Jan Stolín – Anagramy aneb výstava křehkých objektů, které však působí monumentálně

09.06.2023 17:03

 

 

Jan Stolín

Anagramy

8. 6. - 28. 7. 2023

Jiri Svestka Gallery

 

 

„Nejnovější výstava Jana Stolína shrnuje jeho práce z posledních několika let – kresby pastelem, malby nástěnnými barvami, objekty z dřevotřísky a plexiskla. Je přesmyčkou vztahu tvaru a prázdna, rozumového a obrazivého, pevného a vratkého.“

Kurátor výstavy Karel Srp

 

 

Když v roce 1995 historik umění a kurátor, Jiří Švestka, zasvětil svoji nově vzniklou galerii, nazvanou jednoznačně  - Jiri Svestka Gallery – propagaci českého a středoevropského současného a moderního umění, vymezil její dramaturgii.

Není tedy divu, že jednou muselo dojít k tomu, aby secesně vyznívající prostor galerie, jenž svým citlivým a decentním výstavním programem vždy souzní s vystaveným uměním, protnul se specifikou svého umění Jan Stolín. Autor, jehož doménou je

reinterpretace prostoru.

Naštěstí toto protnutí zaštítil svým citem pro soulad i zdánlivě nesouladného, další významný historik umění, kurátor a publicista, Karel Srp mladší, jenž se také specializuje na

české moderní umění.

A jak dokazuje právě probíhající výstava Jana Stolína v Jiri Svestka Gallery,

tak ono zmíněné protnutí

dopadlo na výbornou.

 

    

Anagram je - jak známo - přesmyčka

 

Když přítomné diváky – mírně překvapené vystavenými a instalovanými díly Jana Stolína – při zahájení výstavy vítal Jiří Švestka, přiznal, že tato výstava se připravovala dlouho, neboť jí předcházela „dlouhodobější diskuze“. Připomněl také, že se sice s Karlem Srpem znají a uznávají řadu let, ale nejen, že Jan Stolín v této galerii ještě nikdy nevystavoval, ale ani Karel Srp v této galerii dosud nikdy v roli kurátora nějaké výstavy nehovořil.

Dal tím tedy všem přítomným, ať už pravidelným nebo nově přišedším najevo, že šlo o určité novum, ve smyslu, jak to nakonec celé dopadne.

A dal proto slovo Karlu Srpovi, aby nám pomohl proniknout do těch anagramů, čili přesmyček, této výstavy v této galerii.

A Karel Srp se ujal slova.

S vervou a niterným nasazením na jaké jsme od něho pokaždé zvyklí, ale také s mimořádně  hlubokým - a i pro poučeného diváka – naprosto objevným pohledem.  A najednou se ona výstava, jíž jsme byli – přiznejme se dobrovolně – na první náhled poněkud zaskočeni, proměnila v pozoruhodnou hru s prostorem, světlem, odrazy a kontrapunktem prvků. A najednou jsme ji pochopili a najednou jsme ji spatřili úplně jinak, v její celistvosti, ve smysluplném dialogu objektů a s myšlenkovým přesahem.

Návštěvníkům našeho webu, tedy předkládáme fotky, tak jak viděl svým „fotografickým okem“ Stolínovy objekty náš fotograf a nám, ostatním, nabízíme doslovné znění kurátorské zprávy Karla Srpa.

Při osobní návštěvě výstavy Anagramy Jana Stolína v Jiri Svestka Gallery, doporučujeme vzít si k ruce níže uvedený text, jenž je v předsálí galerie k dispozici, dokonce dvojjazyčně, a nezapomenout si ten list s kurátorskou zprávou, po přečtení, otočit, neboť na jeho zadní straně je připraven také orientační plánek rozmístění jednotlivých objektů. Rozsvítí se jim, tak jako  nám na www.www-kulturaook-eu.cz  

 

 

Kurátorská zpráva Karla Srpa 

      

„Nejnovější výstava Jana Stolína shrnuje jeho práce z posledních několika let – kresby pastelem, malby nástěnnými barvami, objekty z dřevotřísky a plexiskla. Je přesmyčkou vztahu tvaru a prázdna, rozumového a obrazivého, pevného a vratkého.

Poprvé jsou na ní těsně vedle sebe v bezprostředních souvislostech přítomné práce, které jsme byli zvyklí na loňských samostatných autorových výstavách v Plzni a v Hradci Králové vnímat odděleně. Vznikl zahuštěný, souhrnný souběh různých, vzájemně provázených médií, propojující tři galerijní místnosti v jeden prorůstající se celek. Podtrhuje souvislosti mezi úvodní stojící skupinou čtyř architektonických objektů, které vyvolávají dojem až prudkého vpádu do prostředí, v němž jako by neměly co dělat, a přístupy, které náležejí k základním rysům Stolínova postoje – těsného prolnutí kresby či objektu s místností či prostorem, ve kterém se právě nachází, s nímž splývají a k němuž se těsně přimykají. Na jedné straně jde o souvislé, jednobarevné plochy uzavřených obdélníků připomínající jakési vzorníky, které vylučují jakýkoli osobní zásah. Na straně druhé, se jedná o pastely, jejichž podnětem jsou základní geometrické tvary. Někdy jsou jejich hrany na některých místech rozostřeny tak, že mizí v okolí.

Do odosobněných forem zasahuje život. Emoce proniká řádem, jehož pevnou podobu se stále ve svých krajně výrazově vypjatých objektech snaží autor udržet. Přestože se Stolín vyslovuje co nejobjektivněji, až téměř vylučuje proměnlivou a prchavou prožitkovou zkušenost, je to právě tato oblast, již jeho práce zasahují. Ať se zdá jakkoli logická či vedena přesnou rozumovou úvahou, je její účinek opačný: zjemňuje a prosvětluje pocitovost. Svět je třeba obrátit naruby, aby se vynořily jeho dosud netušené podoby.

S výstavou souvisí i nejnovější instalace Jana Stolína, která je součástí výstavy v nově zrekonstruovaném prostoru bývalé elektrárny EPO 1 v Trutnově. (https://www.epo1.cz/ “)

 

 

Zasloužený závěrečný aplaus 

 

A najednou bylo po utajovaném napětí, z určitého nechápání a najednou, jsme se znovu vrhali do všech tří sálů galerie, abychom ono slyšené, působící na nás úlevně jako letní sprška ve vedřinách, uvolňující jako výdech z napětí, ale hlavně jako klíč k celé výstavě, tak abychom to viděli znovu, ale teď už - jinak. Lépe.

Jan Stolín zjevně také očekával, jak dopadne přijetí jeho výstavy publikem a když viděl, že vše dozrálo k našemu prozření, jsa vyzván k případnému doslovu na závěr, pronesl už jen upřímné a úlevné – Děkuju. Víc nebylo třeba ani říkat.

Jsme – za náš web - rádi, že jsme konečně tvorbu Jana Stolína mohli i my sami plně pochopit a docenit. Jeho díla nám za dobu existence našeho webu přišla do cesty tu a tam na některých skupinových výstavách (viz. odkazy dále), ale teprve zde, došla našeho plného docenění. Pozdě, ale přece. Takže i my říkáme: Děkujeme.

 

 

Jan Stolín

 

          Jan Stolín (*1966) vystudoval sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a v roce 2012 získal titul docenta na VŠVU v Bratislavě.

          Působí na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci od roku 1998 a od roku 2023 zastává funkci děkana.

          V současné době je garantem studijního programu Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru a vede Katedru umění. 

          V roce 1997 spoluzakládal a vedl galerii Die Aktualität des Schönen v Liberci a od roku 2013 je uměleckým vedoucím soukromé galerie Cube × Cube Gallery.

          V roce 2000 byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého.

          V roce 2001 získal Čestné uznání Grand prix Obce architektů.

          Jeho dílo je zastoupeno v řadě sbírek (Národní galerie v Praze, Sbírka současného umění v Mikulově, Sbírka Jiřího Valocha).

          Umělecká tvorba Jana Stolína se zaměřuje na reinterpretaci prostoru. Ve své tvorbě využívá technické prvky, které kombinuje se světlem, zvukem a digitálním obrazem.

          Kromě vlastní tvorby příležitostně spolupracuje se svým bratrem – architektem Petrem Stolínem.

 

Text: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček

 

 

Jan Stolín

Anagramy

8. 6. - 28. 7. 2023

Jiri Svestka Gallery

Janáčkovo nábřeží 5

150 00 Praha 5

Otevírací doba:

Středa až pátek: 14 — 18

Sobota: 11 — 18

+420608819265

gallery@jirisvestka.com

https://jirisvestkagallery.com/

 

 

Více k autorovi:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/misto-umeni-aneb-nezestarle-stromy-ci-ma-socha-nejakou-dobu-pretrvat-nebo-naveky-pretrvat-galerie-makrac-praha/   

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/za-pravdu-aneb-staci-do-ticha-zakricet-ci-pruzkum-hole-pravdy/   

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/mezera-v-designu-aneb-konec-pohrebniho-pesimismu/   

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kk3-konkret-ism-1967-2015-aneb-kam-se-v-soucasnosti-posunula-autorska-tvorba%2c-jez-%c2%b4hovori-jazykem-geometrie%c2%b4-%21/