Čistou stopou Prahou a EkoLogis – Jezdím čistě aneb když Praha zatím dává přednost diskusi a vzdělání před plošnými zákazy

13.11.2017 10:25

Praha - 9. 11. 2017

 

Zúčastnili jsme se za www.www-kulturaok-eu.cz spolu s nemnoha (žel!) novináři tiskové konference ke komplexu akcí a aktivit, mířených k jedinému cíli, jak zlepšit nevalný stav ovzduší v Praze. TK proběhla pod záštitou pražského Magistrátu hl. m. Prahy. O náplň se podělilo oddělení rozvoje a financování dopravy, zastoupené vedoucím Jaroslavem Machem, hlavní referáty a klíčové informace zprostředkovala Sylva Švihelová, specialistka rozvoje udržitelné mobility a Lukáš Eršil, koordinátor projektu Čistou stopou Prahou  přispěl řadou pádných argumentů.

 

 

Kultura bydlení je také kultura

Náš web www.www-kulturaok-eu.cz má hlavní poslání zaměřeno na kulturní dění Prahy. Komunální problematika, životní prostředí, zdraví Pražanů a další témata se zdají mimo rámec. Ale není to tak. Obrazy, filmy, památky či divadla si lze dostatečně užít jen v příjemném a zdravém prostředí, a když je nám samým fajn. Žijeme-li kulturně v kulturním životním prostředí. A takto, jak naše prostředí co nejvíc zpříjemnit a ozdravit, je jen další téma pro náš web.

 

Dokládají to naše články těmto otázkám věnované. Ať už jde o veřejný prostor (https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/verejny-prostor-cz-krajina-mesta-public-space-%e2%80%93-urban-landscape-aneb-kdo-vsechno-se-muze-stat-%c2%b4predatorem%c2%b4-ve-verejnem-prostoru-%21/), mobiliář (https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/designerska-soutez-na-mestsky-mobiliar-aneb-dockame-se-v-praze-opravdu-jednotneho-mobiliare/), znečištěné ovzduší (https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/active-public-space-aneb-vime-jak-zajistit-zdravy-zivot-cistky-vzduch-i-snesitelny-hluk-stale-rostoucimu-poctu-obyvatel-velkomest/), pražskou mobilitu (https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/prazska-severojizni-magistrala-aneb-kalna-reka-aut-rozdeluje-prahu-i-prazany/) a další. Prostě tu žijeme, tak nás to má zajímat. Ve vlastním zájmu.

 

Stačí nahlédnout do materiálů, s nimiž jsme byli seznámeni 

„Praha má dlouhodobě problém s koncentrací škodlivých látek v ovzduší. Asi ze 70 % pocházejí z nadměrného využívání individuální automobilové dopravy (IAD). Na území Prahy jsou jejím vlivem porušovány platné limity pro prachové částice (PM10, PM2,5), oxid dusičitý (NO2) a benzo-a-pyren (BaP), které jsou v ČR právně závazné a mají závažný dopad na lidské zdraví. Na závažnost problému upozornila i Národní střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR, která uvádí Prahu jako oblast zatíženou především vysokými koncentracemi BaP (v centru dosahují až 1 – 1,7 ng.m3).

 

Dopadem IAD nejsou ale jen emise škodlivých látek, ale také hluk a vibrace, které mají vliv na psychiku a soustředěnost obyvatel.

 

Nadměrná IAD má vliv na kongesce v centru, průjezdnost vozidel se zvýšenou prioritou, prodlužuje cestovní dobu uživatelů a mnohdy zpomaluje průjezd i tramvajové dopravy.

Motorová vozidla kladou vysoké nároky na prostor, výrazně ovlivňují veřejný prostor, který je možné využít pro zeleň, chůzi, odpočinek či setkávání lidí. Automobil zabírá průměrně 10 m2, průměrná obsazenost v Praze je 1,36 (ČSÚ 2008) a velká část 90 % času stojí zaparkovaná. 

Zmíněné negativní dopady způsobuje nadměrné využívání IAD, která se v Praze na dělbě přepravní práce podílí 29 % a při dojížďce z míst mimo Prahu až 66 %. Dnes již existují možnosti, jak její podíl snížit i za předpokladu zachování celkové dopravní obslužnosti.

 

Žel, nic nového pod sluncem

S podobnými čísly a fakty, snad tehdy ještě méně závažnými, jsme se seznamovali – mimo jiné - na pravidelných tiskových konferencích za primátora Jana Koukala, v letech 1992 -1994, kdy jsme se jich pracovně, vzhledem ke svému působení v tehdy vycházejícím, dnes už dávno zaniklém týdeníku o Praze, pravidelně zúčastňovali.

 

V dalších letech jsme se sice věnovali pracovně jiným tématům, ale od kolegů novinářů jsme se dozvídali osobně i v jejich článcích, že se to řeší a řeší a … žel neposunulo. Zdá se, že po uplynulém čtvrtstoletí se nejvíc děje (alespoň co do snahy, kreativity a vynalézavosti) až za působení nynější primátorky Adriany Krnáčové. I když je jasné, že i to je zatím ´běh na předlouho trať´, tak startovní výstřely zazněly a město si uvědomuje, že to takhle dál zkrátka nejde.

 

Oba protagonisty TK, Sylvu Švihlovou a Lukáše Eršila, jsme se pak v neformální diskuzi, kdy se nám osobně a ochotně oba věnovali, snažili povzbudit srovnáním s problematikou třídění odpadu. Věc do roku 1989 téměř utopická. Dnes sice nadále nedokonalá, dál všemi Pražáky stále ještě ne vžitá a přijímaná, ale v jádru už fungující a v porovnání stavu na startu a dnes, nesrovnatelná. Tak snad i to životní prostředí začne už spět k lepšímu. A ignorance veřejnosti snad dospěje k převažujícímu názoru, že nejde jen o nějaký výmysl, ale opravdu o nás samé.

 

Projekt „Čistou stopou Prahou“

Zde dáme opět raději slovo odborníkům a jejich tiskové zprávě:

 

„Hl. m. Praha spustilo v roce 2016 projekt Čistou Stopou Prahou (ČSP).  Primárním cílem je atraktivní formou poskytnout veřejnosti objektivní informace o problematice a udržitelnosti městské dopravy.

 

Snahou je motivovat veřejnost, aby začala nad tímto tématem přemýšlet a měla přístup k informacím, které jim komerční společnosti skrze reklamy neposkytnou. V rámci projektu jsou realizovány také dílčí mikrokampaně, zaměřené na jednotlivá témata, a  podporovány aktivity místních neziskových organizací.

 

Náplň ČSP čerpá zkušenosti a informace nejen z místních zdrojů, ale také ze zahraničí a vychází z obdobných projektů realizovaných po celém světě. Snahou je poukázat na to, že kvalita života se nezlepší pouze budováním dopravní infrastruktury, ale že je nutné působit na dopravní chování obyvatel měst. Praha tímto dává přednost diskusi a vzdělání před plošnými zákazy.

 

Udržitelnou městskou mobilitou je myšlena chůze, jízda na kole, využívání MHD a uvážené využívání IAD s ohledem na alternativní způsoby pohonu. Do těchto oblastí je projekt ČSP na stránkách také členěn a můžeme do nich rozdělit i proběhlé aktivity.

 

Pěšky

Loni vyšla první pěší mapa Prahy, kde se lidé dozvědí důležité a zajímavé informace o chůzi Prahou. Kde je chodník, zeleň v ulici, průchod či vysoká koncentrace škodlivin z dopravy.

Druhá strana mapy nabízí tipy a rady, jak zvýšit denní porci kroků a poslouží jako plakát.

 

 

Na Kole 

 

Pro podporu pražské cyklistiky vznikl soubor cyklistických map Prahy a ve spolupráci s Umotionali navigace pro chytré telefony s názvem Na kole Prahou. Umožnuje vyhledávat trasu v několika variantách (nejpříjemnější, nejrychlejší, kombinace kola a MHD a případně další alternativní trasy). Aplikace zároveň funguje jako klasická navigace a během léta bylo s ní možné sbírat odznáčky za nejrůznější disciplíny a navštívená místa.

 

MHD

Kampaně na podporu využívání MHD organizuje Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) samostatně. V rámci ČSP informujeme o novinkách a aktivitách ROPID a DPP. Na obyvatele okrajových městských částí a příměstských obcí byla cílena mikrokampaň „Lepší káva ve vlaku, než štrúdl na silnici.“ Propagace probíhala v místních novinách a billboardech na hlavních tazích z příměstských oblastí. Řidiče v kolonách pak pro volbu MHD (či vlaku, který je součástí pražské MHD) jako alternativu motivovalo dopravní zpravodajství v rádiích.

Autem

Pro některé generace se auto stalo víc než jen dopravní prostředek. Pro některé je to symbol svobody, výraz sociálního postavení, či projev začlenění se do určité skupiny.V některých případech je ale auto stále potřeba. U tohoto typu dopravy jsou proto připraveny jednoduché tipy, jak omezit negativní vliv na okolí, aniž bychom auto vynechali ze svého života.

 

Více na:

https://www.facebook.com/CistouStopouPrahou/

https://www.cistoustopou.cz/

 

EkoLogis – Jezdím čistě

Sylva Švihelová jasně ve svém vstupu, hned v začátku předeslala, že základní kámen všeho, oč projekt Čistou stopou Prahou usiluje, je doprava. Ta sice usnadňuje život, ale současně i brání mnoha aktivitám, utiskuje veřejný prostor, jenž pak není místem k veřejným aktivitám.

 

Proto zde opět odcitujeme oficiální materiál, nazvaný EkoLogis – Jezdím čistě:  

 

„Praha zahájila v projektu EkoLogis – Jezdím čistě dialog s pražskými společnostmi v oblasti dopravy a logistiky. Dlouhodobý cíl projektu je odlehčení pražskému ovzduší, snížení výskytu škodlivých látek a zlepšení životního standardu Pražanů. Podmínkou účasti v projektu je podpis deklarace, s níž se společnost veřejně hlásí k dodržování pravidel ekologické a ohleduplné jízdy. K 7. 11. 2017 se zapojilo 44 společností a organizací, další jsou v jednání...

 

Více na:

https://www.facebook.com/ekologis.cz

https://www.cistoustopou.cz/autem/clanek/ekologis-jezdim-ciste-439

 


Závěrem?

Jen doporučení: Neblázněte, vždyť jsou tady lidi!“ Tak to napsal Jaroslav Hašek ve Švejkovi, tak to z vůle autora pronesl dobrý voják Švejk. Šlo sice o román humoristický a protiválečný, ale snad nebude srovnání zas až tak moc kulhat, když řekneme, že situace v (auto)mobilizaci se dost nápadně podobá situaci, za níž to volal ze zákopu Švejk. Prostě, lidi, mějte rozum! 

 

 

 

V případě dotazů na projekt Čistou Stopou Prahou se lze obrátit na

 

Lukáše Eršila

t.: +420 724 204 430

e-mail: Lukas.Ersil@praha.eu

 

Sylvu Švihelovou

t.: +420 236 00 433, mob.: +420  778 749 132

e-mail: Sylva.Svihelova@praha.eu

 

 

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková, www.nakoleprahou.cz, www.ekologis.cz