Tomáš Polcar: Osnova aneb pozvolné narůstání i následné mizení, rozpadání…

06.03.2019 12:24

Galerie HYB 4 - Praha

4. 3. - 12. 4. 2019

 

 

Vernisáž nové výstavy Tomáš Polcar: ´Osnova´, jež se konala v galerii HYB 4, zahájila kurátorka výstavy Lucie Šiklová. Autor byl osobně přítomen.

 

 

 

Tomáš Polcar (* 1973) na čerstvě reformované pražské AVU prošel třemi výraznými ateliéry profesorů Huga Demartiniho, Aleše Veselého a Milana Knížáka. Byl zastoupen na důležitých společných výstavách tehdy nastupující ´obrozenecké´ generace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepřehlédnutelná byla jeho Reklamní kampaň na obyčejné předměty v podobě billboardů ve veřejném prostoru či Portréty nahých lidí v pražském metru. Takto konceptuálně a intermediálně směrem k tzv. „novým médiím“ nasměrovaný umělec však u těchto tehdy trendů s velkým potenciálem nezůstal.

Odstěhoval se s rodinou z Prahy a žije v Slavětíně nad Ohří. V otevřené krajině se osvobodil od linearity času městského, začal vnímat a akcentovat cykličnost času v přírodě a sám začal tvořit v cyklech (dosud Hnití plodí žití, Atomos, Sóma, Rezonance, Krajiny).

 

Na počátku každého cyklu stojí přímá zkušenost se skutečností, setkání s nějakým jevem, jež jej osloví a uchvátí. Poté přichází sled asociací a úvah, které postupně krystalizují do sdělení, představovaného obrazem, u Polcara objektem - sochou či malbou, představující autorovo nejpoctivější a nekompromisní soustředění a úsilí o dokonalost potřebného výrazu.

 

Tomáš Polcar naplňuje ve své tvorbě 2 základní přístupové principy, intuici a ratio, které spoluurčují lidskou psýché, a vytváří obrazy světa smyslového a světa idejí jako formulace svého nazírání bytí skrze tento svět. Znovu a znovu je oslovován cyklickým opakováním v malém i velkém, v přírodě živé i neživé, nachází paralely mezi lidským životem a přírodou. Intuitivnímu myšlení u Polcara odpovídá expresivní umělecký přístup, představovaný krajinomalbou.

 

 

 

 

Jeho pozdější Krajiny zprvu ve škále od bílé do černé nacházejí v kraji zatopených pískoven okolo německého Schwandorfu nové barvy. Nejnovější říční krajiny vycházejí z konkrétních míst při Ohři poblíž Počedělic. Sleduje neustálou proměnu a nekonečné plynutí odehrávají se mezi relativně stálými břehy, proměňujícími se v denním čase se světlem. Světlo přichází, odchází, přichází…čas se rozpadá.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozumovému přístupu odpovídá geometrizující poloha, vědomě potlačující malířský rukopis a vypovídající univerzálním jazykem. V cyklu Atomos se Polcar zaobíral bodem a kruhem jako základními útvary, a posléze kulovými plochami s jejich symbolickým potenciálem. K těmto tvarům se vrací také ve svých nejnovějších objektech. V cyklu Sóma a Rezonance vychází z tvaru hexagonu, kterým je dlouhodobě uhranut. Původně jej inspiroval šestiúhelník buňky včelího plástu jako dokonalý, harmonický útvar. Má různé symbolické významy, představuje řád, vytváří síť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síť, osnova pro Polcara představují témata, která opakovaně řeší: základní alorytmus, chyba, pozvolné narůstání i následné mizení, rozpadání. Právě v onom momentu plynutí krystalizujícího do tvoření a poté se rozpadajícího do mizení se obě Polcarovy polohy, racionální i citově intuitivní, potkávají.“ (text: Lucie Šiklová)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Polcar (*13. 5. 1973 Praha)

  • žije a pracuje ve Slavětíně nad Ohří
  • studia

1991- 1998: Akademie výtvarných umění Praha

1991- 1992: Atelier sochařství II., prof. Hugo Demartini

1992-1994: Atelier monumentální tvorby, prof. Aleš Veselý

1994- 1998: Atelier intermediální tvorby, prof. Milan Knížák

 

110 00 Praha 1

Hybernská 4

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/tomas-polcar-krajiny-aneb-kdyz-stale-hraje-prim-temna-ceska-priroda/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/tomas-polcar-rezonance-aneb-proc-prevazuje-seda-cerna-a-bila-stahnuta-barevnost-/