Kulatý stůl Družstevní Asociace ČR: Spotřební družstvo Včela aneb jak mohlo vypadat družstevnictví nebýt socialistické éry...

18.10.2020 15:59

Družstevní Asociace ČR - Praha

16. 9. 202O

Historie spotřebního družstva Včela


Dostáváme hodně pozvánek. I těch, co zdánlivě nesouvisí s naší tématikou, kulturou
v Praze. Mnohé nás zajímají, ale nelze na ně reagovat, u jiných neodoláme, ač jsou - takříkajíc - z "jiného soudku". Pozvánka na další z řady kulatých stolů pořádaných Družstevní Asociací ČR, na něž nás zve ing. Lenka Týčová, vedoucí sekretariátu, nabízela téma: Spotřební družstvo Včela.


To nás přilákalo na Těšnov do zasedacího sálu DAČR. Proč? Jsme pamětníci a Družstvo Včela jsme znali z dob před rokem 1989 a mnohé jsme o něm slyšeli od našich rodičů, pamatujících zlatou éru 1. republiky. Tak tedy, jak že to vlastně všechno bylo?  

 

"Spotřební družstvo Včela - Jeho vznik,
historie a zánik"


Tak znělo zadání účastníkům kulatého stolu. A přijali je, tak jako vždy, významní historici, vědci a ekonomové. Kulatý stůl zahájil tradičně Mgr. Pavel Černý, vedoucí Muzea družstevnictví.Pak následovala skvělá a pro nás na www.www-kulturaok-eu.cz  nejpřitažlivější přednáška PhDr. Jana Slavíčka, PhD., z Historického ústavu AV ČR, jenž se věnoval historii družstva Včela.  Další přednášky měli doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc., zástupkyně vedoucího Katedry národního hospodářství Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Mgr. Jakub Raška z Historického ústavu AV ČR, Mgr. Bohumil Melichar z Ústavu pro studium totalitních režimů, PhDr. Patrik Vedral ze Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a nakonec následoval velice aktuální a fundovaný vstup Ing. Jana Mládka, CSc. někdejšího ministra průmyslu a obchodu ČR, věnovaný Ekonomické a politické transformaci po roce 1989 - ve vztahu k družstvům vůbec. Na tyto vstupy navázala diskuze zúčastněných odborníků, představitelů družstevnictví a další osob, s výše uvedenými přednášejícími.
Historik o historii družstva

Jak jsme se dozvěděli, tak iniciátorem celé akce byl právě první přednášející historik PhDr. Jan Slavíček z Historického ústavu AVČR. Ve svém vystoupení se soustředil především na historii spotřebního družstva Včela se zřetelem k éře československého družstevnictví 1. republiky.

Zhodnotil přínos družstva Včela pro sociální demokracii a posléze i KSČ. Družstvo Včela totiž patřilo k největším československým družstvům a během existence nebylo zdaleka jen spotřební, ale mělo i vlastní výrobky a síť partnerů.

Nelze opakovat celou historii družstva Včela, která je typická pro ostatní družstevnictví v období 1. republiky, kdy družstva plnila své původní poslání, ale i výjimečná, neboť družstvo Včela se stalo, dnes bychom řekli, "lídrem" mezi tehdejšími družstvy. Podrobnosti lze najít na precizně zpracované sekci na wikipedii (viz. https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Dela_(spot%C5%99ebn%C3%AD_dru%C5%BEstvo ) a také dalších odkazech na internetu. Ani přednášející, jak sám zdůraznil, nesděloval nic, co by už nebylo známo, ale ve svém vstupu to dokázal podat přehledně, živě a srozumitelně. My můžeme jen naznačit základní fakta: 


Spotřební družstvo Včela bylo založeno v roce 1905 pod názvem Ústřední dělnický spolek
konsumní "Včela".

Ve 20. letech 20. století byla Včela ve společném vlastnictví sociálních demokratů a komunistů.

Ve 30. letech 20. století družstvo ovládli komunisté. Pro členy Včely vycházel věstník a výchovný list pro družstevnictví "Včela".

Družstvo působilo v Praze a ve středních Čechách a fungovalo na základě distribuce potravin z velkoskladů do jednotlivých prodejen detašovaných v dělnických čtvrtích. Největší velkosklad mělo ve Vysočanech.

Včela ale také provozovala stáčírny nápojů, balicí linky a spolupracovala s družstevní pekárnou v Berouně.Za 1. republiky
patřila k nejprogresivnějším družstvům

 a

členská základna
byla nejpočetnější.

V té době
jeho činnosti neškodilo dokonce

ani zmíněné vedení
komunistickými představiteli.

Fungovalo i pod
jejich vedením opravdu perfektně

a

ideologické
aspekty ještě nikterak nepokřivovaly jeho činnost.


Družstvo Včela přestálo
i okupaci.

 

Po roce 1948, v období socialismu se však stalo jedním z takzvaných lidových spotřebních družstev a vliv ideologie vnesl své nezdravé plody. Fungovalo, ale už v duchu zcela jiné ideologie. Po roce 1989 se družstvu Včela, podobně jako většině jiných družstev, nepodařil start nového družstevnictví a v rámci tržní ekonomiky bylo nakonec ovládnuto podnikatelem, který družstvo přeměnil na akciovou společnost. Ta pak musela (v roce 2009) z typických příčin ukončit svoji činnost.110 00 Praha 1

Těšnov 5

www.dacr.cz

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček

Foto: © Richard Koníček, © Ing. Olga Koníčková


https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/ladislav-karel-feierabend-osobnost-ceskeho-druzstevnictvi-aneb-musime-hledet-k-nebesum-a-nohama-stat-pevne-na-zemi-l-k-f/


https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/role-druzstevniho-podnikani-v-budoucim-vyvoji-cr-aneb-videno-pohledem-z-venku/


https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/lokalni-a-druzstevni-zpusoby-hospodareni-jako-progresivni-vize-aneb-setrvala-krupej-i-kamen-prorazi/