Out of the blue/Z čista jasna aneb není-li dílo empatické, zajímat nebude nikoho ….

24.08.2018 14:47

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie 1. patro - Praha

3. 8.  - 8. 9. 2018
 

Vernisáž nové výstavy Out of the blue/ Z čista jasna, společného projektu 8  umělkyň z Drážďan a Prahy - projektu ´4 X 4 minds - Prague / Dresden´, se uskutečnila za přítomnosti většiny z nich (neviděli jsme tu snad asi Adélu Součkovou).
 

 

Vnímání naší doby,

tváří v tvář omezení vědeckého bádání nebo šíření alternativních pravd

při úplném potlačení filozofií zaměřených na etiku a humanismus,

je řízeno profily v sociálních médiích a algoritmy,

které si přisvojují téměř veškeré zbytky individuality.

Individualita je řízena a parametricky tvarována.

Umění a umělci svou tvorbou

 a

vyplňováním hluchých míst

 individuálním výrazem a přesvědčením

vzdorují parametrům a společenským konvencím.

V minulosti se ideály avantgardy

zaměřovaly na myšlenky sociálně-kulturního pokroku a na osvětu.

Toto však skončilo s nástupem kultury masové spotřeby a ekologické ignorance.

 

Umělkyně prezentované na této výstavě se vydávají jiným směrem.

Rozvíjejí individuální, subjektivní a konstruktivní pohledy

na současnou společnost.

Víra v možnost změny aktuálních paradigmat proměnou sebe sama vymezuje bod,

ze kterého není návratu.

 

To otevírá nový čerstvý pohled na svět

a umožňuje vytvořit a udržet prostor subjektivní individuality.

A tak může začít společenská a kulturní změna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava dává návštěvníkovi skvělou příležitost

 objevit možnosti individuálního výrazu

a

vyvolává v něm touhu zakusit onen pocit nekonvenční svobody a osobitosti.

Vytvořit si svůj vlastní svět,

změnit sama sebe,

stanovit si svůj zájem ve světě a začít dělat smysluplné věci.

Autentičnost umění,

to jsou různé způsoby,

kterými můžeme na umělecké dílo nahlížet jako na autentické.

Otázkou je, kolik má v sobě dílo originální nebo vnitřní autority,

kolik upřímnosti, opravdovosti výrazu a mravní horlivosti do něj umělec vloží.

Něco jiného ovšem je

 autentičnost zkušenosti,

která může být nedosažitelná.

Nejenže návštěvník nebo pozorovatel může objekt vnímat

v kontextu naprosto se lišícím od záměru autora,

ale ani nemusí porozumět důležitým aspektům díla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autentické zkušenosti nemusí být dosaženo,

ale pokud dílo publikum osloví,

diváci budou odpovídajícím způsobem reagovat.

 

Jedním z klíčových pojmů v současné kultuře

je empatie.

Pokud se umělec se svým dílem obrací na publikum,

mělo by být empatické.

Není-li empatické, nebude dílo nikoho zajímat.

Jestliže má umělec vůli zaujmout,

může se stát bodem zlomu,

ve kterém si publikum uvědomí daný problém.

 

V sociologii bodem zlomu

se

 nazývá bod na časové ose,

kdy určitá skupina rychle a dramaticky změní své chování

a většinově přijme dříve neobvyklé postupy nebo úhly pohledu.

Máme-li toto na paměti,

každé dílo je zajímavé a mělo by zajímat cílové publikum.

 

Pokud ne,

schází zpětná vazba.

 

Umělkyně vystavující na této výstavě dělají obojí

- empaticky se obracejí na publikum a samy se autenticky vyjadřují.

Umělkyně prezentované na této skupinové výstavě přesně toto naplňují.

Wolf Guenter Thiel, kurátor

 

Vystavující umělkyně

Manja Barthel (* 1972  Drážďany)

ve svých abstrakcích rozvíjí kompozice barev a textury

 

Constanze Böckmann (* 1975 Berlín)

básně, kresby a koláže

materiál koresponduje s aktuálním obrazem

 

Veronika Drahotová (* 1975)

světelná instalace, kov, neónová trubice, plátno/Reality is Illusion

Form of Freedom/4 obrazy v jednom/akryl a olej na plátně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alžběta Josefy (* 1984 Liberec)

vytváří ilusivní obrazy, smývá aplikovanou již na podklad barvu

 

Alena Kotzmannová(* 1974 Praha)

fotografické série

ručně kolorovaný   č/b inject  print na papíře Hahnemuehle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stephanie Laeger (* 1975 Breisgau)

zajímá ji člověk

co se autorka pamatuje, maluje vždy portréty

maluje tuší

 

Nina May (* 1974 Kempten)

velkoformátové kresby tuší

 

Adéla Součková (* 1985 Opava)

video, kresby, performance, instalace

modrotisk na látce

 

 

 

 

 

  

110 00 Praha 1
Myslíkova 9

Máme otevřeno: čtvrtek – sobota: 15.00 - 19.00 hodin
Vstup: volný

 

 

 


Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva www.galerie1patro.cz)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

                                                       V roce 2006 založil Petr Šimon

Galerii 5. patro, jež se v roce 2011 přejmenovala na

Galerii 1. patro

(vskutku se, zaplať Pán Bůh, přestěhovala z 5. do 1. patra v téže budově),

 soukromou galerii,

zaměřenou na současné české a světové umění a fotografii.

Galerie se v průběhu své existence

stala pozitivně a široce vnímanou součástí

české scény současného umění.

Dosud uskutečnila téměř 60 výstav,

tematických, skupinových a samostatných

s umělci užšího výběru galerie.

Program galerie

osciluje mezi fotografií a výtvarným uměním

a prezentuje umělce všech generací.

Galerie se účastnila tuzemských veletrhů

Art Prague, Prague Foto a Brno Art Fair.

Galerie se od počátku zaměřila na ediční činnost.

K doprovodu vybraných výstav vznikly edice na DVD, katalogy a grafické listy.