu představí Design Fabrika, Jitka Havlíčková a Denisa Nová.

 

 • CAFÉ FATAL

Nejmladší“ výstavní prostor CAFÉ FATAL vychází z inspirativní tradice středoevropské kavárny jako místa setkání a dialogu mezi nejrůznějšími lidskými postoji. Nejen návštěvníky kavárny v letošním roce potěší Martin Kuriš, Markéta Zlesáková a Pavel Vašíček.

 

 • Art for Good

K některým výstavám se můžeme jako  návštěvníci vrátit i po jejich skončení, GASK je totiž součástí projektu Art for Good – nový život výstavám. Již nyní můžeme virtuálně vstoupit do výstav Ivana Sobotky, Věry Novákové („Kampak a odkud?“) a „Jiný Kyjov“.

 

 • Lektorské centrum

Na probíhající výstavy navazují komentované prohlídky nebo mezigenerační programy. Tyto programy spojují všechny věkové kategorie a nabízejí možnost vzájemného obohacení, pořádá výtvarné dílny s umělci. Hojně navštěvované jsou rovněž programy pro školní skupiny. Nabídku mohou využít mateřské, základní i střední školy.

 

 •  PARTY TIME GASK 2015

3 táborové turnusy

 1. turnus:        4. –  7. srpna 2015
 2. II. turnus:  18 .– 21. srpna 2015
 3. III. turnus: 25 .– 28. srpna 2015

 

 Čtyřdenní výtvarná dílna představuje dětem grafickou tvorbu německého umělce Bodo Korsiga z výstavního cyklu „Přesahy grafiky“. Děti se na čtyři dny promění v umělce a budou objevovat, experimentovat, vytvářet vlastní grafické listy, ale také objekty do zahrad Jezuitské koleje.

 

 • Snaha pomoci jiným

 V roce 2015 vyvrcholí svým 3. ročníkem charitativní projekt „Umění spojení“. Jeho cílem je spojit místní komunitu s GASK a světem umění, spojit lidi různého věku a různých možností. V předchozích ročnících pomáhali nejprve senioři juniorům a následně junioři seniorům. Třetí ročník již nebude omezen žádnými kategoriemi. Společně budou tvořit lidé různého věku i postavení s různými životními zkušenostmi. Jediným spojujícím momentem bude snaha pomoci druhým.

 

 • Projekt vyvrcholí 11. prosince 2015 benefiční aukcí, jejímž cílem bude dosáhnout tak skvělého výsledku jako v roce 2014, kdy se pro organizaci ŽIVOT 90 podařilo získat neuvěřitelných 274 718 Kč.

 

9. prosinec 2015: slavnostní galavečer v prostorách Jezuitské koleje

V tomto roce také oslavíme výročí 20 let, která uplynula od zápisu Kutné Hory na seznam památek UNESCO. K připomínce této významné události bude v Kutné Hoře probíhat řada kulturních akcí, do nichž se GASK aktivně zapojí. Oslavy vyvrcholí 9. prosince 2015 slavnostním galavečerem v prostorách Jezuitské koleje.

 

I v roce 2015 se galerie GASK zapojí jako spoluorganizátor nebo partner do řady zajímavých projektů.

Ve spolupráci s Českými centry a knihovnou Kutná Hora to bude v květnu Noc literatury,

 v listopadu se GASK stane součástí největšího vědeckého festivalu v České republice – „Týden vědy a techniky“.

Galerie se také plánuje zapojit do již 19. ročníku konference „Forum 2000“.

V zahradách Jezuitské koleje proběhnou i letos oblíbené akce „Velikonoce v GASK“ a „Ahoj prázdniny“.

V přízemí Jezuitské kolej se zase uskuteční „Svatomartinské slavnosti“ a „Vánoce v GASK“.

 

 

Investujeme, opravuje, vyměňujeme…snažíme se o úspory

Středočeský kraj, zřizovatel GASK – Galerie Středočeského kraje, plánuje i v roce 2015 významné investice do areálu Jezuitské koleje. Jedná se o čerpání spodní vody na zalévání zahrad s využitím rezervoárů spodní vody a dále o výměnu stávajícího osvětlení galerijních prostor za úspornější LED svítidla. V první etapě budou takto ošetřeny výstavní prostory stálé expozice „Stavy mysli / Za obrazem“. S ohledem na úspory proběhne také instalace systému „Lokální regulace topného systému – fyzikální kompenzace energetických ztrát v prostorách Galerie středočeského kraje“, který umožní snížit tepelné ztráty budovy až o 15 %. Mezi další plánované investice Středočeského kraje patří úprava nového pěšího propojení mezi zahradami Jezuitské koleje a náměstím Národního odboje a stavba veřejných toalet v prostorách Bastionu pro potřeby návštěvníků galerie a parku.

Výstavy a další projekty vznikají za podpory Středočeského kraje, města Kutná Hora, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR. Záštitu nad významnými projekty převzal hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera.

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

www.gask.cz

Máme otevřeno: úterý – neděle: 10.00 – 18.00 hodin

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/%c2%b4stavy-mysli-%e2%80%93-za-obrazem%c2%b4-aneb-kdyz-v-obraze-tu-nasi-myslenku-ci-tu-nasi-emoci-najdeme/

 

 

 

Á, už to začíná! Dostali jsme e-mailem pozvánku!

 

Srdečně Vás zveme do galerie GASK v sobotu 7. února 2015

 

V sobotních odpoledních hodinách proběhnou vernisáže  5 výstav.

Již tradičně budou prezentovány výstavy

ve WHITEBOXU, PROJECTROOMU,

EXPERIMENTÁLNÍM PROSTORU, GALERII NA CHODBĚ A V CAFÉ FATAL.

 

Program sobotní vernisáže

 

16. 00  hodin

EXPERIMENTÁLNÍ PROSTOR – Lumír Hladík

 

PROJECTROOM – Martin Krajc

WHITEBOX – Jan Vopálka

GALERIE NA CHODBĚ – Štěpán Černohorský

 

17.00 hodin  CAFÉ FATAL – Martin Kuriš

 

Hudební vystoupení na zahájení v podání multiinstrumentalisty Václava Kořínka

 

 

Galerie Středočeského kraje, p. o.

Barborská 51 - 53, 284 01 Kutná Hora

https://www.gask.cz

https://www.facebook.com/galerie.GASK?fref=ts