Ladislav Karel Feierabend - osobnost českého družstevnictví aneb Musíme hledět k nebesům a nohama stát pevně na zemi… L. K. F.

12.11.2019 12:31

 

 

 

 

 

 

 

 

Družstevní Asociace ČR - Praha

31. 10. 2019

 

Náš národ by nemusel podléhat malosti, kdyby si víc uvědomoval a vážil těch, na něž neprávem zapomněl. Ze všech oborů lidské činnosti. Přičinila se o to momentální politická kritéria, jejich vnímání a hodnocení. Jednou z pozapomenutých osobností, zatracených režimem minulým a dosud zapomenutých režimem současným, byl a je Ladislav Karel Feierabend. Muž, jehož jméno a myšlenky dnes - k naší škodě - zná už jen málokdo…

 

Na web dostáváme řadu pozvánek. Dokonce tolik, že už zvolna nestiháme všem vyhovět a musíme vybírat. Přijetím jedné ale odříkáme souběžnou druhou či další. Výběr, často těžký. Ne tak, dostaneme-li pozvánku výjimečnou, na akci o níž je – dle našeho názoru – žádoucí upozornit i návštěvníky www.www-kulturaok-eu.cz. Byla jí i pozvánka Družstevní Asociace ČR, kterou nám zaslala vedoucí sekretariátu DAČR, Ing. Lenka Týčová. Zvala nás na „kulatý stůl renomovaných odborníků věnovaný výjimečné osobnosti českého družstevnictví, Ladislavu KarluFeierabendovi, někdejšímu ministru zemědělství a dlouholetému vrchnímu řediteli Kooperativy (obchodního ústředí hospodářských družstev). A protože i my jsme měli jen povšechné znalosti o tomto člověku, se zájmem jsme pozvání přijali.

 

Útěky a návraty L. K. Feierabenda

Kdo byl Ladislav Karel Feierabend?  (1891 - 1969)

JUDr. Ladislav Karel Feierabend za 1. i 2. republiky, do vzniku protektorátu, zastával řadu vládních funkcí. Jeho nejvýznamnějším působením byla role čs. ministra zemědělství v české vládě a za okupace pak čs. ministra financí v londýnské exilové vládě.

 

Pro posluchače na konferenci  ale měly hlavní význam jeho myšlenky,  vtělené do dlouhé řady odborných prací s tematikou družstevnictví.

 

JUDr. L. K. Feirabend (1891 - 1969)

  • vystudoval Karlovu univerzitu Karlovu
  • profesně byl celý život politik, spisovatel a ekonom
  • oceněn a do jisté míry i konečně doceněn byl až v roce 1995, kdy mu byl in memoriam udělen Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy.

 

L. K. F. je znám jako přední československý meziválečný národohospodář a vrcholný představitel družstevnictví v čase jeho největšího tuzemského rozkvětu. Téměř půl života byl však nucen trávit v exilu. Po roce 1940 a po roce 1948.

 

Mimo odborné práce je také autorem mimořádně cenných a rozsáhlých pamětí na turbulentní události let 1938 - 1950.

 

Zatímco jemu se podařilo za dramatických okolností počátkem války dostat do londýnské emigrace, jeho rodina to štěstí neměla a skončila v koncentračních táborech. Po 2. sv. válce se z exilu vrátil a od počátku se netajil svým protikomunistickým postojem. Proto po únoru 1948 musel emigrovat opět. Zprvu do Anglie a v roce 1950 do USA.

 

Zasvěcený pohled historiků hodný souborného zpracování

Velice zajímavé informace na konferenci přednesli historici

z Ústavu pro studium totalitních režimů /ÚSTR

(PhDr. Jaroslav Rokoský, PhD., Mgr. Jiří Urban, PhD. a Mgr. Martin Tichý).

 

Obrátila se na ně Družstevní Asociace ČR a byla to správná volba. Auditorium, vesměs různé osoby spojené s naším současným družstevnictvím (zástupci či členové členských svazů DAČR, ZSČR, SČMSD, SČMVD) se tak blíže a poutavě seznámili s osobností, s níž bychom měli v této oblasti i dnes vycházet a na jehož teoretickou práci bychom měli při nápravě pokřiveností z let 1948 - 1989 navazovat.

 

Jen tak totiž lze znovu vrátit družstevnictví status, jaký mělo za 1. republiky a jaký má ve vyspělých zemích. O ekonomický pohled na současné družstevnictví  doplnila i známá ekonomka, doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD. za organizaci Alternativa Zdola. Nelze reprodukovat vše, co zaznělo na konferenci. Pro ilustraci tedy jen stručné charakteristiky jednotlivých příspěvků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Jaroslav Rokoský, PhD.

charakterizoval L. K. Feierabenda

jako agrárníka a džentlmena své doby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Tichý pohovořil o dramatickém útěku L. K. Feierabenda po Labi do západního Německa a také dodal, že by to stálo za film…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Urban, PhD. se věnoval otázkám kolektivizace.

 

A doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD. závěrem srovnala tehdejší a dnešní stav družstev v ČR a zdůraznila družstevnictví obecně jakožto plně životaschopnou a dokonale konkurenční alternativu běžného živnostenského či korporátního podnikání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr konference  patřil dotazům a příspěvkům z auditoria a hlavně diskusi mezi hosty a přednášejícími, inspirované vším, co bylo řečeno.

 

Milou pozorností bylo, že se akce se natáčela nejen k dokumentování, ale především jako pozornost pro potomky L. K. Feierabenda, z nichž někteří byli akci přítomni.

 

Malý doplněk pro návštěvníky www.www-kulturaok-eu.cz:

 

Možnosti bližšího seznámení s osobností, dílem a myšlenkami L. K. Feierabenda jsou zatím, kromě knihoven a internetu, dvě. První je návštěva Muzea družstevnictví a jeho trvalé expozice Vývoj Družstevnictví na území ČR.

 

K seznámení je tu asi 300 exponátů rozličného charakteru, od archivních dokumentů, přes fotografie, tiskovinya různé brožuryaž po hmotné exponáty. Vše dokladuje vznik, vývoj a proměny, jimiž prošlo české družstevnictví od roku 1847 po současnost. Nechybí samozřejmě ani informace o L. K. Feierbendovi.

 

Muzeum se nachází na adrese Těšnov 5, Praha 1 - v budově Kooperativy.

 

Ředitelem a duší muzea je Mgr. Pavel Černý (telefon: +420 224 805 165, mobil: +420 608 515 271, e-mail: cerny@dacr.cz), jenž rád pohovoří o L. K. Feierabendovi a fundovaně zodpoví i případné dotazy k problematice družstevnictví. Však také úvodní slovo akce patřilo právě jemu.

Druhá možnost je návštěva zámku Mirošov, okres Rokycany, Plzeňský kraj (https://mapy.cz/zakladni?x=13.6597017&y=49.6888076&z=17&source=base&id=1702147), kde je expozice věnovaná osobě a dílu L. K. Feierabenda.

 

(Zámek Mirošov

Informace a rezervace soukromých prohlídek po dohodě a pro skupiny nad 5 osob

 po  -  pá, 8-12 hod

 telefonicky kdykoliv, kontakt: Lenka Strnadová,

+420 775 749 808, strnadova@gw-int.net). 

 

Více na téma družstevnictví:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/lokalni-a-druzstevni-zpusoby-hospodareni-jako-progresivni-vize-aneb-setrvala-krupej-i-kamen-prorazi/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/role-druzstevniho-podnikani-v-budoucim-vyvoji-cr-aneb-videno-pohledem-z-venku/

 

 

 

 

Hodnocení: 89 %

Richard Koníček (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, internet