Martin Salajka: Zombie Rituals aneb horor nastat může... když zhasneme…

13.11.2018 11:05

 

White Pearl Gallery - Praha

2. -  30. 11. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vernisáži výstavy monumentálních děl Martina Salajky, která se konala ve White Pearl Gallery a kde jsme strávili večer na pomezí reality a abstrakce, byli přítomni Martin Salajka, autor výstavy, Radek Wohlmuth, kurátor výstavy a Alexandra Karpuchina za  White Pearl Gallery.

 

Nový výstavní projekt malíře a grafika Martina Salajky Zombie Rituals, vytvořený pro pražskou White Pearl Gallery, volně navazuje na výstavu Somnambul z konce minulého roku. Jestli v jejím rámci vizualizoval především noční krajiny - přírodní i architektonické, zde se direktně zaměřuje na téma městské džungle. Urbánní obrazy dál zůstávají naplněné temnotou, kterou občas rozstřelí dramatické osvětlení v prudké barevnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

Hlavním motivem se už ale stávají obyvatelé měst ´ensorovského´ rodu, které zachycuje jako hypnotizovaný mnohohlavý dav bez individuálních znaků, zbavený vlastní vůle.  Jakkoli jeho nové expresivní práce, malované posunutým ´nervním´ rukopisem, ne-popírají odkaz tradiční dekadentní estetiky, zůstávají zcela ukotvené v prostoru dnešní každodennosti. Vždyť horor není nejčastěji nic jiného, než to, co běžně žijeme. Stačí zhasnout. A někdy není třeba ani to.“  (text:  Radek Wohlmuth)

 

 

Martin Salajka (*1981)

  • studium na FaVu - ateliér Petra Veselého
  • studium na AVU v Praze - ateliér Michaela Rittsteina  

 

 

 

 

 

 

Uvěřitelnost jeho fantaskních obrazů spočívá především v tom, že nepřestává malovat to, co vidí kolem sebe. Svůj život dělí mezi pobývání v přírodě, která ho vrací k tomu, co člověka přesahuje, a ve městě, kde je většina aktivity postavená na sebepotvrzování vůči jiným lidem. Tato bipolární zkušenost splývá v dvojjedinost, která otevírá jeho zvláštní druh magického vidění na pomezí reality a abstrakce. Nejde při tom jen o schopnost otevřít se navzdory tradovanému racionalismu, ale především adekvátně malířský zareagovat. Jinými slovy dešifrovat každodennost do její pravé podoby. V ideálním případě jsou mu nápomocní i osobní běsi.“   (text: Radek Wohlmuth)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátor výstavy: Radek Wohlmuth

 

120 00 Praha 2

Dittrichova 5

Máme otevřeno: středa - neděle: 13.00 - 18.00 hodin

Vstup: volný

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

Vysv.: ensorovský podle malíře Ensora/např.  dílo Bitva kostlivců z roku 1907

 

 

 

 

 

www.whitepearl.gallery

White Pearl Gallery (*2016)

se zaměřila na současnou českou uměleckou scénu,

s důrazem na prezentaci médií

s dominujícím vizuálním jazykem (malba, objekt, instalace).

Intimní, vnitroblokový charakter

a

 osobní přístup týmu White Pearl Gallery

má oproti postmoderním tendencím zrychlování a sdílení

dopomoci k prodloužení hlubšího,

 osobního prožitku z vystavovaných uměleckých děl,

 stejně tak jako z jejího prostředí

 a

ze vzájemných interakcí s umělci v rámci společenských happeningů.

Neméně důležitým cílem galerie

je

kontinuální práce

s potenciálem jednotlivých autorů a prezentace jejich děl

vždy inovativním jazykem, v nových, aktuálních  souvislostech.

Letité zkušenosti s multižánrovými projekty se

potom staly garancí bohatých doprovodných programů,

jež přispívají

k rozšiřování povědomí o kvalitní současné vizuální kultuře

napříč spektrem široké veřejnosti.


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/adam-kaspar-jan-rybnicek-martin-salajka-v-lese-vesele-aneb-jak-to-prase-rybnicek-nese/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/martin-salajka-somnambul-aneb-ponorme-se-do-vlastni-sfery-ne-vedomi/