Bedřich Dlouhý - moje gusto/what I like aneb Testování baroka či Cesta k lepšímu…

04.11.2019 14:00

Galerie hlavního města Prahy/Městská knihovna /2. patro

1. 11. 2019 - 16. 2. 2020

 

"Šmidří období bylo nejdůležitější v mém uměleckém vývoji.

Byla to averze k průměru, k všednosti, touha po osobitosti, originalitě. "

B. D.

 

Galerie hlavního města Prahy ve výstavních sálech Městské knihovny

připravila retrospektivní výstavu Bedřich Dlouhý - moje gusto.

 

Výstava malíře Bedřicha Dlouhého (*1932), spoluzakladatele legendární skupiny Šmidrové (1957), nazvaná Bedřich Dlouhý - Moje gusto, představila poprvé v retrospektivně zaměřeném rozsahu umělcovo dílo od roku 1956 do současnosti. Je koncipována tematicky, a to se záměrem ukázat hloubku Bedřicha Dlouhého tvůrčí imaginace, originalitu jeho netradičních přístupů, metod a experimentací překračujících dobové pojetí obrazu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostřednictvím vybraných děl, z nichž mnohá patří k neznámým a dosud nevystaveným, výstava uchopila myšlenkovou bohatost umělcovy tvorby a alespoň ve zkratce nastínila její vývoj. Pronikáme do umělcovy stále živé šmidrovské ´dada´ strategie, která balancuje na hraně vážného, nevážného a absurdního; seznamíme se s bravurností jeho malířského podání, s ironickou reflexí pop-artu a fotorealismu i s humornými parafrázemi starých mistrů; poznáme nápaditost a neobyčejnou invenčnost v uplatnění asambláže a koláže, jež v jeho tvorbě dominují a jež umělci skýtají svobodu vyjádření, uplatnění imaginaci provokujícího principu náhody i prostor pro rozvíjení jeho smyslu pro humor, ironii a mystifikaci. V tomto ohledu je Dlouhého šmidrovská míza neobyčejně aktivní, což dokládá i film režiséra Aleše Kisila z roku 1999, realizovaný pro Českou televizi v rámci projektu Ateliéry, který je nedílnou součástí koncepce výstavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátorka a autorka koncepce výstavy: Mahulena Nešlehová

 

Bedřich Dlouhý (* 2. 8. 1932 Plzeň)

 • 1935: přestěhoval se do Mostu, poté (1938) do Prahy
 • 1948  - 1950: Státní odborná škola keramická
 • 1952 -  1959: Akademie výtvarných umění v Praze (malířské ateliéry prof. Miloslava Holého a prof. Karla Součka)
 • 1957: člen skupiny Šmidrové
 • 1964: přijat do Umělecké besedy
 • 1965:   cena za malbu na Quatrième Biennale de Paris. Manifestation Biennale et Internationale des JeunesArtistes
 • 1972: sňatek s Vlastou Bláhovou
 • 1987: podílí se na ustanovení skupiny Zaostalí
 • 1990: vede malířský ateliér na AVU v Praze; získává tvůrčí stipendium The Pollock-Krasner Foundation
 • 1991: jmenován docentem a následně profesorem v oboru malířství
 • 1995: člen S. V. U. Mánes; zakončuje pedagogickou činnost
 • 1996: udělení Zlaté medaile Akademie výtvarných umění za pedagogickou činnost
 • 1998: diplom a medaile Franze Kafky za uměleckou činnost
 • od 1962: samostatně vystavuje od roku 1962
 • od 1954: se účastní kolektivních výstav
 • žije a pracuje v Praze

 

Doprovodný program

komentované prohlídky s kurátorkou výstavy Mahulenou Nešlehovou:

čt 12. 12. 1019, 18.00 hodin

čt    6.  2. 2020, 18.00 hodin

 

 

Barbora Kundračíková: Model, asambláž, obraz

čt 16. 1. 2020, 18.00 hodin

Barbora Kundračíková, historička umění, kurátorka výstav a editorka připravované monografie malíře Bedřicha Dlouhého.

Myšlenka - model - umělecké dílo je standardní půdorys tvorby. Co se stane v případě, že všechny tři složky splynou, vznikají, fungují i zanikají paralelně? Přednáška bude věnována problematice obrazu v tvorbě Bedřicha Dlouhého a jeho nejen generačních souputníků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobotní výtvarné workshopy

so 11. 1. 2020, 13.00 - 18.00 hodin, Parafráze a reinterpretace, Městská knihovna, 2. patro

so   1. 2. 2020, 13.00 - 18.00 hodin, Koláže a asambláže

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

Výtvarné workshopy budou inspirovány průřezem celé tvorby autora a především jeho konkrétními prezentovanými díly. Jedním z nejsilnějších tematických okruhů a zároveň zdrojem podnětů se nám stanou jeho parafráze známých obrazů, kde uplatnil humor, vtip, ironii a nadsázku. Pokusíme se takto podobně reinterpretovat také vybrané obrazy starých mistrů, doplnit je atributy ze současné doby, posunout je tak do nových významových kontextů a případně hledat paralely k aktuální společenské situaci.

 

Východiskem k následné tvorbě v rámci výtvarných dílen budou i jeho koláže a monumentální asambláže. Na pevné desky budeme vrstvit nejen výstřižky z novin, časopisů, plakátů i fotografií a kombinovat je s kresbou a malbou, ale budeme zapojovat po vzoru autora i 3D objekty, nalezené předměty, přírodniny a již nepotřebné, použité věci. Vytvoříme i kolektivní několikametrovou asambláž, kterou budeme postupně během workshopů zaplňovat, takže vznikne kolektivní rozměrné proměnlivé dílo ´in progress´.

 

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

čt 21. 11. 2019, 15.00 - 18.00 hodin, Akvarel a tuš I

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

pá 22. 11. 2019, 15.00 - 18.00 hodin, Akvarel a tuš II

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

ne 24. 11.2019, 15.00  - 18 .00 hodin, Akvarel a tuš III

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

ne 12. 1. 2020, 15.00  - 18.00 hodin, Lazury a vosky I

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

čt 30. 1. 2020, 15.00  - 18.00 hodin, Lazury a vosky II

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

pá 31. 1. 2020, 15.00  - 18.00 hodin, Lazury a vosky III

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Výtvarné workshopy budou reagovat na umělecké strategie Bedřicha Dlouhého. V první části uplatníme dadaistické postupy, v jejichž rámci budeme využívat principy náhody, prolínání iracionality s realitou nebo tvůrčí asociace. Vyzkoušíme si perokresbu, kterou budeme kombinovat s akvarelovou malbou. V druhé části interaktivních dílen se soustředíme na umělcovo téma parafrází a odkazů k historickým dílům i k barokní malbě. Budeme se věnovat speciální malířské technice, kdy budeme vrstvit barevné lazury a vosky na papíře.

 

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

 

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč

Kontakt: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz

mobil:  606 612 987, 608 216 418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: edukace@ghmp.cz

Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

Karlova 2, Praha 1

 

110 00 Praha 1

Mariánské náměstí 1

Máme otevřeno kromě pondělí: 10.00 -18.00 hodin, čtvrtek 10.00 - 20.00 hodin

Vstupné: 120 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti, senioři)

Objekt: bezbariérový přístup (výtah

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.ghmp.cz

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/muzeum-kampa-smidrove-aneb-proc-mladkova-po-ctyriceti-letech-odhalila-svou-neprasovu-plastiku/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/bedrich-dlouhy-navrat-krale-return-of-king-aneb-v-cem-spocivaji-jeho-divnosti-/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/auto-warhol-pistek-lhotak-a-dalsi-the-others-aneb-auto-v-promenach-casu-the-automobile-through-the-ages/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/on-a-na-filmovem-plakatu-60-let-aneb-byli-jsme-tehdy-velmoc-i-kdyz-jen-plakatova/