Za pravdu… aneb Stačí do ticha zakřičet? či Průzkum holé pravdy…

17.09.2019 10:40

Lapidárium Betlémské kaple  - Praha

11. 9. – 10. 10. 2019

 

 

 

 

 

Na pozvání Galerie Jaroslava Fragnera jsme zavítali na netradiční výstavu propojenou s tradiční Betlémskou nocí. Betlémská noc je přátelské propojení kulturních institucí, které se nacházejí na Betlémském náměstí a v okol. Byla to veskrze rozverná, pohodová a příjemná veselice místních i všech přišedších včetně přítomných cizinců. Akci známe, nejednou jsme ji za www.www-kulturaok-eu.cz navštívili a psali o ní. Nyní co ale přináší výstava Za pravdu v Lapidáriu a ve dvorním traktu Betlémské kaple i v Betlémské kapli samotné …

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní ideou projektu,

který se koná

v roce 650. výročí narození mistra Jana Husa a 30. výročí sametové revoluce,

je vytvořit za pomoci vizuálního umění obraz prostředí,

kde byl veden diskurz nad tématem pravdy

v kontextu české historie.

Toto prostředí se během výstavy bude

díky performativním vstupům a intervencím architektů a umělců

proměňovat a nabízet

další možnosti interpretace někdy až zprofanovaného termínu ´pravda´.

Centrem projektu by se měla stát

širší lokalita Betlémské kaple včetně Lapidária a přilehlého dvorního traktu,

která nabízí několik možnosti ´pravdivého čtení´ její historie,

která zásadně ovlivnila vnímání českých dějin.

Dvě významné osobnosti

Jan Hus i Václav Havel

jsou s tématem pravdy až personifikovány,

ale i dnes je možno najít soudobé bojovníky „za pravdu“.

Pravda je stále nepopulární, obtížná,

její hlasatel či hlasatelka se setkávají

s nepochopením, nezájmem nebo s otevřeným nepřátelstvím.

I samotné vizuální umění v postfaktické době je médiem,

kde je pravda velmi často dost komplikovaně identifikovatelná.

(oficiální text)

 

Za pravdu není jen výstava

Dejme slovo pořadatelům celé akce a výstavy. 

„Základní ideou projektu, konaného v roce 650. výročí narození mistra Jana Husa a 30. výročí sametové revoluce, je vytvořit s pomoci výrazných osobností vizuálního umění a architektury prostředí, kde je veden diskurz na téma pravdy v širším kontextu české historie.

 

Na fasádě Betlémské kaple byl v roce 2015 k 600. výročí upálení Jana Husa instalován objekt Ateliéru SAD. Nápis „Za pravdu“, který je vytvořen tak, že je díky dopadu slunečního světla dobře čitelný jen od května do srpna v několika odpoledních hodinách. Pěkně vyjadřuje myšlenku, že pravda sice jest, ale ne vždy je dobře vidět, protože to záleží na různých okolnostech. Když ji ale spatříme, je výzvou k následování a činu.

 

Havlovo ´Pravda zvítězí nad lží a nenávistí´ není a nikdy nebylo skutečné politické heslo, ale výrokem literáta, jenž si hraje se slovy. Proto nejprve zapadlo a později bylo zesměšňováno, nebo dokonce - což je absurdita jak z Havlových her - bráno doslova a vyvraceno. K 30. výročí listopadu 1989 by bylo možné Havlův přací konjunktiv znovu vzít, ale zacházet s ním tak, jak je mu přiměřené - básnicky, umělecky, záměrně mimo reálnou politiku.

 

Po postmoderním zpochybnění mocensky závazné verze pravdivosti se dnes ukazuje, že pouhá dekonstrukce sice byla nezbytná, ale nezbytné je i konstruovat pravdivost znovu a jinak. Nevíme ještě přesně jak, ale víme, že je to naléhavě aktuální.

 

Směr, jímž se máme vydat, naznačují konkrétní díla. Neříkají, co pravda je, ale to, že ve všech případech prověřování vlastní zkušenosti s nimi lze díky tomu, že sdělují, co ví, a v jaké formě to ví, zvýšit schopnost čelit současnému světu.

 

Na projektu spolupracovali výtvarní umělci, architekti, historici umění, filozofové a politologové. Architekti Alena Šrámková, Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Petr Hájek, Ivan Kroupa, Petr Stolín, Miroslav Šik, Ladislav Lábus, Pavla Melková. Teoretici Miroslav Petříček, Jan Sokol, Michael Žantovský, Petr Pithart, Václav Bělohradský, Jiří Přibáň, Petr Kratochvíl, Milena Bartlová, Jindřich Vybíral, Petr Fischer, Blanka Mouralová, Karel Hvížďala, Terezie Nekvindová, Ivan Blecha, Patrik Ouředník, Václav Janoščík a Jakub Železný.

 

Zahájení bylo pestré

 

 

Dne 10. 9. 2019 se tedy v rámci 8. Betlémské kulturní noci v prostorách Betlémské kaple nejprve konal klavírní koncert Jana Bartoše, jenž zahrál skladby Miloslava Kabeláče (1. 8. 1908 - 17. 9. 1979), českého hudebního skladatele a hudebního pedagoga, proslulého vynikající originální kompoziční technikou a hlavně závažností svých děl.

 

 

Následovaly úvodní vstupy Dana Merty jakožto hostitele nás všech a spoluautora celého konceptu výstavy i doprovodných akcí s ní spojených, Jiřího Skály, autora zvláštní slovní performance a Ing. Petra Hejmy, 1. místostarosty Prahy 1, pod jejíž patronací se to celé koná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po úvodních slovech nás Dan Merta pozval do Lapidária na vernisáž výstavy Za pravdu… Na pozoruhodné výstavě v neopakovatelných prostorách gotického podzemí, kde se skutečně mohl ve své době pohybovat i kazatel proslulé Betlémské kaple Jan Hus, jsme pak mohli zhlédnout díla předních osobností naší současné společnosti, zamýšlející se a vyjadřující se k tématu celé výstavy Za pravdu a posoudit, jak to vidí oni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pod jednou střechou, přesněji v jednom sklepení, se tak sešla díla 33 umělců, díla zvučných a vážených jmen jako Zbyněk Baladrán, Martina Smutná, Jiří David, Guma Guar, Barbora Klímová, Lenka Klodová, Stanislav Kolíbal, Jiří Kovanda, Richard Loskot, Jaromír Novotný, Jan Merta, Jiří Příhoda, Rafani, Jiří Skála, Sláva Sobotovičová, Pavel Sterec, Robert Šalanda, Marek Šilpoch, Jan Šerých, Mark Thér, Martin Zet, Roman Štětina, Petr Adámek, Daniel Hanzlík.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve dvorním traktu Betlémské kaple proběhl koncert svébytného uskupení Vladivojna La Chia & 4Trio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po prohlídce výstavy nás ještě v Betlémské kapli počastovali Rafani, ve dvorním traktu Betlémské kaple Michal Ambrož & Hudba Praha a nakonec DJ Josef Sedloň. (Richard Koníček)

 

Koncept: Milena Bartlová, Tomáš Pospiszyl, Filip Šenk, Dan Merta

Architekt: Jan Stolín

Grafický design: Štěpán Malovec, Martin Odehnal

Videodokument:  Jan Strejcovský

 

110 00 Praha

Betlémské náměstí 5a

Máme otevřeno: út - ne:  11.00 - 18.00 hodin

Vstup: zdarma

 

Doprovodný program/Betlémská kaple / vstup 30 Kč

 • 24. 9. 2019/ moderovaná debata / pravda v architektuře / areál Betlémské kaple, 19 h moderuje Filip Šenk
 • Ivan Blecha, Petr Kratochvíl, Ladislav Lábus, Pavla Melková, Jindřich Vybíral
 • 25. 9. 2019/moderovaná debata / pravda v umění / areál Betlémské kaple, 18 h moderuje Václav Janoščík
 • Milena Bartlová, Stanislav Kolíbal, David Kořínek, Terezie Nekvindová  
 • 29. 9. 2019/filmový BLOK 1 v Kině Ponrepo / 18 h
 • moderují Tomáš Pospiszyl, Jan Strejcovský
 • J. L. Godard: Pravda (58’), Helena Všetečková: Všichni mají pravdu (124'), Jan Foukal: Poslední Přednáška Egona Bondyho (33’)
 • 30. 9. 2019/přednáška (v anglickém jazyce) / Fakulta architektury ČVUT / 18 h      
 • Ákos Moravánszky: “Materiálová pravdivost” versus “Princip oblékání”. Materiálové strategie v současné architektuře
 • 3. 10. 2019/literárně – divadelní večer / areál Betlémské kaple, 19 h
 • Petr Adámek, Jonáš Hájek, Vít Malota, Sektor pro hosty: Don Juan, Škrábanice: Michal Rataj, Jaromír Typlt
 • 10. 10. 2019/moderovaná debata / areál Betlémské kaple, 19 h
 • moderuje Jakub Železný
 • Václav Bělohradský, Blanka Mouralová, Miroslav Petříček, Petr Pithart, Jan Sokol, Miroslav Šik + 21.00 koncert J. H. Krchovský & Krch-off band

 

Hodnocení:  89 %

Richard Koníček

Foto: © Richard Koníček, © Ing. Olga Koníčková

 

www.zapravdu.cz