Konflikt a dialog - Obrazy Davida Pešata a Tomáše Polcara aneb dvojí vidění na jedné výstavě

11.10.2021 10:15

 

Konflikt a dialog -  Obrazy Davida Pešata a Tomáše Polcara

8. 10 – 31. 10. 2021

HYB4

 

 

Dva autoři, dvě zcela odlišné estetiky, dva rozdílné přístupy. A přece ve výsledu, jeden velký divácký dojem - povznášející výstava. Neunavuje, nestraší, nepoučuje, jen nabízí důvody k zamyšlení a potěchu z ladu výraziva. Konflikt a dialog? Spíše taková běžná přátelská konfrontace dvojího vidění a dvojího vyjádření, která nakonec přechází v pohodově souznělý dialog. Zkrátka zajímavá velká výstava dvou etablovaných umělců - Davida Pešata a Tomáše Polcara.

 

 

„Na první pohled tu jde o konfrontaci (z latinského frons, čelo), tedy setkání tváří v tvář a vzájemné porovnávání, ale také střetnutí nevylučující konflikt. Vnitřní rozpor se ale nekoná a mezi navenek tak odlišnou dvojí malbou se rozvíjí rozhovor (z řeckého dialegomai, rozmlouvat, rozvažovat) – vnitřní dialog – osobní tázání a odpovídání, kde oba umělci skrze svou tvorbu hledají a nalézají smysl, pravdu či cestu”

Kurátorka výstavy, PhDr. Lucie Šiklová, Ph.D.

 

 

Opravdu tu konflikt, ani náhodou, nehrozí

 

I když na náš web přichází mnoho pozvánek a s těžkým srdcem musíme vybírat, kam stihneme zavítat kam ne, k návštěvě výstavy pánů Pešata a Polcara nás přimělo dokonce hned několik důvodů. Především mimořádná a nevídaná péče jakou věnovala organizační stránce výstavy Anna- Maria Zwyrtek z dnes už proslulého centra zajímavé a moderní kultury Kampusu Hybernská, krátce HYB4. Zjevně byl zájem o naši návštěvu a toho si vážíme.

Druhým důvodem pro nás byli sami autoři. Jak dokládá soupis odkazů na konci článku, tak náš web se už o jejich různé předchozí výstavy zajímal a vždy je s čistým svědomím mohl doporučit návštěvníkům našeho webu.

Třetím důvodem byl mimořádně inspirativní výstavní prostor nacházející se v prvním patře budovy A, tedy v pásu různě prostorově odlišných místností s okny orientovanými nad Hybernskou ulici, propojených uprostřed romantickou spojovací chodbou, ale i vzájemně všelijak propojených, umožňujících různě promyšlenou instalaci děl s odlišnou tématikou a ve svém celku přinášející výpověď o autorském sdělování. Navíc, lze v jednotlivých místnostech příjemně bloudit a objevovat stále jiné pohledy na vystavená díla. 

A to už je i zásluha citlivé a vnímající kurátorky téhle výstavy, PhDr. Lucie Šiklová, Ph.D., která byla dalším důvodem k návštěvě právě této výstavy. Navíc, jsme dostali pozvání nejen na vernisáž, ale na dopolední předvernisážovou tiskovou konferenci, která se konala v klidu a v osobním kontaktu, na níž byli jen ti, koho zajímá především práce autorů a díla sama, což je mnohem cennější než poněkud burleskní večerní vernisáž, kterou jsme si tím pádem mohli ušetřit. Odměnou nám byla možnost pohovořit „napřímo“ s autory, organizátorkou akce a především k neobyčejně vlídnou a ochotnou kurátorkou. Co víc si přát…

 

Citujeme z tiskové zprávy

 

Jako vždy, odborné posouzení a odborné informace necháváme na odbornících. Které rádi sdílíme s návštěvníky našeho webu. Tak tedy citujme z tiskové zprávy, kterou pečlivě připravila naše hostitelka, Anna-Maria Zwyrtek.

My dodáme jen pro přehlednost a informaci, že Tomáš Polcar, je autorem prací ve stylu geometrické abstrakce a David Pešat tvoří expresivní figurální obrazy.

 

  

„Svá nejnovější díla, která vznikla za poslední rok, představuje Tomáš Polcar, absolvent pražské AVU. Prošel ateliéry tří vynikajících osobností českého výtvarného umění – Huga Demartiniho, Aleše Veselého a Milana Knížáka. Jakkoli je jeho tvorba autorsky rozpoznatelná (monochronní, abstraktní kompozice, ovládnutí tvaru, hmoty i myšlenky), není pro něj typický jeden pevný rukopis. V malbě se drží především škály bílých, šedých a černých odstínů a zaujímá polohy čistě geometrické i ryze expresivní. ´Ve své práci dlouhodobě pracuji v několika tematických, postupně se vyvíjejících cyklech (Hnití plodí žití, Atomos, Soma, Rezonance, Kyklos). Obsahem těchto cyklů jsou pojmy – Rytmus, opakování, síť. Chyba. Život. Růst. Rozpad´, prozradil Tomáš Polcar.

 

 

V kontrastu k Polcarově tvorbě stojí barevná expresivní malba Davida Pešata – výběr nejlepších prací z posledních tří let. ´Svou výtvarnou práci vnímám jako sondu do vlastních duševních tvarů. Tyto tvary porovnávám a konfrontuji s tvary vnějšího světa. Výsledný obraz je kombinací obojího, a to ve smyslu začátku i konce. Tak jako starořecký Abraxas se snažím postavit sám sebe do prostoru mezi formu a obsah, mezi bytí a nebytí, mezi čas a ne-čas´, vysvětlil David Pešat.

David Pešat absolvoval také pražskou AVU, a to v ateliéru Jiřího Sopka. Autorova malířská práce navazuje na modernistické pojetí obrazu v proměně jeho skladebnosti a formálního výrazu. Většina jeho děl se pohybuje v nejednoznačném poli mezi figurací a abstraktním výrazem. V jeho obrazech se odráží neustálé vnitřní metamorfózy člověka, které paralelně ovlivňují a modelují jeho pohled na svět. Pohled, který nikdy nezůstává stejný.“

Anna-Maria Zwyrtek

 

 

Ideální propojení dvou autorů     

 

I když, nebo, spíše, právě proto, že se jedná o výstavu dvou mimořádných osobností výtvarně i lidsky, stojí za to, najít si čas a zavítat na tuto výstavu. Vychutnat si ono až překvapivé souznění dvou tak odlišných stylů, dvou rozdílných typů tvorby a dvou pohodových autorů.

A připomeňme, že takovéto souznění není u výstav, kde se setkává více autorů vždy snadné dosáhnout. Ale zde se to podařilo v plné míře. Podíl na tom má samozřejmě i kurátorka, PhDr. Lucie Šiklová, Ph.D., známá historička umění, zaměřující se na moderní a současné umění. S výsledky jejího kurátorského působení jsme se v rámci našeho webu setkali mnohokrát a rádi. Její zkušenosti (doktorandskou práci obhájila v Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a pak působila jako kurátorka Sbírek moderního a současného umění v Národní galerii v Praze, Galerie Benedikta Rejta v Lounech a v současné době Galerie Klatovy / Klenová).

 

Text: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček 

 

Konflikt a dialog -  Obrazy Davida Pešata a Tomáše Polcara

8. 10 – 31. 10. 2021

HYB4

Budova A, 1. patro

Kampus - Praha 1 - Hybernská 4

  • 22. 10. 2021 autorská prohlídka
  • 31. 10. 2021 křest katalogu

https://www.kampushybernska.cz/

 

 

Více k autorům:

 

David Pešat

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/david-pesat-linie-a-orgie-aneb-pesatuv-pohled-nikdy-nezustava-stejny/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/random-aneb-prvni-vystava-v-nove-galerii-na-pragovce-white-cube/   

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/diktat-podminek-figura-dnes-venovano-holesovicke-trznici-aneb-lenin-pokus-o-zlidsteni-ci-play/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/metastazy-obrazu-image-metastases-aneb-nahoda-dvou-plechovek/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/zijes-srdcem-aneb-kdyz-spojime-umeni-a-medicinu/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/ko-laborace-v-pragovce-aneb-kolaborace-v-pragovce-neni-nic-proti-nicemu-naopak-je-to-neco-a-o-necem/

 

Tomáš Polcar:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/tomas-polcar-krajiny-aneb-kdyz-stale-hraje-prim-temna-ceska-priroda/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/tomas-polcar-rezonance-aneb-proc-prevazuje-seda-cerna-a-bila-stahnuta-barevnost-/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/tomas-polcar-osnova-aneb-pozvolne-narustani-i-nasledne-mizeni-rozpadani/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kk3-konkret-ism-1967-2015-aneb-kam-se-v-soucasnosti-posunula-autorska-tvorba%2c-jez-%c2%b4hovori-jazykem-geometrie%c2%b4-%21/

 

(vlevo Tomáš Polcar, vpravo David Pešat, každý u svého obrazu)