The New Dictionary of Old Ideas/ Nový slovník starým idejím aneb když zkoumáme vizuální kulturu střední Evropy…

21.02.2020 17:47

Galerie MeetFactory  - Galerie Kostka a venku - Praha

21. 2. - 27. 3. 2020

 

Zúčastnili jsme se na www.www-kulturaok-eu.cz vernisáže nové výstavy, projektu The New Dictionary of Old Ideas, který přináší obsáhlý pohled na fenomén střední Evropy, a který zkoumá prostřednictvím aktuálních politických témat, historických a geografických faktů a děl vizuální kultury tohoto regionu. Kromě dalších konceptů odkazuje projekt k Paradoxu identity a k definičnímu problému střední Evropy, který se dotazuje po její podstatě - jde o ´fakt, utopii, myšlenkový koncept, nebo pouhou chiméru?´

 

 

„Při zahájení výstavy byli všichni autoři přítomni. Babylonskému zmatení jazyků pomohla jako vždy jednotící angličtina.  Dozvěděli jsme se, že tato výstava je součástí širšího projektu, kterého se celkem zúčastní 24 umělců. Jedná se o zahraniční rezidenty, kteří během svého rezidenčního pobytu u nás svými díly následně sdělují jednak své postřehy z našeho prostředí, jednak je srovnávají, opět uměleckou cestou, se zkušenostmi z jejich vlastních zemí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma a oblast, na niž jsou jejich umělecké reakce zaměřeny, se sice prvoplánově týkají střední Evropy, ale následně se ukazuje a zainteresovaní umělci to také zjišťují, že problémy, na něž narážejí, jsou -  možná v různých modifikacích - problémy globální, existující stejně tak jako ve střední Evropě, i u nich v jejich zemích. V celé šíři od západu na východ. Proto i zastoupení umělců na skupinové výstavě je sestaveno nejen z tvůrců pocházejících z regionu střední Evropy, ale jsou do týmu vřazeni i autoři pocházející domovem z oblastí mimo středoevropský region. V případě této výstavy je to Španělsko a Gruzie. Výstava tak – řečeno slovy jednoho z referujících: „…dává nový slovník starým idejím“. Richard Koníček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právě tato definiční otázka se stala východiskem výstavy nesoucí stejný název jako projekt - The New Dictionary of Old Ideas. Výstava vzhledem ke svému širšímu zaměření sdružuje umělce sídlící v České republice, Gruzii, Polsku a Španělsku. Výstava pojímá stále se měnící představy o regionu střední Evropy spjaté nejen s fyzickým místem, ale také jako výsledek sociopolitických, ekonomických a kulturních faktorů. Proto tato definice střední Evropy také obvykle vyvolávala spory a vytvářela dichotomické protiklady (například centrum vs. periferie) a připisovala více výhod a pozornosti určitým zemím oproti jiným a často tak vytvářela další propasti.

 

Střední Evropu lze také vnímat jako myšlenku, metaforu spojení domnělého západu a východu. Tento kontakt by však neměl být spatřován jako absolutně platný, ale ve vztahu se specifiky jednotlivých kontextů. Je také třeba vzít v potaz historické a globální procesy či stávající spojnice mezi geografickými místy a idejemi, protože právě ty do velké míry přispívají k utváření názorů a přesvědčení, která se s tímto konceptem pojí.

 

Jak je potom možné definovat střed, když se aspekty vymykající se lokalizaci proplétají a jejich hranice a definice nepředstavují fixní celky, ale jsou spíše fluidní? Výstava tyto otázky zkoumá i prostřednictvím témat zásadních pro řadu evropských i mimoevropských zemí, jako je problém útlaku, rozdělení moci a zdrojů, ztráta perspektivy či historická rekonstrukce.

 

Projekt je prostorem prolínání různých metod uměleckého zkoumání sociopolitických otázek. Jednotlivá díla reflektují vnímání světa jako něčeho blízkého i vzdáleného, a možnosti (pře)definování tohoto vnímání prostřednictvím pohybu, času nebo různých dogmat.

 

Produkce dominantních obrazů a narativů v Evropě legitimizovala nové formy pronásledování menšin a neprivilegovaných skupin, a to jak v rámci jejího území, tak i za jejími hranicemi. V důsledku toho vznikla kolektivní fantazie nenávisti vůči těm ´odlišným´, kteří neodpovídají normativním představám.

 

Opakované použití represivních metod spjatých s totalitní historií střední a východní Evropy lze vidět i v rámci kapitalistických systémů, po kterých kdysi mnozí toužili a považovali je za utopické. Dnes lze polarizaci společností a násilí vidět opět v podobě hranic, které se mění a vyrůstají okolo nebo dokonce uvnitř určitých oblastí. Představená díla dále zkoumají různé příklady ekonomických vztahů a jejich současné výsledky, jejichž přínos se zdá pouze jednostranný. Sdílení pojímaných idejí a kontextů, domnělých i skutečných, fyzických i společenských může pomoci naznačit, co se v dnešním světě opakuje a co je nové, stejně jako to, co by se mohlo měnit.

 

 

 

 

 

 

 

Výstava je jedním z výstupů tříletého projektu a vytváří prostor obsahující komplexní síť definic. Každé zahrnuté dílo zkoumá určitá témata a otevírá možnosti k porozumění novým významům, které se mohou objevit také v průběhu vytváření jejich rozličných spojení. Tyto nové definice představují neprobádaný slovník, který sám sebe umožňuje neustále aktualizovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystavující umělci

Erick Beltrán/MX/ES

Galerie Kostka

Obraz moci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verónica Lahitte/AR/ES

Galerie MeetFactory 

Spatřili jsme tygra dříve, než tygr spatřil nás

 

Elena Lavellés/ES

Galerie MeetFactory 

Rozšířená stratigrafie: mimo lineární podstatu

 

Irmina Rusicka/PL

venku 

Při tanci dávejte pozor: monumenty střední a východní Evropy

Adéla Součková /CZ

Galerie MeetFactory 

Ways to Connect I: trajektorie nehybnosti

 

Do jaké míry jsou myšlenky závislé na místech,

kde vznikají, nebo na společenských konstrukcích?

Autorka

nachází vzorce a opakování v animistických,

historických a současných společenskopolitických strukturách.

Autorka

v průběhu rezidence ve Státním muzeu hedvábí v Tbilisi

propojuje jemnost textilií barvených pomocí přírodních materiálů

- kamene, hroznů a granátových jablek a řemeslných metod,

 s chůzí, kresbou, liniemi a slovy

znějícími v úvahách o společenských problémech.

 Animismus se v jejím díle propojuje s ekologií ve snaze o jazyk

prostý diktátu slovníkového smýšlení.

 

 

Katharina Stadler/AT/GE

Galerie Kostka

  Ruins Not Yet Built

V ruinách dosud nepostavených

 -

Solidarity Blueprint

Konceptuální umělkyně Katharina Stadler pochází z Vídně, studovala v Berlíně a nyní žije v Tbilisi. Ve svém díle se zabývá otázkami ideologie, ideologických struktur a zaměřuje se především na individuální a kolektivní pozice/postoje subjektu v základním ideologickém rastru systémů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Galerii Kostka je k vidění její nejnovější velkoformátová zvuková instalace -  Ruins Not Yet Built/V ruinách dosud nepostavených - Solidarity Blueprint. Její koncept vznikl ve studiu MeetFactory minulé léto během tříměsíční rezidence v rámci projektu 'The New Dictionary of Old Ideas' v pražské MeetFactory a ve štětínském Trafu. V současném post-vizionářském dilematu sociální závisti a nacionalistických proudů se umělkyně zabývá otázkou, jak lze v systému permanentní nerovnosti koncipovat přítomnost a budoucnost založenou na principu solidarity.

 

Sandro Sulaberidze/GE

Galerie MeetFactory 

Oči a bariéry (Proměny)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nino Zirakashvili/GE

Galerie MeetFactory 

Dlouhá, nekončící cesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Žák/CZ

Galerie MeetFactory 

Dluh: Epilog dlouhého přátelství

 

Kurátoři: Data Chigholashvili a Alba Folgado

Autoři projektu: Lucia Kvočáková, Piotr Sikora

 

sobota 22. 2. 2020 /14.00 hodin

komentovaná prohlídka

kurátoři Data Chigholashvili a Alba Folgado v anglickém jazyce

 

komentovaná prohlídka

Piotr Sikora (4. 3. 2020)

 

komentovaná prohlídka

Lucia Kvočáková (17. 3. 2020)

 

Architekt výstavy: Lukáš Machalický

Produkce: Jan Vítek

 

150 00 Praha 5

Ke Sklárně 3213/15

Máme otevřeno: galerie:

po - ne (+ svátky): 13.00 - 20.00 hodin

Vstup: zdarma  

 

Hodnocení: 89 %

Zapsal Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

www.meetfactory.cz

www.katharinastadler.com

 

 

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/contain%5bera%5d-transfer-materializovane-informace-v-postinternetove-ere-v-aneb-zaciname-%c2%b4virtualni-realitou%c2%b4-adely-souckove-%21/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/adela-souckova%3a-%c2%b4virtualni-jeskyne-a-zlata-klicka%c2%b4-aneb-adelciny-textokresby-ci-kresbotexty%e2%80%a6/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/cena-kritiky-za-mladou-malbu-2014-aneb-kdyz-nas-sjednocuje-%c2%b4smysl-pro-soucasnost%c2%b4/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/%c2%b4walking%2c-running%2c-dancing%2c-grasping%2c-fetching-or-carrying-%c2%b4-aneb-kdyz-je-vsechno-stale-vice-bezdotykove-%21/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/diplomanti-avu-2014-aneb-kdyz-ten-rok-leti-/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/malba-a-jeji-presahy-8-cena-kritiky-mladou-malbu-2015-aneb-8-statecnych/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/adela-souckova-frantiska-loubat-faze-slunce-aneb-kdyz-ikaruv-pad-nebude-ani-prvni-ani-posledni-jediny-/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jehla-v-kupce-sena-needle-in-haystack-aneb-kdyz-%c2%b4zranovani-prevazi-nad-radosti-z-objevu%c2%b4/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/%c2%b4-vystava%2c-kde-hanba-nebyt-a-chyba-vystavovat%c2%b4-aneb-stala-touha-umelcu-vystavovat-a-byt-viden-%21/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/krajino-malba-landscape-painting-aneb-kde-idealni-ci-snove-krajiny-nalezneme/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/a20-mezinarodni-festival-soucasneho-umeni-praha-4-4-dny-v-pohybu-aneb-%c2%b4jak-nic-nechtit-%c2%b4-no%2c-proste%2c-nechtit%e2%80%a6/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/contain-era-expo-8-vystav-na-jednom-ostrove-aneb-kdyz-jsme-zahlceni-informacemi-ktere-nemaji-zadnou-hodnotu/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/out-of-the-blue-z-cista-jasna-aneb-neni-li-dilo-empaticke-zajimat-nebude-nikoho/