Unikátní mural Michala Škapy a Ondřeje Vyhnánka aneb Ztracené město na Výstavišti, kde se nevystavuje

16.04.2021 17:51

 

Mural Ztracené město

Michal Škapa a Ondřej Vyhnánek

Výstaviště Praha

do prosince 2021

 

 

„MURAL je digitální pracovní prostor pro vizuální spolupráci, kde každý může dělat tu nejlepší práci společně.“ (Wikipedia)

 

Obří graffiti vytvořené na ploše 450 čtverečných metrů vytvořené pro Výstaviště Praha

pomůže potřebným. Je sestaveno z jednotlivých panelů, z nichž deset bylo vydraženo za 252 000 Kč. Prostředky podpoří dvě instituce pomáhajícím rodinám, které Covid dohnal k finančním problémům, Klub svobodných matek a organizaci Pink Bubble, určenou na pomoc dětem, jejich rodinám a vůbec mladým lidem potýkajícím se s rakovinou.

 

 

Tři rovnocenné strany téže mince

 

„Graffiti je v obecném smyslu druh výtvarného projevu pracující ve veřejném prostoru rytím, psaním nebo malbou, v současnosti především technikou nanášení barev, často ve formě spreje nebo fixy, případně škrábání, leptání. Vychází z původního řeckého slovesa γραφειν (grafein), psáti. Graffiti se stalo jedním z původních pilířů kultury Hip hopu, označované za kulturu protestu (přestože jde většinou o jev zcela nekulturní). Graffiti lze bez zřetele na Hip hop vnímat jako městský folklór ulice. V pozdější době bývá obohaceno o další techniky vyjadřování a stává se streetartem, příp. mural artem. (Wikipedia)

 

 

Fakt, že se graffiti – ovšem pouze to invenční – stává předmětem dražby ve prospěch něčeho tak ušlechtilého jako opuštěné děti, strádající rodiny či pacienti s rakovinou, dokládá, že graffiti přerostlo rámec pouličního čmárání a z ulice, kde sice vzniká dál, spěje do kamenných galerií. V alternativních už sem tam existuje. To je však jen jedna ze tří stran téže mince.

Tu druhou tvoří fakt, že oficiální kruhy, v tomto případě dokonce i současní „otcové“ našeho hlavního města, souhlasí s prezentací tohoto - dosud neprávem opomíjeného - druhu umění  na svém pozemku a na svém objektu,  na stěně Křižíkova pavilonu na Výstavišti Praha.

A třetí stranou té pomyslné mince je, že tento mural, stvořili špičkoví tvůrci působící dlouho a s vysokou invencí v street artu - muralTron a X-Dog (Michal Škapa a Ondřej Vyhnánek).  Inu, časy se mění a o tom, co je umění už nerozhodují jen přezíraví pseudointelektuálové, ale čím dál tím víc i ti, kteří toto umění obdivují, vyhledávají a jsou ochotni je přijímat.

 

 

Inspirace sci-fi literaturou, vědeckými kresbami a komiksy

 

Autoři Tron a X-Dog vytvořili obří obraz inspirovaný sci-fi literaturou, vědeckými rozkresy a komiksy. Ztvárnění je stálo rovný týden práce. Netušené možnosti využít – legálně! - jako plátno celou stěnu unikátní památky, stěny Křižíkova pavilonu, oba využili. Umožnil to obklad stěny pavilonu, jenž je po dílech demontovatelný. Proto je další osud díla - po zahájení prací na rekonstrukci Křižíkova pavilonu - předem dán. Nepostihne ho pomíjivost jiných graffiti. Deset desek z celku už bylo vydraženo. A už první výnos (252 000 Kč) jde na bohulibé účely. Další části díla se přesunou do Musea Kampa, kde dojde (v prosinci) k dražbě zbývajících desek a i jejich výnos se dostane k neziskovým organizacím.

 

 

Oba autoři ale, dle vlastních slov, nedělali vlastně nic jiného než dosud, avšak možnost využít takto významné a velkoformátové „plátno“ je zavazovala a stala se pro ně výzvou.

Neběžný umělecký počin obou autorů ocenilo i samo Výstaviště, které se podílelo na organizaci celého projektu. Dokládají to i slova Tomáše Hübla, pronesená jménem Výstaviště do médií: „Spolupráce s Michalem Škapou a Ondřejem Vyhnánkem byla skvělá a výsledek stojí zato. Čtyři sta padesát metrů čtverečních je obrovská plocha, ale autoři si s ní i v tak krátkém poradili skvěle. Očekáváme, že projekt osloví nejen mladou generaci se zájmem o alternativní způsob tvorby, ale i mecenáše, kteří se aktivně zapojí do dražby,“

 

 

Co tím chtěli autoři říci? 

 

Odpověď na známou příslovečnou školní otázku „co tím chtěl autor říci“ si musíme dát sami. To, co malba představuje, tedy podobu jakéhosi bájného, ale ztraceného města, či hlava skládající se z více fragmentů, jež míní vdechnout naší metropoli nový život, a proto drží  v ruce jiskru a kolem níž víří vesmír, to jsou sdělení, která lze vnímat prvoplánově, stejně jako se domýšlet dalších souvislostí. Jak doslova uvádí anotace vystaveného díla, „kombinace světa techniky a fantaskní vize, jsou propojeny do jednoho originálního výtvarného celku“. Tento první život díla, jako celku, ale plynule přejde svojí inkarnací  protože jej čeká život druhý ve formě jednotlivých desek získaných rozebírkou pomalované fasády. A každá z desek pak bude v příběhu díla a v jeho poslání působit dál samostatně…

 

 

Text: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.

Foto: Marie Kubíčková, DiS 

 

Mural Ztracené město

Michal Škapa a Ondřej Vyhnánek

Stěna Křižíkova pavilonu

Výstaviště Praha

do prosince 2021

 

 

Více:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/michal-skapa-babylon-aneb-protneme-li-slozky-kodu-jazyka-pisma-a-zapisu-myslenky/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/reverse-pasta-oner-jakub-matuska-aka-masker-vladimir-518-michal-skapa-epos-257-david-krnansky-jiri-georg-dokoupil-lui-aneb-kdyz-graffiti-jiz-patri-do-prostoru-soucasneho-umeni/   

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/invisible-cities-neviditelna-mesta-and-featuring-giovanni-battista-piranesi-aneb-na-smetisti-dejin/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/michal-skapa-%e2%80%93-graffoman-aneb-kdyz-%c2%b4piseme%c2%b4%2c-uvedomujeme-si-sami-sebe%21/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/sexplicit-vol-3-aneb-valentine-different-thematic-art-exhibition/