MICHAL ŠKAPA: T2B aneb autora můžete někdy zastihnout na výstavě v ateliéru umístěném v instalaci...

21.09.2021 16:29

 

MICHAL ŠKAPA

T2B

9. 9. 2021 — 17. 10. 2021

Galerie Václava Špály

 

 

Bývaly doby - a autor těchto řádek je ještě pamatuje - kdy tvůrci z graffiti komunity, bývali vnímáni jen jako ´ti, co pomalovali zeď či fasádu domu´. A šlo se po nich. Jenže, mezi mazali, kteří opravdu jen poničili fasádu, byli i tací, kterým byla konvenční prezentace proti srsti, ale jejich um daleko přesahoval ono pouhé pomalovávání zdí. Kamenné galerie jim ale zůstaly uzavřeny. Až jejich vytrvalost, prozření veřejnosti, tlak opravdových odborníků a osvícených kurátorů, přináší konečně ovoce. Pouliční výtvarníci stále více nacházejí své místo i v galerijních domech. A už i u nás. Což je co říci…

 

 

„Projekt Michala Škapy, nazvaný stručně T2B, je výjimečný už tím, že jde o historicky první samostatnou výstavu, kterou pro Galerii Václava Špály připravil umělec s kořeny v graffiti komunitě.“ píše ve své kurátorské zprávě Radek Wohlmuth, jeden z těch „osvícených“, kteří řečeno laicky, neřeší zdroj a techniku výtvarného umění, ale jeho duši, smysl, hodnotu a kvalitu. A že, i když se ocitnou tito umělci v kamenné galerii, neslevují příliš ze svých zásad, je dokladem i tahle výstava Michala Škapy. Autor zde totiž nevystavuje svá díla jako nějaké zboží v supermarketu, ale přetvořil si celou galerii na jeden, svůj vlastní, výtvarný artefakt. A to tu ještě nebylo. Takže nejen osvícení kurátoři, neslevující umělci z graffiti komunity, ale ještě je zapotřebí i neméně osvícený galerista. A že takové už také máme, dokazuje právě tahle průlomová událost v Galerii Václava Špály, výstavou Michala Škapy nazvanou T2B.

 

 

Odborný výklad nechme odborníkům

 

Náš divácký pocit z výstavy bylo ohromení. A uspokojení, že to jde, když se chce. Sami si všímáme, a rádi, některých výtvorů na zdech a fasádách a sami vnímáme, že to na mnoha místech a v mnoha případech už opravdu není jen ono ´počmárání zdi´, ale že jde o krásný artefakt, jenž fasádu zhodnotí, coby umění ve veřejném prostoru. A tak jsme s otevřenýma očima, místy i ústy, vpluli do světa Michala Škapy, na nějž přetvořil i jinak progresivní ´Špálovku´ ,vědomi si, že jsme účastni události, která - jak doufáme – je, a bude, průlomová.

Ale odborné hodnocení rádi přenecháme odborníkovi, který je nejen odborník, ale dokáže to, co ví, podat lidsky i pro nás diváky. Tak proto dejme slovo, již výše citovanému, Radku Wohlmuthovi. 

 

 

„Nejen, že se výstavou Michala Škapy změnil tradiční výstavní profil Galerie Václava Špály, ale viděno z opačné perspektivy, jde samozřejmě i o další z milníků domácí graffiti scény. Je příznačné, že jej má na svědomí právě Michal Škapa aka Tron – jedna z aktivních oborových legend, která byla v podstatě od počátku přítomná pronikání tohoto vizuálního fenoménu do českého veřejného prostoru, a zároveň autor, jenž se ani po tom, co se stal součástí otevřeného galerijního provozu, nevzdal svého původního výtvarného jazyka, takže si jeho práce dodnes zachovává konzistentnost a autenticitu.

 

 

O tom ostatně svědčí i název výstavy, který vychází ze slangu writerů. Jde o zkratku anglického Top To Bottom, označující panel – tedy kompletně odshora dolů posprejovaný železniční vagón. Na jednu stranu je to jednoznačný odkaz na prostředí, z něhož Michal Škapa vzešel, na stranu druhou se ale jedná i o definici přístupu ve smyslu snahy ovládnout veškeré dimenze galerie. Celý její interiér se tak po déle než deseti letech, namísto neutrálního zázemí pro cyklus obrazů, fotografií nebo souboru soch, sám stává malířským plátnem a navzájem podmíněnou instalací, která prorůstá všechny tři úrovně výstavního prostoru. Prostřednictvím průhledů a projekcí se pak ve druhém plánu na několika místech zpětně vazbí s městskou krajinou - teritoriem, kde je graffiti od dob svého vzniku doma.

 

 

Navzdory tomu, že se Michal Škapa v průběhu let vyprofiloval především jako malíř, jeho projekt závěsné obrazy v podstatě úplně opomíjí. Tím, že se vědomě vzdal prověřeného média, odřekl se zároveň pohodlné možnosti soustředěné komunikace skrze řadu solitérních navzájem od sebe oddělených kompozic. Místo toho zaměřil pozornost na celek a úhrnný dojem z něj. Jeho přímá vizuální intervence vzhledem ke kontextu nepostrádá díl radikality vlastní writerům. Vnáší do expozice stopu energie, dravosti a bezohlednosti ulice, která má svoje vlastní měřítka i zákonitosti, a ignoruje zažitá galerijní pravidla nebo estetická kritéria. Všímá si přitom sice konkrétních dispozic a stavebních detailů, ale reaguje na ně a ovládá je na základě specifické logiky a odlišných optických preferencí.

 

 

Při tom všem se Michal Škapa samozřejmě nevzdává přirozené příležitosti prezentovat se v celém rozsahu své tvorby. Jeho intermediální manuál je obsáhlý a on se snaží jej využívat v plné šíři. Expozice tak zahrnuje předmětné konstrukce, objekty, projekce i světelné instalace z neonů, ale jejím hnacím motorem je především malba, která čerpá z obou hlavních výrazových poloh tohoto autora. První přímo navazuje na graffiti a zabývá se písmem jako abstraktním znakem s emocionálním nábojem a šifrovaným obsahem. Druhá je více ukotvená v realistickém vidění a volně čerpá i z komiksové a cartoons estetiky. Vše dohromady pak zpřítomňuje sféru městských kódů, memů a popkulturních znaků, která spoludefinuje tento svět. K tomu se navíc přidává totální nasazení i unikátní možnost prožít důvěrně známý prostor jinak.

 

S použitím kurátorské zprávy připravil: Richard Koníček  

Foto: Wenca Nikoníček

 

 

Michal Škapa / Tron (1978)

  • jeden z nejvýznamnějších autorů spojených s českou scénou graffiti.
  • Patří k silné generaci writerů 90. let a dlouhodobě patří k jejím lídrům.
  • Škapovy kvality dokazuje skutečnost, že se mu podařilo vyhrát i v galeriích. Byl jedním z autorů spojených s legendární pražskou galerií Trafo a spolupracuje s Meet Factory, kde má vlastní studio už jedenáct let.
  • Jako výtvarník pracuje s různými médii a formáty, od nástěnných maleb, abstrakce akrylových rukopisů a figurálních kompozic airbrush až po site specific instalace a prostorové objekty.
  • Pracuje také jako grafický designér.
  • Založil Analog! Bros serigrafický workshop a úzce spolupracuje se značkou BiggBoss.
  • Zúčastnil se několika významných prezentací, ať už to byla nepřekonatelná mezinárodní výstava graffiti a pouličního umění Jména (2008), nebo výstava Městem posedlí (Obssessed with the City, 2012) v Galerii hlavního města Prahy.
  • Českou republiku reprezentoval na EXPO 2010 v Šanghaji.
  • Mezi jeho hlavní výstavy patří 00 NIC (00 NIC) v Trafo Gallery (2011), Ode zdi ke zdi (Od jedné zdi k druhé) v Galerii výtvarného umění (GAVU) v Chebu (2012) a zásadní projekt s názvem Graffoman v pražské Chemistry Gallery (2014). Po Graffomanovi následovala úspěšná výstava Analfabet (negramotný) v galerii Trafo (2017), kterou doprovázel první velký katalog Škapa.
  • V roce 2018 se Škapa zúčastnil festivalu Signal se svým exteriérovým neonovým objektem Zjevení (Apparition) a připravil svou největší výstavu Babylon ve Villa Pellé.

 

 

MICHAL ŠKAPA

T2B

09. 09. – 17. 10. 2021

Galerie Václava Špály

Národní 30, Praha 1

Otevřeno: denně 11:00 - 19:00.

Radek Wohlmuth, kurátor výstavy

Pavel Lagner, PPF Art a.s., kurátor galerie

 

Více k autorovi:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/michal-skapa-babylon-aneb-protneme-li-slozky-kodu-jazyka-pisma-a-zapisu-myslenky/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/reverse-pasta-oner-jakub-matuska-aka-masker-vladimir-518-michal-skapa-epos-257-david-krnansky-jiri-georg-dokoupil-lui-aneb-kdyz-graffiti-jiz-patri-do-prostoru-soucasneho-umeni/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/invisible-cities-neviditelna-mesta-and-featuring-giovanni-battista-piranesi-aneb-na-smetisti-dejin/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/unikatni-mural-michala-skapy-a-ondreje-vyhnanka-aneb-ztracene-mesto-na-vystavisti-kde-se-nevystavuje/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/michal-skapa-%e2%80%93-graffoman-aneb-kdyz-%c2%b4piseme%c2%b4%2c-uvedomujeme-si-sami-sebe%21/