Martin Salajka / Somnambul aneb ponořme se do vlastní sféry ne/vědomí

08.01.2018 14:31

Nová galerie – Praha

7. 12. 2017 - 18. 1. 2018

 


Na vernisáži nové předvánoční výstavy Somnambul, jež je přehlídkou obrazů Martina Salajky, jsme na www.www-kulturaok-eu.cz  zhlédli např. akryly na plátně od autora, který si už během studií si vytvořil svůj velmi originální potemnělý styl. Jeho dekadentní obrazy plné hrůzostrašných výjevů často na diváka působí jako dynamické momenty hororových příběhů, které jsou zastaveny v jejich nejnapínavějším momentu. Jiná díla naopak vyzařují klid – letící sova nebo sokol hlídající své mladé. Salajkova fascinace noční přírodou, která je protkána dravou zvěří, napětí zachycené situace a osobitá barevnost zanechává velmi silný dojem.

 

 

 

S nějakým druhem somnambulismu máme většinou osobní zkušenost všichni.

Psychologická literatura náměsíčnictví vykládá jako poruchu vědomí dostavující se v úvodních hodinách spánku,

kdy člověk nevědomky mluví, chodí nebo provádí nějaké jiné úkony typické pro bdělý stav.

Jeho vnímání a racionalita jsou však při tom výrazně narušeny, takže může dělat i věci „na hraně“, při nichž mu hrozí nebezpečí úrazu. Typické je, že ráno si pak somnambul většinou nic nepamatuje.

 

Nemůže tedy vědět, co prožíval, ani v jakém prostředí se ve svém živém snu pohyboval.

A právě to se rozhodl Martin Salajka změnit.

Malíř a grafik střední generace, který postupně prošel ateliérem Petra Veselého na brněnské FaVU,

aby svá studia zakončil u Michaela Rittsteina na pražské AVU,

se prostřednictvím několika sérií svých nejnovějších obrazů,

balancujících na pomezí malby a reprodukčních technik,

ponořil do sféry ne/vědomí, která zpřítomňuje shluky dějů rozprostřených mezi městskou a přírodní krajinou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeho symbolikou prodchnuté vrstevnaté výjevy

kombinující spontánnost s konceptuálním přístupem,

které se nevyhýbají ani autentické dětské kresbě,

jsou významově otevřené.

Jejich fantastická přízračnost postavená na realistickém vidění

přitom umožňuje j

ak doslovné čtení, tak asociativní automatismus.

Martin Salajka používá k dosažení co nejvyššího účinku svých pláten různé prostředky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Staví především na intenzivní práci s barvou, kterou tře a vtírá do podložky,

aby ji vzápětí zase vymýval proudem vody,

experimentuje se šířkou stopy,

používá koncentrovanou barevnou skvrnu i uvolněné gesto nebo akvarelovou rozvolněnost.

Proces malby pro něj představuje minimálně stejnou hodnotu jako její výsledek,

což odpovídá i jeho prioritám v oblasti námětu,

totiž věnovat pozornost a přemýšlet především o tom, co zůstává skryté.

Spíš než architektura stromu ho zajímá, co se děje v jeho koruně,

víc než vodní hladina to, co se odehrává pod ní.

 

Jiné to není ani s výstavou Somnambul.

Také ta zkusmo nahlíží do prostoru obvykle překrytého mázdrou ranní anamnézy.

Intuitivně konstruuje různá prostředí vzniklá z barevného šumu,

jako některé z možností, kam by mohl člověk při svém snovém dobrodružství zabloudit.

Když ne z jiných důvodů, tak alespoň proto, že v každém z obrazů je noc vždycky nějak přítomná. “

(Radek Wohlmuth)

 

Martin Salajka (30. 3. 1981 Uherské Hradiště)

studium

2005-2008/Akademie výtvarných umění v Praze, atelier malba 3, Doc. Michael Rittstein

2002-2005/Fakulta výtvarných umění v Brně; atelier malba 1, Doc. Petr Veselý

1997-2002/Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti; obor: Užitá malba

 

 

 

 

 

 

 

 

samostatné výstavy 

2015

 V lese vesele,  Nová galerie, Praha (s Adamem Kašparem a Janem Rybníčkem)

2015

 Sítě, Galerie  AMB, Sbor kněze Ambrože, Hradec Králové

2014

 Death Mental , Galerie Modřanská zvonice, Praha 

2014

 Heavy Mental , Reduta, Uherské Hradiště

2013

 Zvlčení, Výstavní síň v divadle Karla Pippicha, Chrudim

2013

  Obrazy,  Galerie Beseda, Ostrava

2013

 Obrazy, Galerie Kotelna, Říčany

2011

 SoliPSIsta: Galerie  21. století, Praha

2011

 Obrazy: Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora

2011

 Betonový měsíc: Galerie Dolmen, Praha

2010

 Obrazy: Galerie Vltavín, Praha

2010

 Obrazy: Galerie u sv. Jakuba, Nový Bydžov

2010

 Obrazy: Galerie výtvarného umění, Náchod

2010

 Malé formáty: Galerie U Zlaté štiky, Kolín

2010

 Obrazy: Městské divadlo Kolín

2008

 Napůl: Galerie Via Art, Praha

2008

 Obrazy: Galerie Dorka, Domažlice (s Tomášem Němcem)

2005

 Lesní plesnivec: Galerie mladých, Brno

 

Kurátor: Radek Wohlmuth

120 00 Praha 2

Balbínova 26

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

https://www.novagalerie.cz/artists/salajka/photogallerycbm_284293/14/

https://www.novagalerie.cz/somnambul/

https://www.artbanana.cz/martin-salajka

https://martinsalajka.cz/