Kolektivní výstava "Plantas de Pucallpa" aneb Otto Placht a umělci peruánské Amazonie

31.07.2022 18:44

 

 

 

"Plantas de Pucallpa"

13. 7. - 3. 9. 2022

BESEDER GALLERY

 

Kendrick Dreyfus

 

Naprosto mimořádnou událostí, která je k vidění ve vytříbené galerii Beseder Gallery je výstava obrazů s exoticky znějícím názvem "Plantas de Pucallpa". Česky přeloženo tato tajůplná výstava na své exotičnosti rozhodně nic neztrácí, neboť to ve španělštině znamená "Rostliny z Pucallpy". A Pucallpa je město nacházející se ve východní části Peru na březích řeky Ucayali, hlavního to přítoku řeky Amazonky. Pucallpa je navíc hlavním městem významného regionu Ucayali, v provincii Coronel Portillo a okresu Calleria.

 

Dimas Paredes Armas

 

Výstava Plantas de Pucallpa, či Rostliny z Pucallpy, ale není rostlinozpytnou výstavou, ale nádhernou paletou obrazů věnovaných tamním rostlinám, vztahu tamních obyvatel k přírodě a životu v ní, očima peruánských malířů. A nejen peruánských. Spojnicí mezi peruánskými umělci a naší vlastí, je pozoruhodná osobnost, český malíř Otto Placht, žijící a především tvořící větší část roku právě tam, v Peru. A tak návštěvníky stále a vždy něčím překvapující galerie Beseder Gallery, tentokrát překvapuje kolektivní výstavou našeho „peruánce“, Otto Plachta, a jím oslovených a vybraných předních umělců z peruánské Amazonie, Kendricka Dreyfuse, Clary Best a především legendárního malíře, syna místního šamana, Dimase Paredese Armas.

 

Dimas Paredes Armas

 

"PLANTAS de PUCALLPA" má i společenský přesah

 

Výstava "PLANTAS de PUCALLPA", krom toho, že nás přenese na barvami hýřících obrazech, alespoň pocitově do amazonských pralesů a mezi peruánský lid, nevznikla jenom proto, že se Otto Placht dohodl se svými přáteli malíři, že u nás uspořádají výstavu, ale má i svůj širší společenský aspekt. Proto se také na jejím vzniku podílelo Velvyslanectví Peruánské republiky v Praze, pod jehož záštitou výstava fakticky vznikla.

Důvodem k této iniciativě peruánské strany, je fakt, že si letos připomínáme 100 let od navázání diplomatických styků mezi ČR, tehdy tedy ještě ČSR a Peru. Výstava "PLANTAS de PUCALLPA" se tak, v důstojném prostředí galerie Beseder Gallery, stala dočasně i prostředím diplomatické aktivity, neboť slavnostního zahájení výstavy se zúčastnil sám velvyslanec Peru, jeho excelence, Néstor Popolizio.  

A aby se galerie Beseder Gallery stala opravdu dočasně malým peruánským územím ve středoevropské Praze, přijela zahrát i mezinárodní kapela NOVOZONIA, sestávající z vynikajících a osobitých muzikantů, pocházejících – jak jinak - z Peru, ale také z Venezuely a Španělska, jenž oživila celou událost o peruánskou cumbiu, tedy hudbu tak typickou právě pro oblast Amazonie. K dokonalosti akce přispěla i skutečnost, že jeho excelence, peruánský velvyslanec Nestor Popolizio, shodou okolností pochází právě z Pucallpy, takže se v Beseder Gallery jistě cítil téměř jako doma. 

 

Dimas Paredes Armas

 

Město Pucallpa a koncept výstavy

 

Zde, citujme kurátorskou zprávu. Je totiž neobyčejně zajímavá a nám, místním, dokresluje i další význam výstavy "PLANTAS de PUCALLPA".

„Nápis „Pucallpa.. La puerta de la Selva“ (Pucallpa, brána džungle) už dávno zmizel z billboardu nad silnicí, která se kdysi vinula do tohoto dřevařského města v centrální peruánské Amazonii z horského průsmyku Boqueron de Padre Abad. Pronikáme posledními svahy And. Skály soutěsky chrli vodopády a dravá řeka se konečně rozlévá do moře deštného pralesa. Poprvé zaznívá, ve vlhkém vedru, tep tlukoucího srdce Matky džungle. Otevírá se Amazonský vesmír, posvátná říše přítomné minulosti, která sahá až k počátku dávnověku. Oceán pod hladinou vědomí.

Nový Svět, astrální exotiky se rozviji v představách až do chvíle, kdy nás vytrhne ze snění řev motorů drancující skutečnosti blížícího se cíle. Vítá nás divoká civilizace na březích řeky Ucayali.  Obnažená bestie zisku, vyvrací harmonii. Katastrofa v do očí bijící podobě. Přízraky lidského "pokroku."... hořící tělo i duše přírody.

Pucallpa, město opuštěné duchem, se stalo paradoxně cílem spirituální turistiky. V jeho okolí vyrostly desítky ceremoniálních center, kde, na ostrovech zachovalé přírody, pobývají mladí lidé z celého světa. Jako pacienti v rezervacích se léčí dietami z životních traumat a příznaků nemoci z konzumu.

V posledních letech se tak tajemný Mundo del Ayawaska (svět ayahuascy) nabídl úspěšně k prodeji na světovém trhu. Staří šamani říkají, že jim gringo astrální říší duchovní vědy ukradl. Vznikl neošamamismus se všemi klady i zápory dnešní doby. V tomto procesu proměny se zapomnělo na děti, vyrůstající v amazonském městě, bez praktického kontaktu s přírodou. … a co děti, mají si kde hrát?...

Energií nové generace je technologie, uchvacující duše domorodců, ztrácejících vztah k přírodě a rostlinám, které kdysi bývaly základem živého společenství v džungli.“

 

Dimas Paredes Armas

 

Co nás na výstavě tedy čeká?

 

Výstava Plantas de Pucallpa představuje výtvarné umělce, které město a krajina Pucallpa spojuje. Přesto ale každý z umělců reprezentuje Pucallpu jiným způsobem…

 

Kendrick Dreyfus

se ve svých obrazech inspiruje Amazonií a místními ženami kmene Shipibo. Věnuje se tedy aktům a zobrazuje vedle své manželky Cosshet také ženy amazonského kmene shipibo.

 

Dimas Paredes Armas

maluje především rostliny a výjevy z džungle inspirované ayahuascou Paredes Armas.

 

Clara Best

stejně jako náš Otto Placht mají rostliny jako zdroj inspirace ukryté v jejich legendární kráse, příbězích léčitelů, ale i v užitné úrovni, ve fyzické formě jako barvivo nebo i pokrm. Obíhají světem na svém orbitu, aby se vraceli, znovu přitahováni, ke zdroji mocné energie Matky Země v Peru. A Clara Best vytváří unikátní koláže ženských těl z otisků amazonských rostlin.

 

Otto Placht

doplnil soubor obrazů peruánských umělců, ústrojně trojicí svých nejnovějších obrazů rostlin z Pucallpy.

 

Dimas Paredes Armas

 

K vystavujícím umělcům

 

DIMAS PAREDES ARMAS (*17. 1. 1954)

 

·         Narodil se ve městě Santa Rosa, Masisea, Ucayali.

·         V současné době žije v Pucallpě.

·         Ve věku 42 let vystudoval malbu u maestra Pabla Amaringa, který v Pucallpě založil školu Usko Ayar.

·         Zúčastnil se kolektivních výstav v Limě i v zahraničí, ve Finsku, Singapuru, Kostarice a také v České republice.

·         Jeho díla jsou v soukromých sbírkách v Itálii, Norsku, Německu, Rakousku, Anglii, Kanadě, Spojených státech, České republice a Japonsku.

 

DIMAS PAREDES ARMAS o sobě:

 

„Můj otec Laurencio se začal věnovat šamanismu v džungli, když mu bylo devět let a ve čtrnácti letech se stal mistrem ayahuascy. Mluvil čtrnácti různými domorodými dialekty. Od dětství jsem míval zjevení, cítil jsem, co se bude dít. Lidé mi dávali otázky, odpovídal jsem a říkali mi, že jsem moudrý. Malování pro mě bylo jako sen a mnoho obětování.

Mám šest dětí a mnoho přátel na celém světě. Rád se každý den dívám na jezero Ucayali, abych se lépe soustředil, protože mám rád přírodu. Rád pozoruji lidi, zvířata, hmyz, rostliny, mraky... vše, co existuje. Dělá mi velké starosti, když se ničí prales. Potřebujeme změnu, abychom ho zachránili, protože je to naše knihovna a naše ekologická lékárna.“

 

Otto Placht

 

KENDRICK DREYFUS (*1983)

 

·         Malíř, básník, sochař a performer Kendrick Nils Dreyfus Oversluijs (1983) je původem z amazonské Pucallpy, kde také vystudoval Akademii výtvarných umění u profesora Eduarda Meza Sarabia.

·         V současné době žije ve městě Cusco a založil zde spolu se svou manželkou Coshett kulturní klub a galerii s kavárnou Laggart.

·         Probíhá v něm kromě výstav také mnoho koncertů, přednášek, promítání a performancí.

·         Jedná se v oblasti Cusca o velmi významné kulturní epicentrum.

·         Dreyfus ve svých malbách spojuje abstrakci s realistickými portréty.

·         Jeho častým námětem je lidské tělo a peruánské domorodé ženy.

·         Jeho umění je trochu psychedelické, inspirované džunglí, ale také cirkusem a divadlem nebo jednoduše všemi podobami, které mu na cestě přináší život cestovatele.

·         Věnuje se zároveň poezii, která je pro něj spolu s výtvarným uměním proudem vyjadřujícím vlastní emocionální svobodu.

·         Své básně často zakomponovává přímo do obrazů. 

·         Od roku 2002 měl přes 20 samostatných a kolektivních výstav a získal několik uměleckých ocenění, např. v roce 2006 ocenění prvního místa v regionálním konkurzu města Pucallpa „Hodnoty naší kulturní identity“.

·         Se skupinou umělců z Pucallpy je také součástí kolektivu „Sex Nation“, který ztvárňuje výhradně sexuální tematiku a se kterým uskutečnil mnoho výstav po celém Peru.

·         Dreyfus v Peru vystavoval ve významných galeriích a muzeích, jako např. Casa de la Cultura, muzeum současného umění v Cuscu atd.

·         Kromě Peru vystavoval také v evropských zemích jako např. ve Švýcarsku, Španělsku nebo v České republice, ke které má velmi osobní vztah.

·         Mezi jeho velkou inspiraci patří secesní malíř Alfons Mucha a jeho sběratelem a fanouškem je např. český hudebník Moimir Papalescu, kterého zároveň zbožňuje i sám Kendrick.

 

Otto Placht

 

CLARA BEST (*1987)

 

·         Vystudovala sociální komunikaci na Národní univerzitě San Marcos (2006–2011) a výtvarné umění na Národní autonomní škole výtvarných umění v Peru (2010–2015).  

·         V roce 2015 vystudovala kurátorství současného umění a poté, v roce 2016 muzeografii v Lima Art Museum.

 

CLARA BEST o sobě:

 

„Můj umělecký přístup je založen na hledání představ o rozmanitosti identit ve společnosti, kde souvisí témata jako kultura, politika, náboženství atd. Prostřednictvím výzkumu, který probíhá mezi výtvarným uměním a dalšími disciplínami, jako je divadlo, historie, antropologie, psychologie a další.

Stejně tak ve svých procesech využívám jako spouštěče vzájemné vztahy, zkušenosti s druhými, možnosti či nemožnosti výměny na různých úrovních mezi členy různých skupin společnosti. Například učení se různým druhům vyšívání s umělci z domorodých populací nebo znalost přírodních barviv domorodých komunit. Moje umění se snaží vytvářet vazby v různých aspektech lidského rozvoje, hledat vazby v kolektivním vědomí a hmotných a nehmotných hranicích mezi lidmi. Proto mě zajímají interkulturní procesy a umění spojené s novými formami vzdělávání.“

 

Otto Placht

 

OTTO PLACHT (*31. 10. 1962)

 

·         Český malíř žijící po většinu roku v peruánské Amazonii na břehu jezera Yarinacocha u města Pucallpa. 

·         V letech 1982–1988 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze.

·         V průběhu 80.let se věnoval expresionistické malbě a ve své tvorbě se snažil o výtvarné zmapování chaosu a teorie fraktálů.

·         V letech 1990–1993 pak pracoval jako asistent v Ateliéru monumentální tvorby pod vedením Jiřího Načeradského.

·         V roce 1993 se vypravil do peruánského města Pucallpa a od této doby je jeho tvorba silně ovlivněna ayahuascovými rituály, výtvarným projevem domorodých obyvatel džungle a exotickým prostředím amazonského pralesa.

·         Oženil se také se ženou z peruánského indiánského kmene Šipibó, se kterou má tři děti.

·         Od 90.let je označován jako malíř džungle, amazonského deštného pralesa a ayahuascy.

·         Pokud by tyto štítky nebyly pravdivé, dalo by se o nich občas uvažovat jako o klišé recenzentů a kritiků umění.

·         Otto Placht však ve své tvorbě skrývá mnohem víc.

·         Je velmi těžké ho popsat jedním slovem nebo ho dát do jedné pohodlné schránky „ismů“.

·         Je to vášnivý individualista, který svou cestu sleduje již od dob studia.

·         Na jeho životní příběh lze pohlížet z mnoha úhlů.

·         Nejběžnější interpretací je ta, která poukazuje na románové rysy jeho příběhu a vrací k životu stále přítomný romantický a kulturní mýtus umělce prchajícího z civilizovaného světa za náručí panenské přírody.

·         Mýtus o útěku do nejistoty splývá s překvapením, dobrodružstvím a zkušenostmi.

·         Je v rovině osobní reflexe nebo v širším smyslu v rovině setkání s jiným prostředím a kulturou.

 

Clara Best

 

 

Text s využitím tiskových materiálů připravili: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.

Foto: Marie Kubíčková, DiS. 

 

"Plantas de Pucallpa"

13. 7. - 3. 9. 2022

BESEDER GALLERY

Lihovarská 12, Praha 9

Tram Ocelářská (8,25) a Divadlo Gong (6, 14, 19) metro Českomoravská

(vstup přes restauraci Beseder)

Telefon: +420 773 062 817

Email: info@besedergallery.art

Otevírací doba: Po - So: 11:00 - 22:00

www.besedergallery.art

 

Více k Otto Plachtovi:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/otto-placht-metaformy-pralesa-aneb-pribeh-v-barvach-dzungle-/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/otto-placht-guerreros-aneb-anatomicti-bojovnici-jejichz-prsni-kost-boda-jako-cepel/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/otto-placht-kristyna-sormova-stret-ve-smiru-fight-in-peace-aneb-robustni-barva-versus-jemne-valery/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/otto-placht-sol-silvestre-divoke-slunce-aneb-kde-najdeme-koreny-ducha/