Martin Salajka – In Bloom aneb jako kdyby na nás uprostřed pohody vykoukla smrt

31.05.2021 17:32

 

Martin Salajka – In Bloom

10. 5. - 11. 6. 2021

Galerie Via Art

 

Není asi nikdo, kdo by se nějakým způsobem ne-chtěl a dokonce ne-musel vypořádávat s existencí pandemie. V sobě samém i vůči svému okolí. A nejsme-li k tomu imunní my všichni, tím více tím jsou zasaženi umělci, vnímající svět a jevy kolem nás daleko citlivěji, niterněji a empatičtěji. A padá-li na ně, i za nás, pocit marna a nicoty, snaží se z toho je, i nás, dostat svojí tvorbou. Není pak divu, když jejich díla, reflektující dobu a její dopady reflektují i zmar, který nás v lepším případě obešel „jen“ zdálky, v horším potkal až příliš zblízka.

 

 

Klasičtí nizozemští malíři 16. 17. století s oblibou, a vynikajícím způsobem, zobrazovali morbidní zátiší plná vadnoucích květů, hnijícího ovoce, lebek a dalších symbolů zmaru a prázdnoty. Jednalo se o dobový trend inspirovaný jednou z biblických knih, knihou nazvanou Kazatel.  Takovéto malby se proto začaly označovat latinským slovem Vanitas (což v překladu znamená prázdnota či nicotnost). Jednalo se tedy o symboliku uvědomění si pomíjivosti a marnosti života, lidského úsilí a vůbec všeho pozemského, o symboliku zániku a smrti.

 

 

In Bloom – V květu

 

Výstava Martina Salajky se jmenuje In Bloom – V květu. A skutečně, vejdete-li natěšeni do znovuotevřené galerie Via Art konečně opět po dlouhé vynucené přestávce, prostoupí vás dva pocity. Jednak že to, co bylo, byl jen zlý sen a že konečně došlo k probuzení a zase začínáme žit normálně. Druhý pocit je z prvního letmého pohledu na vystavené obrazy Martina Salajky. Hýří barvami, sálají sluncem a jsou plné květů. Ano, celá galerie je – jakoby – v květu jak praví název. Jenže, stačí druhý a další pohled a stačí lépe zaostřit zrak a stačí víc pozornosti věnovat obsahu obrazů a je to jako kdyby v něžných tónech romantického příběhu náhle zazněl kontrapunkt čehosi zlověstného. Jako kdyby na nás uprostřed pohody dýchla smrt. Jako kdyby na nás opájejících se pestrostí květů vykoukla lebka, kterou ty květy prorůstají…

 

 

Vanitas 21. století

 

Holandští mistři malovali klasicky. Salajka moderně. Brutálně, silně, emotivně. A vytváří moderní, žel současné, vanitas. Jako obraz doby? Jako vnitřní vypořádání se s tím, co jsme zažili a ještě dlouho budeme prožívat? Jako katarzi stresu, který nás všechny držel a nepustil (zatím…) víc než rok? Nevíme. A není to ani nutné specifikovat. Vyložme si to vše sami v sobě při pohledu na Salajkovy obrazy, na jeho Vanitas 21. století.

 

 

Pomohla nám pandemie o trochu víc obnažit to, kdo skutečně jsme?

 

Tak se ptá ve svém kurátorském slově kurátorka výstavy Petra Widžová, historička umění, Dejme jí tedy slovo.

 

„Smrt.

Za normálních okolností téma v současné společnosti vytěsněné, zatlačené do kouta a oddělené od každodenního života. Obávaný a bolestivý rozpad fyzické stránky, tak odlišný od mainstreamově pěstovaného kultu úspěchu a krásy…

Přesto ale do žité reality nečekaně probublal zpět díky covidové pandemii. Otřesení odtažitého vědomí vlastní smrtelnosti se pro mnohé stalo intenzivním a nezvaným procesem, díky kterému začaly vyvěrat základní existencionální otázky, jež lidskou civilizaci provází odjakživa.

 

 

Tak jako v dílech Martina Salajky, která jsou plná bytostí poháněných pudy, hladem a touhou přežít, poukazujíc na pravou podstatu bytí a pomíjivosti lidské existence. Není tomu jinak ani na aktuální výstavě, kde autorovy energické malířské světy nově ohledávají a pulsují kolem klasického námětu VANITAS, jež ve výtvarném umění tradičně poukazuje na pomíjivost lidského života a marnost jeho snažení.

I tentokráte pracuje Salajka s tématem ve volně navazujícím cyklu, jenž experimentuje s hranicemi tématu i vlastní malířskou polohou…

 

… Hra s formou a spontánnost obohacující autorovo malířské gesto, mu umožňuje posouvat tradiční téma do nových poloh. Vadnoucí květiny, jež v kontextu VANITAS nesou symboliku kontrastu krásy života a úpadku, pokládá autor do protikladu brutality svého malířského rukopisu a přivádí je na samou hranici absurdity.

Co čeká květinu po jejím zániku?

Ty Salajkovy, znovu záludně ožívají a mění se v groteskně antropomorfní a pichlavé entity. Stejně tak lebky opustily svět bělostných a esteticky dokonalých objektů, zasazeny do hýřícího barevného světa, oscilují mezi záludností a nelítostnou polohou připomínající lebky Otto Dixe. Prorostlé květinami se společně stávají pulsující změtí nových existencí, parafrází klasického tématu v současném světě.“

 

 

Mnoho možností, jedna jistota

 

Kdo – tak jako my na www.www-kulturaok-eu.cz – prahne po dlouhém galerijním půstu po dlouho odepíraných zážitcích, má teď tisíc a jenu možnost. Nedá se vše vidět, stihnout, navštívit. Nedá. Je nezbytné vybírat. A se sebezapřením pomíjet jinak oblíbené galerie, přehlížet jinak tak dobře s námi souznělé autory. Sami s tím máme velký problém.  Pozvánek přichází celé kupy. Ale, můžeme-li doporučit, tak výstavu v galerii Via Art zkuste zařadit do svého výstavního itineráře. Vystavené obrazy v milém prostředí a na vhodném, snadno dostupném místě, vám – tak jako to učinili nám – potvrdí, že v tom všem dnes nejsme sami.

A kdyby bylo nejhůř, nechte je na sebe působit s mírně přivřenýma očima. Pak uvidíte jen tu záplavu barev a květů a nikoli tristní detaily v plátnech zakomponované. A i letošní chladné jaro se bude zdát hřejícím létem.

 

 

Text a foto: Richard Koníček 

 

Martin Salajka – In Bloom

10. 5. - 11. 6. 2021

Galerie Via Art

Reslova 6, 120 00 Praha 2     

otevřeno: úterý - čtvrtek 13 - 18 hod., pátek 13 - 17 hod.

informace: tel.: 604 450 549

e-mail: galerie.viaart@volny.cz

www.galerieviaart.com   

 

Více k autorovi:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/adam-kaspar-jan-rybnicek-martin-salajka-v-lese-vesele-aneb-jak-to-prase-rybnicek-nese/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/martin-salajka-zombie-rituals-aneb-horor-nastat-muze-kdyz-zhasneme/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/martin-salajka-somnambul-aneb-ponorme-se-do-vlastni-sfery-ne-vedomi/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kvety-2018-stolety-pribeh-velika-ceska-vystava-porcelanu-vyznamnych-ceskych-umelcu-aneb-ceska-hudba-v-pohybu/