Jan Grimm: Retrospektiva aneb posluchači poezie

12.04.2018 11:36

Winternitzova vila – Praha

7. 4. – 30. 5. 2018

 

 

 

Rozsáhlá retrospektivní výstava Jan Grimm: Retrospektiva,

která představila soubor bezmála 140 obrazů a kreseb,

probíhá na dvou místech v Praze.

Výstavu ve spolupráci se Strahovským klášterem a Winternitzovou vilou

připravila Ivana Grimmová, která výstavu kurátorsky koncipovala jako volný sled životní dráhy svého manžela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestliže výstava Jan Grimm - Retrospektiva v Ambitu Strahovského kláštera byla opravdu důstojnou prezentací díla tohoto významného a specifického tvůrce, pak setkání přátel a příznivců ve Winternitzově vile, kde byla upořádána 2. část výstavy Jana Grimma, se stala jakýmsi milým neformálním večírkem užšího okruhu osob, uspořádaným u příležitosti nedožitého jubilea autora a jeho až monumentální výstavy na Strahově.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernisáž se konala ve Winternitzově vile,

která představuje výjimečnou architektonickou památku z roku 1932

od architekta Adolfa Loose a Karla Lhoty,

která byla zpřístupněna veřejnosti v dubnu 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proč Winternitzova vila na Smíchově, nám vysvětlil sám provozovatel a majitel vily, Winternitzův pravnuk, David Cysař. Uvítal nás totiž osobní vzpomínkou na Jana Grimma a prozradil, že autora nejen znal, ale že byl jeho dlouholetý přítel, a že mu Jan Grimm byl dokonce jakýmsi druhým tatínkem. To Davida Cysaře pochopitelně přimělo aktivně se spolupodílet na oprávněné připomínce Jana Grimma, kterou mu formou nádherné retrospektivní výstavy připravovala malířova žena, ak. malířka Ivana Grimmová. Nabídl tedy noblesní prostory Winternitzovy vily k dispozici pro komornější část této výstavy.

 

David Cysař nám ale také připomněl,

že se díla Jana Grimma ve Winternitzově vile neobjevují poprvé.

I když teď ji zcela ovládla, ale že už tu před časem probíhala kolektivní výstava,

na níž Jan Grimm vystavoval také.

 

 

 

Pak už následoval večírek, jenž díky hudebnímu doprovodu a také espritu našich hostitelů, půvabné a okouzlující Mgr. Kristiny Cysařové, angažující se mimo jiné i v hluboce lidské činnosti Centra Locika, skýtajícího pomoc dětem ohroženým domácím násilím a všudypřítomného usměvavého Davida Cysaře, dokonale navozoval odpovídající atmosféru  prostředí Winternitzovy vily, dýchající dodnes duchem vlídným retrospektivy zlaté éry 30. let. Tedy atmosférou a vztahy, které už nikdo z nás sice nezažil, ale které nesporně odpovídají duši Jana Grimma. Však také paní Ivana Grimmová, obklopena svými nejbližšími nesmutnila, zářila, protože - jak se zdálo - byla zase takříkajíc se svým mužem ve společnosti jejich společných přátel a známých.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A na závěr akce se samozřejmě koštoval Calvados, oblíbené to pití Jana Grimma. Tak, co víc si od takového - konečně už téměř letního - večera na terase, nad Prahou ozářenou zapadajícím sluncem, přát…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté, co v Praze výstava Jan  Grimm:  Retrospektiva 30. 5. 2018 skončí,

putuje její část do hradní galerie v Litoměřicích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 00 Praha 5

Na Cihlářce 10

Máme otevřeno: neděle - středa: 12.00 – 18.00 hodin

Vstupné: 180 Kč

Snížené/studenti, senioři: 100 Kč

Rodinné: 400 Kč

 

 

 

 

Hodnocení: 100 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková, © Richard Koníček,

4 x archiv Ivany Grimmové

 

 

 

 

www.loosovavila.cz

 

Více o výstavě Jan Grimm – Retrospektiva, viz. náš článek:

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jan-grimm-retrospektiva-aneb-buldocek-u-more/

 

Více o Winternitzově vile,viz. naše články:

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/adolf-loos-winternitzova-vila-aneb-galerii-na-42-hodin/

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/adolf-loos-plzen-aneb-loos-to-neni-jen-mullerova-vila-a-plzen-neni-jenom-prazdroj/