Designérská soutěž na městský mobiliář aneb dočkáme se v Praze opravdu jednotného mobiliáře ?

26.10.2017 14:19

Nový pražský mobiliář: lavičky, koše, stojany na kola

CAMP – Centrum architektury a městského plánování  - Praha

24. 10. – 19. 11. 2017

Jsme Pražáci. Tak se díváme kolem sebe. Na město, v němž žijeme i na prostředí, jež nám nabízí. Co se kde staví, a co se chystá, ale také, co budeme míjet cestou městem, na jakou lavičku na jaře usedneme, do jakého koše odhodíme papírek a kam zaparkujeme kolo, neboť kola – pokud nejezdí mezi chodci – městu svědčí víc než auta. Prostě, žijeme tu, a tak v tom chceme mít jasno. A jasno má do těchto věcí vnášet IPR Praha, čili Institut plánování a rozvoje hlavního města Praha. A vnáší. A abychom se o tom dozvěděli co nejvíc, vznikl tzv. CAMP, čili Centrum Architektury a Městského Plánování. Což není úřad, ale otevřený prostor k výměně názorů a poučení, o němž píšeme v jiném našem článku (https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/camp-centrum-architektury-a-mestskeho-planovani-aneb-zajimate-li-se-o-prahu-tak-vstupte/). Ten jsme připravili hned po zahájení činnosti CAMPu u příležitosti otevření první konané výstavy. Ale život pádí dál, a tak v CAMPu začala 2. výstava. A neméně zajímavá. Nový pražský mobiliář: lavičky, koše, stojany na kola. A tam jsme nemohli chybět.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní město Praha vyhlásilo designérskou soutěž na městský mobiliář

Bylo to už nutné. Jak to v úvodním slově trefně přirovnal předseda výběrové poroty, profesor ak. arch. Jiří Pelcl dr.h.c., významný český architekt, ale i designér a bývalý rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (VŠUP), takže osoba na výsost povolaná:

 

Mobiliář města vypovídá o tom, jací jsme my obyvatelé toho města.

 Jakou máme a dodržujeme úroveň, jak jsme inteligentní,

jakou preferujeme kulturu a také jaké máme umělecké cítění.“

 

A městský mobiliář je sice zdánlivá drobnost na tváři města, ale spoluvytváří jeho atmosféru a reprezentuje stejně jako architektonické památky i moderní počiny. A když si uvědomíme, jak zdůraznila další osobnost, jež se zúčastnila zahájení výstavy návrhů městského mobiliáře, primátorka Adriana Krnáčová, tak:

 

Prahu „(re)prezentuje doposud 131 typů laviček a 72 druhů pouličních košů.

Proto je soutěž na důstojný mobiliář přímo historickou událostí.

 

 

Jak jsme se také od paní primátorky Adriany Krnáčové dozvěděli, že ona sama se o tuhle zlomovou pražskou událost zasazovala a dokonce se i aktivně  a se zájmem osobně zúčastnila jako členka komise výběru soutěžních návrhů odbornou komisí. A jak dodala, je moc ráda, že akce byla dotažena. Hrozily a hrozí totiž podle jejích slov dnes a denně další a další excesy mimo jiné i v oblasti městského mobiliáře. A zmínila i shodou okolností jednání z téhož dne, kde byl na programu mimo jiné i bod, týkající se návrhu revitalizace Petřína. A součástí byl i návrh tamního mobiliáře. Jako členka výběrové komise soutěže na mobiliář, a při znalosti vítězného, projekt prozatím pozastavila, protože v otázce mobiliáře s výsledky soutěže neladil.

 

 

 

 

 

 

 

 

31 návrhů v 1. kole, 3 návrhy ve finále 2. kola a je rozhodnuto...

Prof. Pelcl úvodem přiznal, že výběr z 31 zaslaných návrhů byl složitý. Představy tvůrců měly nebývalý rozptyl. Od naprosto minimalistických projektů, až po téměř barokizující návrhy. Hledání vítězného byl tedy pro celou výběrovou komisi, jejímž členem byl i zahraniční porotce, náročný. Ale podařilo se. A vtipná aranž výstavy nám na panelech, v modelech a v základní dokumentaci, představila všech 31 návrhů. Sice v už tradiční téměř tmě výstavního prostoru CAMPu, z něhož šíleli fotografové a kameramani, ale představila.

Na čestném místě expozice jsou i 3 finální návrhy, ale zprvu bez uvedení pořadí.Vyhlášení vítězů zůstalo na paní primátorce Adrianě Krnáčové.  Nejprve poděkovala všem, kdo se v akci angažovali, ocenila jejich snahu a pak vyhlásila 3., 2. a  hlavní cenu.

 

 

Kdy se vítězných laviček, košů a stojanů dočkáme?

Institucí, jež mobiliář ve městě umísťují a spravují, je víc. Nemají jasné kompetence a obvykle se nekoordinují. Na řadě míst se o mobiliář nestará nikdo, jinde se shlukuje.Třeba na I. P. Pavlova jsou 4 typy košů vedle sebe. A právě ta nesourodost mobiliáře je problém. I v tak citlivé lokalitě, jakou je Pražská památková rezervace, je48 typů košů (!), jak nám ve svém vstupu uvedl ředitel IPR Praha Mgr. Ondřej Boháč. Proto byla soutěž naprosto nezbytná.

Jaké představy o mobiliáři měli zúčastnění výtvarníci, si tedy lze -  s uvedením autorství - prohlédnout na výstavě.

Vítězný návrh – jak také oznámil ředitel IPR Mgr. Ondřej Boháč, jenž celý slavnostní akt moderoval, bychom si měli prohlédnout koncem roku 2018 přímo v ulicích. V tomto bodě se ale ozvala paní primátorka Adriana Krnáčová a hlasitě zaprotestovala, že ona chce  nový mobiliář v ulicích a parcích už v létě příštího roku. Tak uvidíme…

 

Vítězové

Vítězi se stali Michal Froněk a Jan Němeček (společnost Artěl). Oba autoři v roce 1990 založili designérské a architektonické studio Olgoj Chorchoj. Společně jsou držiteli řady prestižních českých i zahraničních ocenění. Aktuálně oba působí jako profesoři Ateliéru produktového designu na VŠUP v Praze.

 

 

 

Na 2. místě se umístily návrhy MgA. Eduarda Herrmanna a BcA. Matěje Coufala,

3. místo získali  MgA. David Karásek, MgA. Daniel Golík

 

 

Dodejme, že prototypy návrhů (1:1) jsou osazeny v areálu IPR Praha a při procházce parkem v Emauzích či při návštěvě výstavy v CAMPu si je lze prohlédnout a třeba i vyzkoušet.

 

Z propozic soutěže

Předmětem soutěže byl návrh setu pražského městského mobiliáře na lavičku s opěradlem (možno i s područkami), bez opěradla, kapacitní odpadkový koš, závěsný odpadkový koš a stojan na kola.

 

Každá součást měla být schopna fungovat samostatně i v sestavě s dalšími prvky. Důraz byl kladen na designovou příbuznost prvků, reprezentativnost, snadnou údržbu a správu. Prvky měly vycházet z pražského prostředí, jeho charakteru a historie. Měly být schopny dotvářet vizuál veřejných prostranství a doplňovat je. Mobiliář měl být dostatečně reprezentativní jak pro významné, tak běžné prostranství. Prvky proto měly spojovat kvalitní designérský koncept, ale zachovávati uživatelskou přívětivost.

 

Členové poroty

Nezávislí:

Claude Brulhart / designér města Ženeva pro mobiliář a veřejný prostor

prof. ak. arch. Jiří Pelcl, dr. h. c. /designér a předseda komise

doc. Eva Eisler / designérka

doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek / architekt

Závislí:

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA / primátorka hl. m. Prahy

Mgr. Jiří Skalický / ředitel Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy

Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. / ředitelka Sekce detailu města, IPR Praha

 

 

 

 

 

Máme otevřeno každý den kromě pondělí od 9.00 – 21.00 hodin

Více o soutěži na www.iprpraha.cz/mobiliar

Informace o výstavě na https://www.iprpraha.cz/camp

 

Hodnocení:  89 %

Richard Koníček

Foto: © Wenca NiKoníček

samanam@seznam.cz

www.facebook.com/wenca.nikonicek