Bedřich Dlouhý: Návrat Krále /Return of King aneb v čem spočívají jeho divnosti?!

08.03.2015 12:44

Museum Montanelli, MuMo – Praha

5. 3. – 3. 5. 2015

 

Byli jsme na www,www-kulturaok-eu.cz pozváni na zahájení monumentální výstavy Bedřicha Dlouhého: ´Návrat Krále´ do  Musea Montanelli, MuMo. Návštěvníků  bylo takové množství, že se nám jen s vypětím sil podařilo ofotografovat některé velmi zajímavé artefakty, především jeho monstra. Výstavu zahájila  galeristka DadJa Altenburg – Kohl, jedna z největších českých mecenášek umění. A Mistr Bedřich Dlouhý?  Jen pozorně naslouchal jejím slovům, mluvily za něj divné obrazy...protože i svět je divný...bezohledu na staletí...

 

Bedřich Dlouhý byl  v MuMo prezentován

již  18. 2. – 30. 6.  2010

výstavou pod názvem  Autoportrét V. /´King of Art 1´.

 

 

Současnou aktuální výstavou  poukazujeme  na komplexnost autorovy tvorby, především té nejnovější. Výstava tak svědčí o mnohostrannosti jeho zájmů a schopností, jak uměleckých, tak technických. Jeho neodbytné nutkání neustále tvořit , a to s nasazením nadlidské vůle, často monumentálních dílech,nás nezklame. Jeho  malířský rukopis zůstává nadále jednoznačný. Obrovská invence kreslit, malovat a tvořit objekty, opravňuje nás k tvrzení, že Bedřich dlouhý je jedním z největších Mistrů  své doby. Neobyčejný iluzionista českého malířství se vrací na scénu. (kurátorka  Dadja Altenburg- Kohl)

 

Výstavní instalace  ve všech patrech MuMa zahrnuje i video s rozhovorem Bedřicha Dlouhého. A vystavená díla? Některá vskutku vzbuzují hrůzu, vyvolávají v nás ošklivost, ale fantazijní hravost s předměty se autorovi upřít však nedá…  zejména ty obrazy vytvořené kombinovanou technikou, kde autor vzdává Poctu sobě.

 

Jak maluje Bedřich Dlouhý?

Bedřich Dlouhý používá především zobrazující malbu a předmětné formy obyčejných i bizarních věcí, a kriticky ověřuje, co je v jeho postmoderně orientované malbě trvale nosné. Nevzdává se zašifrovaných odkazů a používá iluzivní fantazii ve prospěch koláže a konceptuální celistvosti, aby vystoupily na prach základní rysy přítomnosti a  komplexní povaha přítomnosti. Kontinuitu jeho tvorby tvoří respekt k malířské tradici a věrnost imaginativnímu východisku,  jeho prioritou zůstává středoevropský fenomén divnosti, v níž se může naplno projevit  jemný a těkavý výraz svěžích ambivalentních významů a jevů, které zaměřuje svou přesnou intuicí.

 

 

Bedřich Dlouhý

  • * 2. 8.  1932 v Plzni, žije v Praze
  • studia:  1952-1959 Akademie výtvarných umění v Praze, Miroslav Holý, Karel Souček
  •              1949-1952 Odborná škola keramická v Praze
  • zaměstnání:  1990-1995 emeritní profesor malířské školy na Akademii výtvarných umění v Praze
  • ceny:   1965 Mezinárodní bienále mladých umělců v Paříži
  •             1996 Za pedagogickou činnost a podíl reformování školy, Zlatá medaile,
  •             1998 Diplom a medaile Franze Kafky, za uměleckou činnost
  • členství:  Zaostalí ( nedadaistická aktivita a estetika divnosti – člen generační skupiny)  
  •                Šmidrové (1954 – zakládající člen skupiny)
  •               1995 S.V.U. Mánes

 

www.museummontanelli.com

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková